Landskonferansen for fylkesråd for eldre

Representantar frå fylkesråda i heile landet kjem til Loen 22. til 24. mai for å delta på den årlege landskonferansen. Tema for konferansen er aktiv alderdom, og det vert mange spennande og gode føredrag om dette.

Blant føredragshaldarane er professor Astrid Nøklebye Heiberg og assisterande direktør i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut. Onsdag kveld vert det festmiddag med underhaldning av Sigrid Moldestad.

Presentasjonar frå konferansen

Diverse

Program for konferansen.

Del dette:

Relaterte lenker