qq 2dl 4usxe

Det siste fylkestinget i bilete

07. januar 2020

10. desember 2019 var tidspunktet, Sogndal var staden – for det siste møtet for fylkestinget i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto frå møte i Vestland fylkesting.

Vedtok budsjett på nesten 15 milliardar kroner

17. desember 2019

Vestland fylkesting er samla i Sogndal og har vedteke den kanskje viktigaste saka for neste år – budsjettet for 2020. Budsjettet er på til saman 14,8 milliardar kroner.

Les meir på vlfk.no ›
Nytt fylkesvåpen illustrert med fjord og fjell i bakgrunnen

Sjå opptak av Vestland fylkesting

17. desember 2019

Det var møte i fylkestinget for Vestland fylkeskommune i Sogndal 17. og 18. desember. No er opptaka frå begge dagane klare.

Les meir ›

Sjå opptak av det siste fylkestinget for Sogn og Fjordane

10. desember 2019

10. desember var det tid for det siste fylkestinget i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det var sakshandsaming, historisk tilbakeblikk og eit blikk fram mot Vestland.

Les meir ›
Foto av leiar i Hardangerrådet, Jostein Ljones, ordførar i Voss, Hans-Erik Ringkjøb og leiar i Sogn Regionråd, Jan Geir Solheim. Dei står framfor eit kart som syner nye Vestland fylkeskommune og peiker på kva del av denne dei representerer.

Skal stake ut kursen for Vestland

05. desember 2019

Den regionale planstrategien for perioden 2020 til 2024 skal stake ut kursen for det nye Vestland fylke. Fylkesutvalet vedtok 3. desember formelt å starte arbeidet med planstrategien.

Les meir på vlfk.no ›
Ferje og snøggbåt på fjorden.

Vestland får miljøvenlege snøggbåtar

04. desember 2019

Innføringa av miljøvenlege snøggbåtar i Vestland kan skje snarast mogeleg frå 2022 og seinast i 2024. Det har Vestland fylkesutval vedteke.

Les meir på vlfk.no ›
Foto frå møtet i fylkestinget. Biletet er teke framme frå, og vi ser nokre av representantane.

Møte i fylkestinget og fylkesutvalet 10. desember.

03. desember 2019

Tysdag 10. desember er det tid for dei siste møta for fylkestinget og fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune. I tillegg til sakshandsaming, blir det utdeling av fylkeskulturprisen, kulturinnslag, eit historisk tilbakeblikk og eit blikk framover mot Vestland.

Les meir ›
Elv med demning i haustsol.

Fylkesutvalet går mot kraftskatteutvalet

02. desember 2019

Kraftskatteutvalet føreslår store endringar i dagens system når det gjeld skattlegging av vasskraftanlegg. Endringane inneber blant anna store reduksjonar i inntektene til kommunane og fylkeskommunane. Det vil ikkje fylkesutvalet ha noko av.

Les meir ›
Foto av to personar som forsyner seg av frukostbord på ein vidaregåande skule.

Skulefrukost og skulepsykolog i heile Vestland.

27. november 2019

Skulefrukosten og skulepsykologane i den vidaregåande skulen i Hordaland blir utvida til å gjelde heile Vestland fylke.

Les meir på vlfk.no ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 25. november

19. november 2019

Det er møte i fylkesutvalet måndag 25. november. På saklista står blant anna endringar i budsjett 2019, namn på tunnel i Årdal og høyring om skattlegging av vasskraftverk.

Les meir ›
Foto av Jon Askeland, Marthe Teigen Refsnes og Oda Medhus.

Ungdomen i Vestland slår seg saman

04. november 2019

– Vi ser på samanslåing og samarbeid som positivt. Vi blir større og får meir makt, seier Marthe Teigen Refsnes og Oda Medhus. I helga slo fylkestinga for ungdom i Sogn og Fjordane og Hordaland seg saman til eit felles fylkesting for ungdom i Vestland.

Les meir ›
Foto frå det første møtet i finansutvalet for Vestland fylkeskommune.

Budsjettarbeidet for Vestland er i gang

24. oktober 2019

Fylkestinget skal endeleg vedta det første budsjettet for Vestland fylkeskommune 17. og 18. desember. Finansutvalet, som skal fremje budsjettforslaget, hadde sitt første møte i Bergen 24. oktober.

Les meir på vlfk.no ›
Foto av festkledde politikarar i Vestland fylkesting i Håkonshallen 15. oktober 2019.

Slik fordeler dei politiske verva i Vestland seg

18. oktober 2019

Vestland fylkesting 15. og 16. oktober har fordelt dei ulike politiske verva i den nye fylkeskommunen.

Les meir på vlfk.no ›

Sjå opptak av det første fylkestinget for Vestland

15. oktober 2019

Det første fylkestinget i Vestland fylkeskommune vart konstituert under møtet på Hotel Norge i Bergen 15. og 16. oktober.

Les meir ›
Foto av Anne Gine Hestetun og Jenny Følling som ønskjer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland velkomen til markeringa for Vestland fylkeskommune i Håkonshallen 15. oktober.

– Vestland må bli større enn Oslo

16. oktober 2019

– Vestland blir på storleik med Oslo. Ambisjonen må vere å bli større enn Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i talen til det nye Vestland fylkesting i Håkonshallen 15. oktober.

Les meir ›
Foto av Jon Askeland og Anne Gine Hestetun

Vil gjere sitt beste for oss alle i Vestland

15. oktober 2019

– Eg skal gjere mitt beste for oss alle i denne første perioden i Vestland fylke, sa nyvald fylkesordførar Jon Askeland (Sp) på det første fylkestinget i Vestland. Han vart vald med 46 røyster. Silja Ekeland Bjørkly (H) fekk 19 røyster.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarkjeda for Vestland.

Ny fylkesordførarkjede for Vestland er klar

14. oktober 2019

16 motiv frå heile Vestland dannar den rykande ferske fylkesordførarkjeda som den nye fylkesordføraren får overrekt i Håkonshallen tysdag kveld. Motiva er nøye valde. Her skal det vere noko som alle kan kjenne seg igjen i. Her er alt frå fjordhest og sild, til Bryggen og bru. Og ein QR-kode.

Les meir ›
Foto av Håkonshallen i Bergen.

Innbyggarar i Vestland til historisk markering

10. oktober 2019

Vestland fylkesting blir konstituert tysdag 15. oktober, i starten av det to dagar lange møtet. Til den høgtidlege markeringa i Håkonshallen same kveld er det òg gjort rom for ti innbyggarar frå Vestland.

Les meir ›
Foto frå eit møte i fylkestinget, som syner heile fylkestinget.

Fylkestinget erklærer klima- og miljøkrise

08. oktober 2019

Fylkestinget vedtok 8. oktober å erklære klima- og miljøkrise. Fylkesordførar Jenny Følling tek til orde for ein ambisiøs klimapolitikk.

Les meir ›

Sjå fylkestinget i opptak

07. oktober 2019

Det var møte i fylkestinget i dag tysdag 8. oktober, og på sakslista stod blant anna Astrup-kunst, eigarmelding og klimakrise. No kan du sjå opptak av møtet her.

Les meir ›
Foto av Hotel Alexandra i Loen.

Møte i fylkestinget 8. oktober

01. oktober 2019

Fylkestinget har møte på Hotel Alexandra i Loen 8. oktober. Det blir utdeling av to prisar i tillegg til vanleg sakshandsaming. Dagen før – 7. oktober – er det møte i fylkesutvalet og politikardag.

Les meir ›
Ungdom frå heile fylket tek del på fylkesting for ungdom 2013. Bilete frå møtesalen der ungdomane diskuterer.

Fylkesting for ungdom

01. oktober 2019

1.–3. november er ungdomsdemokratiets helg i nye Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 40

24. september 2019

Det er møte i alle tre hovudutvala og kontrollutvalet tysdag 1. oktober. Dagen etter er det møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd.

Les meir ›
Foto av Håkonshallen i Bergen.

Invitasjon til historisk markering for Vestland

18. september 2019

15. oktober skal det aller første fylkestinget for Vestland fylke samlast til historisk markering i Håkonshallen. Ti plassar blir trekte ut til innbyggarar frå fylket.

