fbevent-smaaverktoy-mk_1200_628

Kurs i bruk av farleg småverktøy

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 6
  • Kurslengde: 4 timer
  • Kompetansebevis: Kurset vert avslutta med utskriving av bevis for dokumentert opplæring etter «Forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerheitsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr»
  • Kontaktperson: knut.verbjørnsen@vlfk.no, tlf 415 30 735

Kursinnhold

  • Forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357
  • Grunnleggjande innføring i sikker bruk av farlege småverktøy som vinkelslipar, kappsag, boltepistol og spikerpistol

Norske myndigheiter pålegg arbeidsgivar å sikre at alle arbeidstakarar har fått dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr som kan sjåast på som farleg, eller som krev særlege tryggleiksomsyn ved bruk.  
Kurset er på 4 timar og vert arrangert som kveldskurs. 
Kursmateriell: Forskrifter og instruksjonsbøker for enkeltmaskiner

Oversikt over aktuelle kurs hos Mo Kurssenter:

http://kurs.mokurssenter.no/

Hvis kurset som du er interessert i ikke er med, ta kontakt med oss.

 

Del dette:

Relaterte lenker