Kurs i statsstøtteregelverket

Onsdag 29.april kl. 10.00 – 16.00 vert det halde kurs i statsstøtteregelverket på Quality Hotel Sogndal. Kurset gir ei praktisk framstilling av forbodet mot tildelingar av offentleg støtte og kva tiltak som er lovlege innafor regelverket.

Foredragshaldar vil vera Bjørnar Alterskjær frå ALT advokatfirma. Gjennom arbeid i Næringsdepartementet, EFTA sitt overvåkingsprogram (ESA) og ALT advokatfirma har han brei erfaring med dei fleste sider av statsstøttereglane.

Kurset er ein del av fylkeskommunen sin innsats for å bygge og dele kompetanse, og rettar seg mot ansatte i fylkeskommunen, kommunar og næringsselskap som arbeider med saker som rører ved reglane om offentleg støtte.

Program og påmelding.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00