Les meir ›

Sjå opptak av møtet i fellesnemnda 18. september

18. september 2019

Fellesnemnda for Vestland fylkeskommune hadde møte på Stord 18. september 2019. No kan du sjå møtet i opptak.

Les meir ›
Nytt fylkesvåpen illustrert med fjord og fjell i bakgrunnen

Desse kom inn i nye Vestland fylkesting

14. september 2019

65 representantar skal ta plass i det nye Vestland fylkesting når dei møter for første gong 15. oktober i Håkonshallen i Bergen. Kontrollteljinga etter valet er ferdig, og kandidatane som kom inn, er klare.

Les meir ›
laxhzdfxvb

Jon Askeland blir fylkesordførar

13. september 2019

Jon Askeland (Sp) blir den første i nye Vestland fylkeskommune. Natalia Golis (MDG) blir fylkesvaraordførar.

Les meir ›
Foto frå eit vallokale, der nokon puttar ein stemmeseddel i valurna.

Vestland beste fylke i valdeltaking

10. september 2019

Vestland var det beste fylket i landet i valdeltaking ved fylkestingsvalet 9. september med 62,6 prosent. Gjennomsnittet ved fylkestingsvalet for heile landet er 59,7 prosent.

Les meir ›
Illustrasjon til valkampanje for fylkestingsvalet 2019

Arbeidarpartiet størst i skulevalet

05. september 2019

Arbeidarpartiet fekk flest stemmer av partia i nye Vestland fylke i skulevalet ved dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Les meir ›
Foto frå film med Anne Gine Hestetun. Nest i bildet står teksten Det er viktig at unge bruker stemmeretten sin

Gløymer dei unge å stemme?

03. september 2019

Valdeltakinga blant dei unge har tradisjonelt vore låg, men kanskje blir det ikkje slik til fylkestingsvalet for Vestland? Hugs å stemme måndag 9. september!

Les meir ›
Foto av vindmøller.

Fylkesutvalet vil ikkje ha nasjonal ramme for vindkraft

02. september 2019

Eit samla fylkesutval sa 28. august nei til ei nasjonal ramme for vindkraft, der utvalde område i Sogn og Fjordane blir peika ut som særleg godt eigna for landbasert vindkraft.

Les meir ›
Foto av åtte av politikarane fylkesutvalet, teke ved sjøen på Leikanger.

Fylkesutvalet tek innbyggarinitiativ på alvor

29. august 2019

Fylkesutvalet ber fylkestinget erklære klimakrise, og oppmodar samstundes nasjonale styresmakter om å erklære nasjonal klimakrise.

Les meir ›
Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Politiske møte i veke 35

20. august 2019

Det er møte i hovudutval for opplæring 27. august og i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 28. august. I løpet av møtet til fylkesutvalet skal det også døypast ei redningsskøyte.

Les meir ›
Foto av ein eldre mann og ei eldre dame, som sit på ein benk i parken ved elva i Førde. Det er grønt gras og sol.

Kven skal sitje i fylkeseldrerådet i Vestland?

10. juli 2019

No opnar vi for å nominere representantar til fylkeseldrerådet i Vestland fylkeskommune for perioden 2019–2023.

Les meir ›
Ei gruppe politikarar står ute med utsikt mot Tromsø i bakgrunnen.

Nasjonal rassikringsgruppe si samling i Tromsø

02. juli 2019

Den 27. og 28. juni var rassikringsgruppa samla for møte i Tromsø. Denne gongen hadde gruppa fokus på den vidare prosessen med Nasjonal transportplan (NTP) og på moglegheitene for å ta i bruk ny teknologi og aktiv skredsikring. Les uttalen frå gruppa her.

Les meir ›
Elv med demning i haustsol.

Rettskraftig dom i SFE-saka

27. juni 2019

Rettssaka om ein eventuell forkjøpsrett til aksjane i SFE er no avslutta, etter at BKK i dag trekte sin anke for Høgsterett. Arbeidet med å overdra aksjar til kommunane kan no starte, i tråd med fylkestinget sitt vedtak.

Les meir ›
zjl 85s 2npu

Fylkesutvalet klårgjer SFE-prosessen

19. juni 2019

Fylkespolitikarane gav i møte 19. juni ei fråsegn som tydeleggjer prosessen rundt eigarskapen i Sogn og Fjordane Energi. Det er ikkje semje om ein  transaksjonsavtale med medeigar BKK, og vedtaket om fordeling av aksjar til kommunane i Sogn og Fjordane vil bli gjennomført på dei premissane fylkestinget har bestemt.

Les meir ›
Røysting under eit møte i fellesnemnda, politikarane sit med handa i vêret.

Kommuneproposisjonen får konsekvensar for Vestland

18. juni 2019

Fellesnemnda meiner det ikkje er akseptabelt at Vestland fylkeskommune tapar økonomisk fordi fylka har følgt opp regjeringa sine forventingar til regionreform og miljøansvar.

Les meir ›
Møte i fellesnemnda, om lag tjue personar sit rundt møtebord i rektangel.

Sjå opptak av møtet i fellesnemnda

18. juni 2019

Fellesnemnda for Vestland hadde møte i Bergen tysdag. Her kan du sjå opptak av møtet i nett-tv.

Les meir ›
To ungdomar står på taket av fylkeshuset i Bergen og held ein modell av fylkesvåpenet for Vestland med utsikt over byen i bakgrunnen.

Slik ser det ut: Fylkesvåpen for Vestland endeleg vedtatt

14. juni 2019

– Dette er eit flott fylkesvåpen som vil vere samlande for heile Vestland, seier leiar i fellesnemnda Anne Gine Hestetun om fylkesvåpenet som vart samrøystes vedteke i fylkestinget både i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Les meir ›
xd 8ltphnry

Politiske møte i veke 25

13. juni 2019

Fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane har møte i Bergen tysdag 18. juni. Fylkesutvalet og hovudutvala for samferdsle og næring og kultur har òg møte i veke 25.

Les meir ›
Vassrøyr og demning fra det gamle kraftverket og ei gammal kvenn.

Slik vil fylkestinget fordele SFE-verdiane

05. juni 2019

Fylkestinget ønskjer å overføre mange av fylkeskommunen sine kraftaksjar til kommunane i Sogn og Fjordane. Onsdag vedtok politikarane ein modell for korleis aksjane skal fordelast.

Les meir ›
eit samla fylkesutval står inne i eit møterom og held fram det nye fylkesvåpenet for Vestland fylkeskommune, alle smiler.

Samla fylkesting bak nytt fylkesvåpen

05. juni 2019

Fylkesvåpenet for nye Vestland fylke vart samrøystes vedtatt av fylkestinget i Sogn og Fjordane 4. juni. Symbolet viser eit fjordlandskap i blått og sølv.

Les meir ›
ehm 6p 3t 8pr

Fylkestinget støttar ny båtrute mellom Florø og Måløy

05. juni 2019

Fylkestinget vedtok tysdag å løyve fem millionar kroner til å styrke snøggbåttilbodet mellom Flora, Bremanger og Vågsøy med ein ny avgang om morgonen.

Les meir ›
Portrett av Aina Drage

Mobbeombodet får fortsette

04. juni 2019

Hausten 2018 fekk Sogn og Fjordane eit mellombels mobbeombod for born i barnehage og grunnskule. No har fylkestinget bestemt at ordninga skal forlengast ut 2020.  

Les meir ›
Jenny Følling på talarstolen under møte i fylkestinget juni 2019

– Storting og regjering må ta klimaansvar

04. juni 2019

Fylkesordførar Jenny Følling åtvara om at klimaomstillinga kan stoppe opp viss ikkje stortinget viser handlekraft då ho talte for fylkestinget 4. juni.

Les meir ›
Statens vegvesen region vest regionkontor Leikanger, fylkeshuset og Sognefjorden i bakgrunnen

Regionvegsjefen orienterer fylkesutvalet

27. mai 2019

Onsdag 29. mai vil regionvegsjef Helge Eidsnes snakke med fylkesutvalet i Sogn og Fjordane om framlegget til framtidig organisering av Statens Vegvesen.

Les meir ›
zjakbtupjs

Politiske møte i veke 22 og 23

27. mai 2019

Hovudutvala og kontrollutvalet har møte 28. mai. Fylkesutvalet har møte 29. mai, og fylkestinget har møte 4.–5. juni.

