Logo: Lokale kulturminneplanar
Logo: Lokale kulturminneplanar

Kulturminneplansamling 6. og 7. september

Fylkeskommunen invitere alle kommunane som har delteke i prosjektet «Lokale kulturminneplanar» til samling i Førde onsdag 6. og torsdag 7. september.

Fleire kommunar er ferdige med kulturminneplanane sine, mange er godt på veg og nokre er framleis i startsfasen. På samlinga i Førde i september vil vi ha ein dag med erfaringsdeling, innlegg og diskusjonar, og ein dag med meir praktisk retta arbeid. Tema vil vere korleis kome i gong med planarbeidet, skriving og ferdigstilling av planen, korleis følgje opp planarbeidet, med meir.

På samlinga kan alle deltakarane få hjelp og innspel til arbeidet med eigen kulturminneplan av fagpersonar frå Riksantikvaren og fylkeskommunen. 

Program og påmeldingslenke finn du her.

Les meir om prosjektet lokale kulturminneplanar og finn lenker til dei ferdige kulturminneplanane her.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00