Foto av to steinkobbar/fjordselar som sit på eit skjær. Det sit ein måse ved sidan av dei.
Foto av to steinkobbar/fjordselar som sit på eit skjær. Det sit ein måse ved sidan av dei.

Foto: Atle Grimsby/www.flickr.com

Jakta på steinkobbe er avslutta

Sogn og Fjordane hadde i 2017 ein samla kvote for jakt på 25 steinkobbar. Kvota er no brukt opp og jakta avslutta.

Jakttid for steinkobbe er frå 2. januar til og med 30. april og frå 1. august til og med 30. september. Tal jaktbar sel varierer frå år til år, og mellom artane. Jegerane har plikt til å halde seg oppdaterte på om det er dyr att på kvota dei har fått.

Meir om jakt på sel i Sogn og Fjordane her.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00