Klima og miljø

Sogn og Fjordane fylkeskommune yter ulike økonomiske tilskot til klima- og miljøarbeidet i fylket.

Tilskotsordningane skal fremje initiativ til handling for klimaomstilling og berekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjonar. Tiltak, arbeid og prosjekt som støttar opp under oppfølging av Regional plan for klimaomstilling 2018, ev.andre regionale planar, vil kunne søke om stønad. 

I menyen til venstre kan du lese meir om dei ulike tilskotsordningane knytt til temaet.

Del dette:

Relaterte lenker