Intensjonsplan på kvitt ark signert av tre personar
Intensjonsplan på kvitt ark signert av tre personar

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil slå saman dei tre fylka frå 01.01.2020. Dagens tre fylkeskommunar vert då erstatta av ein ny region som dekker store deler av Vestlandet; Vestlandsregionen.

Intensjonsplanen dannar grunnlaget for vedtak om samanslåing. Vedtaka vert gjort i dei respektive fylkestinga etter at det er gjennomført ei offentleg høyring av planen hausten 2016. Dei tre fylkestinga søkjer så Stortinget om å bli slegne saman i ein ny folkevald region.

Fylkestinga i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland set som vilkår for å etablere ein Vestlandsregion med til saman 1,1 mill. innbyggarar, at vi får overført ansvaret for fleire store samfunnsoppgåver, samt at vi får behalde dei viktigaste oppgåvene vi har i dag.

Bla deg gjennom intensjonsplanen i menyen til venstre.

Del dette:

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568