Informasjon om sikker elektronisk sending

Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke i bruk sikker digital post. Vi brukar ESA (Evry digital sending) mot SvarUt løysinga til KS.

Dette betyr at vi i tillegg til desse adressene:

  • Sogn og Fjordane fylkeskommune,  Askedalen 2, 6863 Leikanger
  • BEST/EDU som elektronisk post frå/til offentlege etatar (gjeld kommunane i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane)
  • post@sfj.no

har fått denne elektroniske adressa

  • NO 941388841

Det er viktig at organisasjonsnummeret vårt vert lagd inn i dykkar adresseregister.
 
Når vi sender brev frå vårt arkiv-system, vil vi i utgangspunktet sende brevet til dykkar altinn-innboks med bakgrunn i organsiasjonsnummeret som er registrert på dykk i einingsregisteret. Dersom de ikkje opnar brevet innan to dagar, vil brevet bli printa ut og sendt per post til dykkar registrerte postadresse.

Del dette:

Relaterte lenker