Kjøp under 100 000

Vær obs på at dei grunnleggande prinsippa gjeld.

  • Finnes det ei rammeavtale for det du skal kjøpe? Dersom JA - bruk avtalen - den finn du i innkjøpshandboka. Dersom NEI - les vidare
  • Spør 2-3 tilbydarar. Send ut førespurnad saman med ein enkel kravspesifikasjon for kva du skal kjøpe og korleis du vil vurdere tilboda.
  • Gje alle same frist til å levere tilbod.
  • Gje ein kort attendemelding til dei leverandørane som har gitt tilbod og kven som har fått oppdraget.
  • Lagre aktuelle dokument i sak-/arkivsystemet - sjå fana "Dokumentasjon"

Del dette:

Relaterte lenker