Les meir ›

Møte med stortingsbenken 20. mai 2019

24. mai 2019

Her finn du presentasjonane frå møtet fylkesutvalet hadde med stortingsbenken og ope møte om utjamning av nettleige i Førde 20. mai 2019.

Les meir ›
Nytt fylkesvåpen illustrert med fjord og fjell i bakgrunnen

Fjordlandskap i blått og sølv for Vestland

23. mai 2019

Fellesnemnda har i dag innstilt fylkesvåpen for Vestland med eit velkjent motiv i det nye storfylket. Politikarane hadde fleire ulike fargekombinasjonar å velje mellom. Dei gjekk for fargane djup blå og sølv.

Les meir ›
Røysting under eit møte i fellesnemnda, politikarane sit med handa i vêret.

Møte i fellesnemnda torsdag 23. mai

22. mai 2019

Fellesnemnda for nye Vestland fylkeskommune har møte i Bergen torsdag. Følg møtet direkte på vlfk.no.

Les meir ›

Nett-tv: Ope møte om utjamning av nettleige

20. mai 2019
Ope møte med politikarar og nettselskap om utjamning av nettleige i Førde 20. mai 2019. Sjå møtet i opptak.
Les meir ›
Oversynsbilete over Haukeland sjukehus i Bergen

Vil ha AMK-sentral for luftambulansen på Haukeland

14. mai 2019

Fellesnemnda sitt arbeidsutval sluttar seg i ei uttale til at lokaliseringa av ein felles AMK-sentral for luftambulansetenesta for helseregionen vert lagt til Haukeland universitetssjukehus.

Les meir ›
k 3cy 8panq 2

Vegtrygging, klima og vedlikehald viktig for Vestland

10. mai 2019

Fylkesutvalet vedtok torsdag sitt innspel til ny Nasjonal transportplan. Der peikar fylkespolitikarane på overordna utfordringar som må løysast innan samferdsla i regionen framover.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 19

02. mai 2019

Det er møte i kontrollutvalet 6. og 7. mai, fylkesutvalet 8. og 9. mai og fylkesrådet for eldre 9. mai.

Les meir ›
Foto av Jenny Følling og Anne Gine Hestetun.

Samarbeid med Haugalandet viktig for Sunnhordland

30. april 2019

– Eg veit kva musklar Sunnhordland og Haugalandet har for å vere motor i nye Vestland fylkeskommune, oppsummerte fylkesordførar i Hordaland, Anne Gine Hestetun, på dialogmøtet på Stord 29. april.

Les meir ›
Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Politiske møte i veke 18

29. april 2019

Det er møte i hovudutval for samferdsle og hovudutval for næring og kultur 30. april 2019.

Les meir ›
vhfgcxrrsh

Fylkestinget vil ha klimavenlege båtruter

26. april 2019

Fylkespolitikarane vil ha ned utsleppa frå hurtigbåtane i Sogn og Fjordane. Dei vil blant anna ha ei pendlarrute med låge eller ingen utslepp mellom Florø og Måløy (ev. Selje).

Les meir ›
Skisser til nytt opplæringssenter på Øyrane og vitensenter på Kaupanger.

Fylkestinget vedtok storsatsing på kunnskap

24. april 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal investere 860 millionar kroner i nye opplæringssenter på Øyrane i Førde og på Kaupanger i Sogndal. Det vedtok fylkestinget onsdag.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget

24. april 2019

Fylkestinget hadde møte på Leikanger 24. april. Musea i Sogn og Fjordane og Campus Førde var blant sakene som vart handsama. Det var også utdeling av klima- og miljøprisen og gründerprisen for ungdom.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 23. og fylkestinget 24. april

12. april 2019

Musea i Sogn og Fjordane, Campus Førde og årsmeldinga til kontrollutvalet er blant sakene fylkestinget får på bordet når dei skal ha møte på Fylkeshuset i Leikanger 24. april. Det skal også delast ut to prisar denne dagen. Fylkesutvalet har møte dagen før.

Les meir ›
Tre bileter sett frå dagsturhytta i Førde. Første bilete av hytta, andre frå inne i hytta. Ser stige opp til hems og tøflene klare på golvet. Tredje bilete er tatt utforbi hytta. Det er to koppar og som står ved eit bål og det vert tømt varm kaffi oppi frå ein blå termos.

Årsrapport for 2018

12. april 2019

Fylkesrådmannen si oppsummering av 2018, den økonomiske stoda og rapport frå alle sektorane i fylkeskommunen er blant innhaldet i årsrapporten, som no er klar.

Les meir ›
Foto av alle ungdomane som deltok på fylkesting for ungdom 2019. Biletet er teke på Skei, med Jølstravatnet i bakgrunnen.

Ungdomstinget drøfta klima, skuletilbod og medverknad

10. april 2019

Ungdommar frå heile fylket var samla på Skei 5.–7. april for å delta på fylkesting for ungdom. Der har dei blant anna valt nytt ungdomspolitisk utval.

Les meir ›
grvch 8xsml

Møte i fylkesutvalet 8. april

04. april 2019

Måndag 8. april kl 10 er det møte i fylkesutvalet. No kan du lese saksdokumenta på nett.

Les meir ›
 75h 778v 25h

17 parti stiller liste til fylkestingsvalet i Vestland

01. april 2019

Fire parti er nye, mens to er ute i høve førre fylkestingsval.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske saker i veke 14 og 15

31. mars 2019

Det er møte i kontrollutvalet 1. april og fylkesutvalet 8. april.

Les meir ›
Foto av Kamilla Rivedal, leiar i ungdomspolitisk utval.

Ungdomen sette klima på dagsorden

27. mars 2019

Kamilla Rivedal i ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane løfta fram klima og miljø som tema på dialogmøtet i Førde 26. mars.

Les meir ›
Illustrasjon av alternativ for fylkesvåpen for nye Vestland fylkeskommune.

Fjordlandskap på nytt fylkesvåpen

26. mars 2019

Fellesnemnda sitt arbeidsutval ber administrasjonen jobbe vidare med fjord og fjell som motiv på fylkesvåpenet til nye Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
Kommunalkomiteen på besøk i Bremanger

Kommunalkomiteen på besøk i Sogn og Fjordane

20. mars 2019

Kommune- og regionreform, økonomi og integrering var dei store temaa då kommunal- og forvaltingskomiteen på Stortinget møtte ordførarar og næringsliv i Vågsøy, Bremanger og Flora måndag. Dei kom heller ikkje utanom Stad skipstunnel.

Les meir ›
Foto av panel med politikarar på dialogmøtet om Vestland fylkeskommune på Voss. F.v. Jenny Følling, Trude Brosvik, Bjørn Hollevik, Pål Kårbø, Silja Ekeland Bjørkly, Terje Søviknes.

Dialogmøte i Førde 26. mars

20. mars 2019

Tre av fem dialogmøte om nye Vestland fylkeskommune er vel gjennomførte. Det fjerde møtet blir i Førde 26. mars. Her møter politikarane lokale politikarar og andre for å presentere Vestland og for å få innspel til vegen vidare.

Les meir ›
Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Politiske møte i veke 13

20. mars 2019

Det er møte i fellesnemnda for Vestland  fylkeskommune sitt arbeidsutval 26. mars og møte i hovudutval for opplæring 27. mars. Hovudutvalet skal mellom anna justere opplæringstilbodet for neste skuleår.

Les meir ›
Foto av elevar som sit rundt fleire langbord i ei slags vestibyle.

Vidarefører dagens inntaksordning

14. mars 2019
Inntaksordninga og inntaksområda som gjeld for Hordaland og Sogn og Fjordane blir vidareført til å gjelde skuleåret 2020/21. Det vedtok fellesnemnda 13. mars.
Les meir ›

Sjå opptak frå møtet i fellesnemnda 13. mars

13. mars 2019

Fellesnemnda for samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland hadde møte i Bergen 13. mars. Nemnda diskuterte blant anna overføring av fylkesvegadministrasjonen til fylkeskommunane og inntak i vidaregåande opplæring. Opptak av møtet er no tilgjengeleg her.

Les meir ›
 3kcxlqhhjg

Møte i fylkesutvalet onsdag 6. mars

28. februar 2019

Onsdag 6. mars er det møte i fylkesutvalet. Sakspapira til møtet er no på nett.

Les meir ›

Presentasjonar frå møtet med stortingsbenken 22. februar

27. februar 2019

Stortingspolitikarane frå Sogn og Fjordane møtte fylkesutvalet og andre representantar frå offentleg og privat næringsliv i Sogn og Fjordane 22. februar 2019.

Les meir ›
Alle deltakarane på fylkesting for ungdom 2018, fotografert på plenen utanfor Thon Hotel Jølster med Jølstravatnet i bakgrunnen.

Fylkesting for ungdom 2019

20. februar 2019

Fylkesting for ungdom 2019 vert arrangert 5. til 7. april på Thon Hotel Jølster, Skei.

Les meir ›
Grafisk element for opplæring, stilisert bølgje med bok og blyant

Fellesmøte for opplæringssektoren

20. februar 2019

Hovudutval for opplæring og fagopplæringsnemnda har fellesmøte på Flora vidaregåande skule 27. februar. Her møter dei blant andre rektorar, elevar og næringsliv.

Les meir ›
Politikarar sit ved eit møtebord, Jenny Følling sit ytst og har ordet

Fellesnemnda med klare krav til nytt inntektssystem

18. februar 2019

Inntektssystemet må setje dei nye fylkeskommunane i stand til å løyse nye oppgåver og gjere framtidsretta investeringar. Det krev fellesnemnda for Vestland fylkeskommune i ein felles høyringsuttale.

Les på vlfk.no ›
To ungdomar står på taket på fylkeshuset i Bergen med utsikt mot byen og fjorden. Dei held eit stort våpenskjold med eit grått spørjeteikn på kvit bakgrunn.

Fylkesvåpen for Vestland skal vedtakast i juni

14. februar 2019

Politikarane skal få sjå nye alternativ til motiv før dei endeleg bestemmer seg om nytt fylkesvåpen. På møtet i fellesnemnda 14. februar la prosjektleiar Rune Haugsdal fram ein plan for den vidare prosessen.

Les meir ›
Bilete frå møte i fellesnemnda, politikarane sit i hestesko i møterommet.

Følg møtet i fellesnemnda direkte

13. februar 2019

Torsdag 14. februar møtest fellesnemnda i Flåm for å diskutere blant anna godtgjersle og arbeidsvilkår dei for folkevalde i Vestland fylkeskommune. Sjå sakene som er til behandling og følg møtet direkte på vlfk.no.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling, som snakkar i ein mikrofon. Ho er kledd i mørke kle og har eit tørkle rundt halsen.

Grenselaust engasjement

08. februar 2019

Det at dagens fylkesgrense forsvinn ved opprettinga av Vestland fylke, prega dialogmøtet i Sløvåg i Gulen 7. februar. Infrastruktur, skuleval, kollektivtrafikk, vindkraft og næringsutvikling var tema som gjekk att.

Les meir ›
Foto av leiar i Hardangerrådet, Jostein Ljones, ordførar i Voss, Hans-Erik Ringkjøb og leiar i Sogn Regionråd, Jan Geir Solheim. Dei står framfor eit kart som syner nye Vestland fylkeskommune og peiker på kva del av denne dei representerer.

Indre Vestland på offensiven

07. februar 2019

Politikarane i Indre Vestland sette standarden, og slo fast at dei vil bli ei kraft i nye Vestland fylke på dialogmøtet på Voss 6. februar.

Les meir ›
uvykug 6yac

Politiske møte i veke 7

06. februar 2019

Kontrollutvalet og fylkesrådet for eldre har møte 11.02. Trafikktryggingsutvalet og hovudutval for samferdsle har møte 12.02. Hovudutval for opplæring og fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne har møte 13.02. Fellesnemnda har møte 14.02.

Les meir ›
Fylkesordførarane Jenny Følling og Anne Gine Hestetun står oppstilt saman med tre ungdomar framføre ein vegg med logoane til Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar.

– Samhandling må stå i sentrum

05. februar 2019

– Dette kjem vi til å lukkast med i heile Vestland fylkeskommune. Samhandling må stå i sentrum, sa leiar i fellesnemnda, Anne Gine Hestetun på det første av fem dialogmøte om utvikling av det nye storfylket i vest.

Les på vlfk.no ›
s 6r 57kmgch

Politiske møte i veke 6

30. januar 2019

Fellesnemnda sitt arbeidsutval, partssamansett utval og fagopplæringsnemnda har møte måndag 4. februar. Hovudutval for næring og kultur har møte onsdag 6. februar.

Les meir ›
 8k 6zy 3czxl

Møte i fylkesutvalet 23. januar

18. januar 2019

Fylkesutvalet har møte onsdag 23. januar. Områderegulering for Indre Øyrane, kommunedelplan E39 Byrkjelo–Grodås og innspel til landbruksforhandlingane 2019 er blant sakene på dagsorden.

Les meir ›
 65l 6sq 3nlk

Fellesnemnda vedtok modell for inntak til vidaregåande skule

20. desember 2018

Inntaket til vidaregåande skule i Vestland for skuleåret 2020/21 vert gjennomført med fritt skuleval innanfor to eller fleire geografiske inntaksområde. Det vedtok fellesnemnda onsdag.

Les meir på vlfk.no ›
To ungdomar står på taket på fylkeshuset i Bergen med utsikt mot byen og fjorden. Dei held eit stort våpenskjold med eit grått spørjeteikn på kvit bakgrunn.

Prosessen med nytt fylkesvåpen går vidare

19. desember 2018

Etter at fire framlegg til fylkesvåpen for Vestland fylke vart lagt fram, vedtok fellesnemnda 19. desember å bruke meir tid på å finne eit varig og samlande fylkesvåpen til det nye fylket.

Les meir på vlfk.no ›
Politikarane røystar under eit møte i fylkestinget i Firdasalen. Fleire av politikarane held handa i vêret medan fylkesrådmannen og juridisk sjef står og tel røystene.

Fylkestinget vil realisere Atløysambandet

07. desember 2018

Onsdag vedtok fylkestinget den siste økonomiplanen for Sogn og Fjordane fylkeskommune før samanslåinga med Hordaland. Atløysambandet i Askvoll kommune er blant prosjekta politikarane valde å prioriterte.

Les meir ›
Jenny Følling, Tore Eriksen og Svein Hågård sit ved møteleiarbordet under opninga av fylkestinget i Firdasalen på Fylkeshuset i Leikanger. Politikarar sit i salen ved mot møteleiarbordet.

Fylkestinget vil overføre SFE-aksjar til kommunane

04. desember 2018

Fylkestinget vedtok tysdag ein intensjon om å overføre inntil 80 prosent av aksjane som fylkeskommunen eig i Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) til kommunane i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
dfgvqamhb 5

Politiske møte i veke 49

03. desember 2018

Fylkesutvalet har møte måndag 3. desember. Fylkestinget har møte 4. og 5. desember.

Les meir ›
dtstqngaqz

Fylkesrådmannen tilrår å overføre SFE-aksjar til kommunane

26. november 2018

Fylkestinget vedtok i desember 2016 at verdiane som fylkeskommunen eig i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal bli verande i dagens fylke også etter samanslåinga med Hordaland. Å overføre aksjane til kommunane i Sogn og Fjordane er den beste måten å sikre dette på, konkluderer fylkesrådmannen.

Les meir ›
rgspceabxb

Politiske møte i veke 48

26. november 2018

Fellesnemnda sitt arbeidsutval og partssamansett utval har møte tysdag 27.11

Les meir ›
Fire forslag til fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune. Eitt er grønt og kvitt med fjordmotiv. Eitt er blått og kvitt med bølgjemotiv. Eitt er grønt og kvitt med kystlina i Vestland. Eitt er grønt og kvitt med fossar.

Her er innstillinga til fylkesvåpen for Vestland!

22. november 2018

Vestland er eitt steg nærare fylkesvåpen, etter at ein fagkomité har vurdert forslag frå fem designbyrå. 19 forslag er laga, og fire er vurdert som eigna. Komiteen tilrår eit forslag som speglar det klassiske, vestnorske fjordlandskapet.

Les meir på vlfk.no ›
a 88kbxenhr

Politiske møte i veke 47

19. november 2018

Kontrollutvalet og hovudutvala for opplæring, samferdsle og næring og kultur har møte tysdag 20.11. Fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd har møte onsdag 21.11. 

Les meir ›
Bilete frå møte i fellesnemnda, politikarane sit i hestesko i møterommet.

Fellesnemnda ønskjer dynamisk prosess om kraftverdiar og fondsvedtekter

16. november 2018

Fellesnemnda vedtok i dag at arbeidsutvalet skal peike ut ei mindre arbeidsgruppe og knyte til seg naudsynt hjelp i prosessen for å bli samde i saka om kraftverdiar og fondsmidlar.

Les meir på vlfk.no ›
h 82g 6blk 5g

Politiske møte i veke 46

09. november 2018

Fylkesrådet for eldre har møte tysdag 13.11. Hovudsamarbeidsutvalet har møte onsdag 14.11. Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne har møte torsdag 15.11. Fellesnemnda har møte fredag 16.11.

Les meir ›
Portrettfoto av Andreas Ytredal Akse.

Nytt medlem i ungdomspolitisk utval

29. oktober 2018

Andreas Ytredal Akse frå Hyllestad er valt inn som nytt i ungdomspolitisk utval. Han erstattar Amila Adzemovic frå Måløy.

Les meir ›
ttc 4vsg 6bs

Politiske møte i veke 44

29. oktober 2018

Fredag 2. november er det møte i finansutvalet og fylkesutvalet. Budsjett og økonomiplan 2019–2022 er blant sakene på dagsorden.

Les meir ›
Foto av medlemmane i ungdomspolitisk utval 2018/2019 ved Jølstravatnet ein seinhaustdag i sol.

Nettverkssamling for ungdomsråd 2018

23. oktober 2018

17. og 18. november er det nettverkssamling for ungdomsråd på Skei i Jølster. Ungdomspolitisk utval (UPU) og Sogn og Fjordane fylkeskommune er vertskap for samlinga, som i hovudsak handlar om opplæring for dei som sit i ungdomsråda i kommunane i fylket.

Les meir ›
qzudzuhm 6c

Politiske møte i veke 43

22. oktober 2018

Hovudutval for næring og kultur har møte tysdag 23. oktober. Hovudutval for opplæring og fagopplæringsnemnda har møte onsdag 24. oktober. Hovudutval for samferdsle har møte torsdag 25. oktober.

Les meir ›
ullkpn 4rmr

Nye oppgåver til fylkeskommunen

19. oktober 2018

– Vi er klare for å ta på oss fleire nye oppgåver og ta ei endå sterkare rolle som samfunnsutviklar, seier fylkesordførar Jenny Følling etter at kommunalminister Monica Mæland har lagt fram innstilling til kva nye oppgåver fylkeskommunen skal få.

Les meir ›
tjnf 65pjal

Fylkeskommunen skal administrere fylkesvegane

09. oktober 2018

Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane som ein del av regionreforma.

Les meir ›
ylgmhrq 3qb

Politiske møte i veke 42

09. oktober 2018

Finansutvalet, fylkesutvalet og fellesnemnda sitt arbeidsutval har møte torsdag 18. oktober. Fylkestinget held tingsete fredag 19. oktober. Saksdokumenta blir publiserte etter kvart.

Les meir ›
Foto av fylkeshuset på Leikanger. Huser er bygd i teglstein

– Krevjande budsjettframlegg for fylkeskommunen

08. oktober 2018

Måndag 8. oktober la finansminister Siv Jensen fram regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Forslaget inneber ein stram fylkesøkonomi og kutt i regionale utviklingsmidlar.

Les meir ›
Medlemmane i fellesnemnda for samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar er samla i eit møterom på eit hotell på Flesland. Vi ser dei tre møteborda med fylkespolitikarar i ein hestesko, samt dirigentbordet med leiar av fellesnemnda AnneGine Hestetun.

Slik skal Vestland fylkeskommune styrast politisk

21. september 2018

Nye Vestland fylkeskommune skal få eige finansutval. Det blir og vurdert å opprette planutval og likestillingsutval som del av den politiske organiseringa.

Les meir ›
kamera som filmar møtet i fellesnemnda

Følg møtet i fellesnemnda fredag 21. september på nett-tv

21. september 2018

Fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane har møte i Bergen på fredag. På vlfk.no kan du følgje møtet direkte.

Til nett-tv ›
f 2aglj 7el 7

Politiske møte i veke 38 og 39

18. september 2018

Fellesnemnda har møte fredag 21. september. Alle hovudutvala har møte tysdag 25. september, og fylkesutvalet har møte onsdag 26. september.

Les meir ›
Politikarane i fylkesutvalet saman med representantar for Kirkens bymisjon, som står bak tv-aksjonen i 2018. Dei held plakatar med slagordet Mindre alene sammen.

Tv-aksjonen vekte engasjement hos fylkesutvalet

06. september 2018

«Mindre åleine saman» er temaet for Tv-aksjonen NRK 2018, som går til Kirkens bymisjon. Fredag 31. august møtte dei fylkesutvalet og orienterte om arbeidet sitt.

Les meir ›
medlemmane i hovudutval for opplæring står foran eit lerret som syner nettstaden til Høyanger vidaregåande skule og den nye meldeknappen mot mobbing der. hovudutvalsleiar KariAnne Torvanger peiker på knappen og smiler.

Fylkeskommunen med lågterskeltiltak mot mobbing

30. august 2018

Det er nulltoleranse mot mobbing, vald og diskriminering i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. No er det enklare enn nokon gong å seie i frå, gjennom meldeknappen.

Les meir ›
nzss 6ap 42y

Politiske møte i veke 35

27. august 2018

Tysdag 28. august er det møte i hovudutval for opplæring. Fredag 31. august er det møte i fylkesutvalet.

Les meir ›
Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes, leiar i hovudutval for samferdsle Norvald Distad og fylkesdirektøren for samferdsle Dina Lefdal møtte samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen. Dei står på rekkje i ein gang og smiler.

Tok opp flytilbodet med samferdsleministeren

17. august 2018

Rutetilbod, makspris og el-fly var noko av det som stod på dagsorden då fylkesvaraordførar, fylkesdirektør og hovudutvalsleiar møtte samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen torsdag.

Les meir ›
ekzkqche 73

Politiske møte i veke 27

28. juni 2018

Fylkesutvalet hadde telefonmøte onsdag 4. juli. Møteprotokollen er no tilgjengeleg.

Les meir ›
Bilde av heile fellesnemnda som skal førebu samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, 24 representantar frå fylkesutvala smiler mot kamera oppstilt i ein liten bode ute i vintersola.

Sjå møtet i fellesnemnda i opptak

21. juni 2018

Fellesnemnda for Hordaland og Sogn og Fjordane hadde møte i Førde fredag 22. juni. Sjå opptak av møtet på vlfk.no.

Les meir ›
 8vn 8yf 5vya

Vil ha heilskapleg ansvar for fylkesvegane

21. juni 2018

Å samle oppgåvene knytt til regional vegadministrasjon hos fylkeskommunen vil styrke deira rolle som samfunnsutviklar, meiner fylkesutvalet i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
hyn 3c 64f 5a

Politiske møte i veke 25

18. juni 2018

19. juni er det møte i hovudutvala for samferdsle og næring og kultur. 20. juni er det møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd. Fellesnemnda for Hordaland og Sogn og Fjordane har møte 22. juni.

Les meir ›
Bilete av politikarane i fylkestinget som røystar under møte i Førde.

Fylkeskommunen løyvar 16 millionar til idrettsanlegg

13. juni 2018

Fylkestinget vedtok tysdag å gi støtte til fire idrettsanlegg, klimatilpassingssenter i Sogndal og Sitep i Årdal. 

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling på talarstolen på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde

– Sogn og Fjordane skal ha ei leiande strategisk rolle i vestlandsfylket

12. juni 2018

Fylkesordføraren la vekt på å vere offensiv og gripe moglegheitene i regionreforma i sin tale ved opninga av fylkestinget i Førde tysdag.

