Landskonferanse for fylkesråda for eldre i mai 2012

Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane vil i samarbeid med Statens Seniorråd arrangere landskonferanse for fylkesråda for eldre 22.–24. mai 2012 på Alexandra hotell, Loen. Tema for konferansen vert "Aktiv Alderdom".

Folkehelse, opplæring og universell utforming innan samfersle er blant det som vil bli snakka om under temaet "Aktiv Alderdom" på konferansen.

Informasjon om påmelding og program blir klart til våren, og for meir informasjon ta kontakt med Britt Marie Norheim – tlf 57 65 65 30, britt.marie.norheim@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker