Kjøp over 500 000

Kjøp over 500 000 må lysast ut på Doffin. Vi syner elles til rettleiinga for offentelge anskaffingar utgjeve av departmentet under fanen "lenker". Ta og kontakt med innkjøpstensta viss de treng hjelp eller har spørsmål.

I fylkeskommunen SKAL alle kjøp over 500 000 gjerast via innkjøpstenesta.

Del dette:

Relaterte lenker