Les meir ›

Sjå opptak av møtet i fylkestinget

12. juni 2018

Fylkestinget held tingsete på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 12. og 13. juni. Her kan du sjå møtet i opptak.

Les meir ›
Kart over sør-Norge som viser den nye fylkesinndelinga gjeldande frå 2020

Namnet blir Vestland fylkeskommune

11. juni 2018

– Dette er eit godt namn for det nye storfylket, seier fylkesordførar Jenny Følling etter at Stortinget 7. juni vedtok namna på dei nye fylkeskommunane. Det inneber at det nye storfylket på Vestlandet skal heite Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
bjecqyxfun

Politiske møte i veke 24

06. juni 2018

Fylkestinget har tingsete 12.–13. juni. Fylkesutvalet og hovudutval for samferdsle har møte 11. juni, og fellesnemnda sitt arbeidsutval har møte 15. juni.

Les meir ›
Hyefjord og Ommedal med Åelva i Hyen

Fylkesutvalet reagerer på avslag til Gjengedal kraftverk

31. mai 2018

Regjeringa har avslått ein søknad frå SFE om å byggje ut kraftverket i Gloppen kommune. I ei fråsegn ber fylkesutvalet statsministeren om å vurdere saka på nytt.

Les meir ›
g 84djvnnqs

Ungdomen vil vere med og forme det nye fylkesvåpenet

25. mai 2018

Kamilla Rivedal, leiar i Ungdomspolitisk utval, har skrive kronikk om valet av nytt fylkesvåpen for storfylket på Vestlandet.

Les meir ›
cext 4ms 8m 6

Politiske møte i veke 22

24. mai 2018

Onsdag 30. mai er det møte i hovudutvala for opplæring, samferdsle og næring og kultur. Fylkesutvalet har møte torsdag 31. mai.

Les meir ›
Rune Haugsdal med fylkesordførarane Anne Gine Hestetun og Jenny Følling. Haugsdal smiler breidt med ein stor bukett blomar i hendene.

Rune Haugsdal takkar for tilliten

04. mai 2018

Rune Haugsdal blir ny fylkesrådmann og prosjektleiar for det nye storfylket på Vestlandet. Fellesnemnda vedtok i dag å tilsetje Haugsdal i stillinga.

Les meir ›

Sjå møtet i fellesnemnda i opptak

04. mai 2018

Fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane hadde møte på Scandic Hotel Bergen Airport fredag 4. mai. Sjå møtet her.

Les meir ›
Bilete frå fylkesutvalet mai 2018. Jenny Følling, Tore Eriksen, Svein Hågård og Sigurd Reksnes sit ved møtebordet på fylkeshuset i Leikanger.

200 000 kroner til friidrett-NM på Byrkjelo

03. mai 2018

Fylkesutvalet vedtok tysdag å leggje 100 000 kroner på toppen av dei 100 000 kronene som fylkeskommunen allereie har løyvd til NM i friidrett 2018.

Les meir ›
Bilete av Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Hordaland på kontoret sitt i Bergen. Ulriken i bakgrunnen.

Rune Haugsdal innstilt som prosjektleiar

30. april 2018

Rune Haugsdal er av tilsetjingsutvalet samrøystes innstilt som prosjektleiar for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar og som ny fylkesrådmann i det nye vestlandsfylket.

 

Les meir ›
Fylkesvåpena til Hordaland Sogn og Fjordane

Konkurranse i mai om nytt fylkesvåpen

27. april 2018

Den nye fylkeskommunen på Vestlandet skal få nytt fylkesvåpen. Gjennom ein open innspelprosess, som startar i byrjinga av mai, kan alle kome med forslag til fylkesvåpen. Fristen er 1. juni.

Les meir ›
 83hz 3angyh

Politiske møte i veke 18

27. april 2018

2. mai er det møte i fylkesutvalet og finansutvalet. 4. mai er det møte i fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane. No finn du saksdokumenta til møta på nett.

Les meir ›
 8ytz 5c 8pqp

Politiske møte i veke 17

23. april 2018

Tysdag 24. april er det møte i hovudutval for samferdsle og hovudutval for næring og kultur. Fellesnemnda sitt arbeidsutval, tilsetjingsutval og partssamansett utval har òg møte i Bergen same dag.

Les meir ›
Bilete av Kinn kyrkje, ei kyrkje i stein frå mellomalderen.

Vil ha bevaringsprogram for mellomalderkyrkjer

23. april 2018

Hovudutval for næring og kultur bed Riksantikvaren om å støtte vedlikehald av Kinn kyrkje og dei andre steinkyrkjene frå mellomalderen.

Les meir ›
Foto av gangbrua på Amfi kjøpesenter i Førde. Biletet er teke seint på kvelden, det er klårt og mørkt og lys inne frå skywalken.

Fylkestinget vedtok strategi for tettstadutvikling og senterstruktur

20. april 2018

Førde vert definert som fylkessenter i Sogn og Fjordane, medan Sogndal og Florø er regionsenter.

Les meir ›
Bilete frå møte i fylkestinget. Mange politikarar i salen, ein på talarstolen. Fylkesordførar og fylkesrådmann sit fremst.

Sogn og Fjordane får mobbeombod

18. april 2018

Eit samrøystes fylkesting vedtok tysdag at Sogn og Fjordane fylkeskommune skal opprette ei stilling som mobbeombod for born og elevar i fylket.

Les meir ›
kdqjaqgf 65

Fylkestinget ønskjer nye oppgåver, makt og midlar

17. april 2018

Fylketinget støttar prinsippa og vurderingane frå ekspertutvalet som har føreslått å flytte oppgåver frå staten til fylkeskommunane. Politikarane meiner og det må følgje makt og midlar med overføringa.

Les meir ›

Sjå møtet i fylkestinget i opptak

17. april 2018

Fylkestinget i Sogn og Fjordane hadde tingsete i Leikanger 17. april. Her kan du sjå møtet i opptak.

Les meir ›
Bilete av fylkeshuset i Hordaland, Bergen

Seks vil bli ny fylkesrådmann

16. april 2018

Fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane tilset prosjektleiar/framtidig fylkesrådmann til det nye fylket i møtet i fellesnemnda 4. mai. Det er seks søkarar til stillinga.

Les meir ›
fznlxzkchs

Politiske møte i veke 16

12. april 2018

Fylkestinget har tingsete tysdag 17. april. Dagen før er det møte i fylkesutvalet. Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne har møte 18. april.

Les meir ›
vmesjc 3rjx

Nytt ungdomspolitisk utval

08. april 2018

Fylkesting for ungdom 2018 har valt nytt ungdomspolitisk utval for 2018/2019. Kamilla F. Rivedal er valt til ny leiar.

Les meir ›
sef 62783ep

Regjeringa går for Vestland fylkeskommune

06. april 2018

Fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane gler seg over at kommunalminister Monica Mæland tilrår Vestland som namn på det nye vestlandsfylket.

Les meir ›
 7ps 3lcunrf

Fylkesutvalet slutta seg til handlingsplan for cruisestrategi

06. april 2018

Vestlandsfylka vil styrke cruiseturismen med omsyn til klima og miljø og auka verdiskaping på land.

Les meir ›
v 2cv 3mqcvm

Endeleg opplæringstilbod vedteke

03. april 2018

Hovudutval for opplæring har avgjort kva utdanningsprogram, og kor mange grupper, som startar opp ved dei vidaregåande skulane til hausten.

Les meir ›
bvgffpfajb

Politiske møte i veke 14

26. mars 2018

Tysdag 3. april er det møte i kontrollutvalet og hovudutval for opplæring. Fylkesutvalet har møte onsdag 4. april.

Les meir ›
z 7ex 6j 6h 44

Sju millionar kroner til freda bygningar i fylket

22. mars 2018

Hovudutval for næring og kultur har fordelt over sju millionar kroner til ulike prosjekt for å setje i stand freda og fredingsverdige bygningar i Sogn og Fjordane. Sjå kva bygningar som får tilskot.

Les meir ›
Foto av ein gut i tannlegestolen med ein tannlege som undersøker tennene hans.

Tannhelsetenesta i det nye fylket på Vestlandet skal leiast frå Bergen

09. mars 2018

Torsdag 8. mars vedtok fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane den administrative organiseringa av den offentlege tannhelsetenesta i det nye storfylket. Vedtaket seier at tannhelsetenesta skal leiast frå Bergen.

