8fmu 36elpf

Ledige drosjeløyve i Eid kommune

Løyve S-416: personbil med inntil 9 sete, er ledig frå 1. september 2019. Stasjoneringsstad er Eid Taxi Sentral.

Kvalifikasjonskrav og vilkår for løyve vert stilt i medhald av yrkestransportlova med forskrifter. Det er taksameterplikt og uniformsplikt for alle løyvehavarar.

Søknadsfristen for å søkje på det ledige drosjeløyve er 12. august 2019.

Send søknad

Søknad på fastsett skjema må sendast til post@sfj.no eller til

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

Skjema finn du her (pdf).

Meir informasjon

Sjå www.sfj.no/loeyve eller ta kontakt på 57 63 80 00.

Del dette:

Relaterte lenker