Klage

Her finn du informasjon om korleis du kan klage på eit vedtak.

Klagefristen er tre veker frå den dagen du fekk brevet om vedtak. Det er nok at klaga er sendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak du vil klage på, og kvifor du vil klage. Informasjon om retten til å klage.

Du kan lese meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i kapittel VI i forvaltningslova.

Fylkeskommunen har også ei eiga klagehandbok.

Klaga sender du til postmottak.sentraladm@sfj.no eller til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger.

Del dette:

Relaterte lenker