Les meir ›
Foto frå møtet i fellesnemnda for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Førebur nytt storfylke: – Vi skal gripe moglegheitene i regionreforma

08. mars 2018

Fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane jobba med den politiske og administrative organiseringa av det nye storfylket ho hadde sitt andre møte i dag.

Les meir ›

Sjå opptak av møtet i fellesnemnda

07. mars 2018

Fellesnemnda for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane hadde møte på Leikanger 8. mars. Sjå opptak frå møtet her.

Les meir ›
Foto av raud postkasse.

Fylkesutvalet krev postlevering kvar vekedag

07. mars 2018

Samferdsledepartementet vil gå frå postlevering kvar dag til annankvar dag. Det meiner fylkesutvalet er ein dårleg idé.

Les meir ›
Illustrasjon med fylkesvåpena til Sogn og Fjordane og Hordaland.

Møte i fellesnemnda for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane

06. mars 2018

Fellesnemnda arbeider vidare med å planleggje og førebu det nye storfylket på Vestlandet og har sitt andre møte på Fylkeshuset i Leikanger torsdag 8. mars. 

Les meir ›
Foto frå opninga av den nye vegen mellom Olden og Innvik 1. mars 2018. Biletet syner regionvegsjef Helge Eidsnes, fylkesordførar Jenny Følling og ordførar i Stryn, Sven Flo rett etter opninga. Bak og rundt dei ser vi blå himmel, snøkledde fjell og masse folk.

Feststemning då Olden–Innvik vart offisielt opna

01. mars 2018

Ein feststemt fylkesordførar stilte i bunad under den store vegopninga, som markerte ferdigstillinga av ny og betre fylkesveg 60 mellom Olden og Innvik.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 10

28. februar 2018

Det er møte i fylkesutvalet og finansutvalet 7. mars. Fellesnemnda for samanslåinga med Hordaland har møte dagen etter, 8. mars. Møtet i nemnda vert denne gongen på Fylkeshuset i Leikanger.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 9

23. februar 2018

Det er møte i kontrollutvalet 27. februar og i hovudsamarbeidsutvalet 28. februar.

Les meir ›
Foto teke frå hengedekket frå ei ferje som er på veg over Nordfjorden ein solskinsdag.

Slik kan fylkeskommunane forvalte ferjedrifta betre

21. februar 2018

Møreforsking peiker på seks rammevilkår som kan gjere fylka betre i stand til å handtere kostnadsutviklinga i ferjedrifta, samstundes som dei tek del i det grøne skiftet.

Les meir ›
 5tjz 57nf 6f

Fylkesutvalet går for Vestland som fylkesnamn

12. februar 2018

Eit samla fylkesutval vedtok 12. februar at det ønskjer Vestland som namn på det nye fylket, sett saman av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av arbeid i straummast på vinterstid. Det er to personar i gule og mørkeblå arbeidsklede oppe i masta, medan det står ein på bakken og følgjer med. I framgrunnen ser vi ein lysegrå varebil med SFE-logo på sida.

Fylkeskommunen vil sikre at verdiane i SFE blir verande i Sogn og Fjordane

12. februar 2018

Fylkesutvalet tek ut søksmål mot BKK for å avgjere om selskapet kan gjere forkjøpsretten gjeldande dersom fylkeskommunen overfører aksjane i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommunane.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 7

07. februar 2018

Det er møte i fylkesutvalet 12. februar, hovudutval for samferdsle og trafikktryggingsutvalet 13. februar og hovudutval for opplæring og partssamansett utval for samanslåingsarbeidet med Hordaland 15. februar.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, Jenny Følling, Anne Gine Hestetun og Solveig Ege Tengesdal.

Jenny Følling er ny styreleiar i Regionalt forskingsfond Vestlandet

06. februar 2018

Fylkesordførar Jenny Følling leia 6. februar sitt første møte som styreleiar for Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet.

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling på kontoret sitt på Fylkeshuset i Leikanger

Nøgd fylkesordførar utfordrar Stortinget til å følgje ekspertutvalet

01. februar 2018

Fylkesordførar Jenny Følling synest ekspertutvalet som i dag har lagt fram forslaget til nye oppgåver til fylkeskommunane, har gjort eit grundig arbeid. No ber ho Stortinget følgje opp.

Les meir ›
Nye oppgåver til fylkeskommunane

Nye oppgåver til fylkeskommunane

01. februar 2018

Kommunal- og moderniseringsministeren oppnemnde 13. juni 2017 eit ekspertutval som skulle kome med forslag om fleire oppgåver til dei nye fylkeskommunane. Dette utvalsarbeidet inngår i den store regionreforma. Stortinget har her gjort vedtak om at det frå 2020 skal vere 11 regionar/fylkeskommunar (inkl. Oslo) i landet vårt.

Les meir ›
Foto av alle deltakarane på fylkesting for ungdom 2017, på parkeringsplassen ved Thon Hotel Jølster på Skei.

Fylkesting for ungdom 2018

30. januar 2018

Fylkesting for ungdom 2018 vert arrangert 6. til 8. april på Thon Hotel Jølster, Skei.

Les meir ›
Politikarar og fylkesråmannen sit ved eit møtebord, alle med pc`ar.

Inviterer innbyggarar til å vere med og utforme nytt fylkesvåpen

29. januar 2018

Arbeidet med å utforme fylkesvåpen for Vestlandet fylkeskommune er i gang. Eit arbeidsutval ber fylkesrådmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane starte prosessen. Politikarane ønskjer at innbyggarane skal få vere med og bidra med innspel.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling sitjande ved skrivebordet på kontoret sitt.

Fylkesutvalet ber NRK stoppe omlegginga av distriktssendingane

23. januar 2018

Fylkespolitikarane er uroa for kutta i sendetida til Vestlandsrevyen, og fylkesordføraren meiner omlegginga er dramatisk.

Les meir ›
Illustrasjon med fylkesvåpena til Sogn og Fjordane og Hordaland.

Første møte for arbeidsutvalet til fellesnemnda

22. januar 2018

Arbeidsutvalet til fellesnemnda som førebur samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland frå 2020, har sitt første møte 29. januar 2018.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som møter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Diskuterte fylkesnamn med ministeren

19. januar 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterte i dag fire fylkesordførarar til felles møte om namnet på det nye vestlandsfylket.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 23. januar

16. januar 2018

Fylkesutvalet har sitt første møte for året 23. januar. Då skal utvalet handsame blant anna planprogrammet for regional plan for kultur og strategi for tettstadutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av ein delegasjon frå Sogn og Fjordane i møte med justis- og beredskapsministeren. Frå venstre: Harald Offerdal, Jenny Følling, Per-Willy Amundsen, Frode Kyrkjebø, Britt Dalsbotten, Frida Melvær.

Fekk klarsignal for barnehus i Sogn og Fjordane

11. januar 2018

Fylkesordførar Jenny Følling og fylkesleiar i KS, Harald Offerdal, møtte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i Oslo i dag og fekk i møtet klarsignal for at det skal opprettast ei barnehusavdeling i Førde.

Les meir ›
Foto som syner avfall, i hovudsak ulike plastflasker, langs kysten. Vi ser havet og øyer i horisonten, himmelen er blå.

Vestlandsrådet samordnar storinnsats mot marin forsøpling

11. januar 2018

Vestlandsrådet etablerer eit omfattande samordningsprosjekt for å setje i gang tiltak mot marin forsøpling.

Les meir ›
Bilde av heile fellesnemnda som skal førebu samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar, 24 representantar frå fylkesutvala smiler mot kamera oppstilt i ein liten bode ute i vintersola.

Historisk møte for det nye vestlandsfylket

18. desember 2017

Samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane til eitt stort vestlandsfylke er i gang. Fellesnemnda, samansett av fylkesutvala i dei to fylka, møttest for første gong i Bergen i dag.

Les meir ›
Illustrasjon med fylkesvåpena til Sogn og Fjordane og Hordaland.

Første møte i fellesnemnda 18. desember

12. desember 2017

Fellesnemnda som skal førebu samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar skal møtast 18. desember på Flesland. Nemnda skal mellom anna gjere vedtak om leiar og organisering av arbeidet framover. 

