Foto av opplæringsfartøyet Skulebas til kai ein finvêrsdag. Det blå himmel og skyfritt.
Foto av opplæringsfartøyet Skulebas til kai ein finvêrsdag. Det blå himmel og skyfritt.

Foto: Harald Grotle

Kvoter og konsesjonar

Dei ulike artane innan akvakultur krev ulik handsaming av forvaltinga.

Innan fiskeri kan vidaregåande skule søkje om undervisningskvote, og lærlingar kan søkje om lærelingkvote. Det er VG1 Naturbruk, blå variant og VG2 Fiske og fangst som er omfatta av undervisnings- og lærlingkvoteordninga. Meir informasjon om dette finn du under fana Søknad om kvoter i venstremenyen.

Fylkeskommunen har også eit ansvar for søknad om akvakulturkonsesjonar. Du finn meir informasjon om dette under fana Søknad om akvakulturkonsesjonar. Her ligg også søknadsskjema.

Del dette:

Kontakt

Frode Hovland
Seniorrådgjevar
frode.hovland@sfj.no
959 92 695

Elisabeth Aune
Seniorrådgjevar
elisabeth.aune@sfj.no
952 76 339

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00