Klage på forvaltningsvedtak

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga er sendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI:Forvaltningslova

Klagen skal sendast til: postmottak.sentraladm@sfj.no eller postadresse : Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger.

Del dette:

Relaterte lenker