Innkjøpsavdelinga ved Frank Have Olesen, John Arne Lund Eliassen, Katrine Røkke Wilson og Oddrun Røysum. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune
Innkjøpsavdelinga ved Frank Have Olesen, John Arne Lund Eliassen, Katrine Røkke Wilson og Oddrun Røysum. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Innkjøpsavdelinga ved Frank Have Olesen, John Arne Lund Eliassen, Katrine Røkke Wilson og Oddrun Røysum.

Innkjøp

Sogn og Fjordane fylkeskommune gjer anskaffingar knytt til vare- og tenestekjøp for om lag 750 millionar kroner årleg. Vi har årleg 3000 leverandørar. Anskaffingar i det offentlege er regulert av lov og forskrifter om offentlege anskaffelser.

Innkjøpstenesta har fagansvaret for innkjøp i fylkeskommunen. Alle anskaffingar over 500 000 kroner skal gjerast gjennom innkjøpstenesta. Unntak er anskaffingar som gjeld bygg- og anlegg og innan vegsektoren.

Innkjøpstenesta har ansvar for at regelverk og vedteken innkjøpsstrategi vert følgd. Tenesta skal også sjå til at fylkeskommunen har hensiktsmessige innkjøpsrutinar, og at tilsette i fylkeskommunen har nok kunnskap om regelverket kring offentlege anskaffingar til å gjere gode kjøp.

Innkjøpstenesta har i tillegg ansvaret for å drifte innkjøpssamarbeidet Sogn og Fjordane Felles Innkjøp (SFFI).

Skal du gjere eit innkjøp og lurer på kva reglar som gjeld, sjå Det enkle kjøp eller kontakt ein av dei tilsette på innkjøpstenesta.

Del dette:

Kontakt

Katrine Røkke Wilson
innkjøpssjef
katrine.rokke.wilson@sfj.no
917 69 150

Oddrun Røysum
innkjøpskonsulent
oddrun.roysum@sfj.no
57 63 81 26

Frank Have Olesen
prosjektleiar
frank.have.olesen@sfj.no
900 85 509

Martine Lunder
innkjøpsrådgjevar
martine.lunder@sfj.no
57 63 81 81