5ck 2j 4nqtz

Kunst i offentlig rom, signert Ludvig Eikaas, utført på Sentralsjukehuset i Førde i 1983. 3 andre kunstnere hjalp til med utføringa. Det blei renovert i 2000. Foto: Astrid Wittersø

Kunst og kunstnere som ressurs i Sogn og Fjordane

innspillsmøte til ny kulturmelding i januar kom flere kommuner, institusjoner og organisasjoner med innspill. Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane løftet frem at det er viktig for et nytt fylke at kunstnere med høy faglig kompetanse etablerer seg også i vår region. 

Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere. Opptakskriteriet er master i kunst eller tilsvarende realkompetanse. Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane  er en distriktsorganisasjon under Norske Billedkunstnere(NBK).

De fleste profesjonelle billedkunstnere har eget enkeltpersonforetak. De får sine inntekter gjennom utstillingsvirksomhet, salg av egen kunst, oppdrag som kunst i offentlige rom, konsulentvirksomhet, undervisning og diverse andre jobber, som i helsevesenet, kassa på Rema, og mye annet.

Norske Billedkunstnere jobber hardt for at kunstnere skal få honorar for å lage utstillinger, og vederlag for bruken av kunst. Realiteten er derimot ofte at billedkunstnere må betale for å vise sin kunst i kommersielle gallerier, at de ikke får betalt for å arbeide fram utstillingen, at galleristen tar opptil 40% av inntekten ved salg av et kunstverk, og at kunstnerne må betale materialer, montering, frakt og forsikring av verk selv. Uten salg, står så kunstneren igjen med kun utgifter og masse investert tid. Det er ofte gratis for publikum å se utstillingen, eller inngangspenger går til galleristen.  Mange kunstnere arbeider også med kunst som ikke i første omgang er salgbar: eksperimentell, temporær og nyskapende kunst. Utstillingsmuligheter for denne type kunst i Sogn og Fjordane er så og si fraværende. Det finnes ordninger der kunstnerne kan søke om utstillingsstøtte, produksjonsstøtte og ulike typer stipender. Tildelingsprosenten for tildeling av stipend på landsbasis ligger på ca. 30 %. Regionalt og lokalt er tildelingsprosenten ofte mye mindre, da det, som i Sogn og Fjordane, finnes lite midler å søke på For å finansiere sitt kunstneriske virke må kunstneren som nevnt over gjerne ha flere andre jobber.

Kunstnertettheten i Sogn og Fjordane ligger ifølge Telemarksforskning 53% under landsgjennomsnittet (Norsk Kulturindeks 2016). I et nytt fylke, med sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane er det spesielt viktig at kunstnere med høy faglig kompetanse og aktivitet også bosetter seg og arbeider i vår region.

Hvorfor er det viktig?

  • Vi tror at kunsten kan gjøre en forskjell, bringe nye tanker og opplevelser, og være en endringsfaktor i samfunnet
  • Flere profesjonelle kunstnere vil gi mer kunst og kultur i lokalsamfunna
  • Flere kunstnere vil gi større fagfelleskap, noe som vil øke sjansen for at kunstnere blir værende i fylket

Men hvordan kan vi få profesjonelle kunstnere til å etablere seg her, og hvordan skape gode rammevilkår som gjør at flere kan ha kunstproduksjon som hovedaktivitet? Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane foreslår følgende:

  • Utstillingsmuligheter for nyskapende, eksperimentell og ikke-kommersiell kunst i Sogn og Fjordane
  • Møtesteder og fellesverksteder for kunstnere
  • Kunst i offentlig rom bør styrkes. Slik det er i dag finnes det ingen instans i Sogn og Fjordane der de som trenger det kan søke profesjonell bistand i forhold til kunst i offentlig rom. Kommunene bør oppfordres til å sette av 2% av byggesum til kunst i nybygg, og å bruke godkjente konsulenter fra KORO (Kunst i Offentlige Rom)
  • Det bør øremerkes midler til regionalt innkjøp av samtidskunst. Profesjonelle kunstnere bør være representert i innkjøpskomiteene.
  • Flere og større arbeidsstipender og mer prosjektstøtte/produksjonsmidler å søke på, nasjonalt, og særlig lokalt og regionalt.

Sist men ikke minst, noe som er viktig for alle profesjonelle kunstnerne i landet vårt:  Om samfunnet ønsker armlengdes avstand fra politikerne til den frie kunsten må kunstnerne få oppnevne representantene til de statlige stipendkomitéene.

Kommentarer