I bokbyen Fjærland er det sjølvplukk av bøker. Foto: Birthe Johanne Finstad

I bokbyen Fjærland er det sjølvplukk av bøker.

Kunnskap

Fylkeskommunen har ei sentral rolle i å legge til rette for kunnskap, forsking og utvikling (FoU) som ein del av næringsutviklingsarbeidet.

Det viktigaste verkemidlet fylkeskommunen rår over er ansvaret for vidaregåande opplæring. Etter vidaregåande opplæring er fagskulen eit viktig instrument. Fagskulen har eige styre.

Kunnskapssatsing i verdiskapingsplanen

Kunnskapsutvikling er eit viktig verkemiddel for næringsutvikling. Mål og strategiar finn du i verdiskapingsplanen. Sjå også handlingsplanen for perioden 2015–2018 – satsinga på kunnskap.

Det operative arbeidet er dokumentert i verktøyet RUP (Regionale Utviklingsprosessar)

Forsking og utvikling

Viktige verkemiddel dersom du treng finansiering:

Ta kontakt om du ønskjer hjelp i arbeidet med å utvikle ei bedrift eller eit samarbeid mellom bedrifter.

Del dette:

Kontakt

Lars Hustveit
fagkoordinator
lars.hustveit@sfj.no
415 30 972

Relaterte lenker