Les meir ›
Foto frå møtet i fylkestinget 5. desember 2017. Biletet er teke framme frå, og vi ser dei fleste representantane og dirigentbordet.

Fylkestinget vil ha bru i Solund

06. desember 2017

Fylkestinget har vedteke at fylkeskommunen skal søkje Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ferjeavløysingsmidlar for Ytre Steinsund i Solund kommune.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget 6. desember

05. desember 2017

Fylkestinget hadde møte 5. og 6. desember 2017.

Les meir ›
Portrettfoto av fylkesordførar Jenny Følling, som sit ved skrivebordet på kontoret sitt.

Fylkesordføraren oppmoda om å løfte blikket

05. desember 2017

2017 har bydd på historiske avgjerder, høg temperatur og regionreform i fleire omgangar. Fylkesordføraren ber no alle konsentrere seg om å byggje eit best mogleg vestlandsfylke – med det beste frå begge dagens fylke.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget 5. desember

04. desember 2017

Fylkestinget hadde møte 5. og 6. desember 2017.

Les meir ›
Foto frå eit møte i fylkestinget. Vi ser nær alle fylkestingsrepresentantane, og Høgre-benken er fremst i biletet.

Møte i fylkestinget 5. og 6. desember

30. november 2017

Fylkestinget handsamar blant anna Regional transportplan 2018–2027 og det fylkeskommunale budsjettet for 2018 i årets desembermøte.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Presentasjonar frå politikardagen 17. november

20. november 2017

Det var politikardag på Skei fredag 17. november. Ei rekke aktørar frå heile fylket heldt orienteringar for fylkespolitikarane. Her finn du presentasjonane frå samlinga.

Les meir ›
Foto av Skei Hotel i Jølster.

Politikardag 17. november

15. november 2017

Medlemane i fylkestinget er samla til politikardag på Skei 17. november. Det vert orienteringar om ei rekke tema, dei fleste knytte til samferdsle.

Les meir ›
bølgja, adm

Politiske møte i veke 47

15. november 2017

Det er møte i alle hovudutvala og kontrollutvalet 21. november. Dagen etter er det møte i fylkesutvalet og planutvalet.

Les meir ›
gruppebilete av fire personar, frå venstre Lena søderholm fylkeskommunen, Per Sandberg fiskeriminister, Jenny Følling fylkesordførar, Eirik Osland, Osland havbruk, innandørs foran grøn vegg.

Møtte fiskeriministeren om oppdrettsanlegg på land

10. november 2017

Forskrifta som hindrar oppdrett av laks og aure på land ved nasjonale laksefjordar er utdatert, meiner fylkesordførar Jenny Følling. Dette vart tatt opp då  Følling møtte fiskeriminister Per Sandberg 10. november. 

Les meir ›
Foto av eit møte i fagopplæringsnemnda. Leiar Nils P. Støyva sit ved enden av bodet, og resten av medlemmane i nemnda sit rundt eit stort møtebord. Alle ser mot kamera.

Etterlyser meir spesialisering og skulesamarbeid

07. november 2017

Leiar Nils P. Støyva i fagopplæringsnemnda er oppteken av at dei vidaregåande skulane i fylket må spesialisere seg og utvikle samarbeidet – særleg når det gjeld yrkesfaga.

Les meir ›
Foto av fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland samla framfor tingveggen på tingstaden Gulatinget i Gulen. Steinhellene i bakgrunnen er lyste opp med grønt lys.

Samla på Gulatinget på ny

01. november 2017

«Hordaland og Sogn og Fjordane blir eitt. Eit kvarttusen år sidan sist. I soga er hundreåra små.» Slik helsa Fridtjov Urdal dei 88 fylkestingsrepresentantane frå dei to fylka, då dei markerte samanslåinga på tingstaden Gulatinget.

Les meir ›
Foto av tre kvinner, ei av dei Åshild Kjelsnes, og ein mann framfor eit lysbilete på veggen der det står Welcome 45th CPMR General Assembly 18-20 October 2017, Helsinki

Sette forsøpling i havet på europeisk dagsorden

01. november 2017

Forsøpling i havet er ei viktig og aktuell problemstilling, som Åshild Kjelsnes nyleg var med og løfta på generalforsamlinga til organisasjonen for europeiske perifere, maritime regionar (CPMR).

Les meir ›
Foto av fylkesordførar i Hordaland, Anne Gine Hestetun, og fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling. Begge har fylkesordførarkjeder og står framfor ein grå vegg med logoane til begge fylkeskommunane.

Historiske fylkestingsvedtak i Gulen

27. oktober 2017

Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland har i dag vedteke at dei vil kalle det nye fylket for Vestlandet. Fylkestinga har vore samla i Gulen, og de to fylkestinga gjorde likelydande vedtak om det nye fylket, som trer i kraft 1. januar 2020.

Les meir ›
Foto frå fellesmøtet mellom fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland i Gulen 27. oktober 2017. Biletet er teke framfrå og syner forsamlinga.

Samanslåinga av dei to vestlandsfylka i gong

27. oktober 2017

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane sit no i sitt første felles møte på historisk grunn. Dette er starten på arbeidet med samanslåing av dei to fylka.

Les meir ›

Sjå opptak av drøftingsmøtet med Hordaland

26. oktober 2017

Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland var 27. oktober samla til felles drøftingsmøte i Gulen, for å diskutere og vedta vegen vidare i prosessen med å bli eitt fylke frå 2020. Her kan du sjå opptak av møtet.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 44

23. oktober 2017

Det er møte i finansutvalet, planutvalet, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 31. oktober. Møta vert på Fylkeshuset.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 43

18. oktober 2017

Det er møte i hovudutval for samferdsle og hovudutval for næring og kultur 24. oktober. Hovudutval for opplæring har møte 25. oktober. Og fredag 27. oktober er det tid for felles fylkestingsmøte med Hordaland.

Les meir ›

Sjå opptak frå fylkestinget 17. oktober

16. oktober 2017

Fylkestinget var samla til møte i Florø 17. oktober. I tillegg til vanleg sakshandsaming var det to prisutdelingar, innlegg ved ungdomspolitisk utval og presentasjon av fylkessoga. Vi sende direkte frå møtet, og du kan no sjå opptaket her.

Les meir ›
Foto av Quality Hotel Florø ein sommardag. Hotellet er eit gult trebygg og ligg på kaien. Det er blå himmel.

Møte i fylkestinget 17. oktober

06. oktober 2017

Det var møte i fylkestinget på Quality Hotel Florø 17. oktober. Du kan no sjå opptaket frå møtet.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling, som sit ved kontorpultet sin. Ho har pc, diverse papir og biletråmer framfor seg og er kledd i ein svart blazer med burgunder topp under. title=

23 millionar mindre i utviklingsmidlar

12. oktober 2017

– Regjeringa viser manglande evne til å satse på nærings- og samfunnsutvikling i distrikta, seier fylkesordførar Jenny Følling om regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling som opnar Newton-rommet i Flora. Ho har på seg svart jakke, eit lyst skjørt og fylkesordførarkjeda. Ved sidan av ho står det to elevar i kvite frakkar og held snora som fylkesordføraren skal skjere.

Fylkesordføraren opna Newtonrom i Florø

06. oktober 2017

Det andre Newton-rommet i fylket opna i Florø i dag. Det var fylkesordførar Jenny Følling som stod for den høgtidlege opninga, som markerer ei storsatsing på realfag og teknologi.

Les meir ›
Foto av f.v. ordførar Noralv Distad i Aurland, ordførar Oddvar Grøthe i Hemsedal, fylkesordførar Jenny Følling, varaordførar Trond Øien Einemo i Lærdal og CWD-koordinator Lars Nesse.

– Nasjonale og lokale myndigheiter må snakke saman

05. oktober 2017

Det er hovudbodskapet frå fylkesordførar Jenny Følling etter eit informasjonsmøte om skrantesjuka (CWD) med ordførarane i kommunane Hemsedal, Lærdal og Aurland.

Les meir ›
Foto frå avduking av plakett for Kongevegen, ved markeringa av at vegen vann den europeiske kulturminneprisen 2017. Plaketten er omringa av representar frå kommunane Vang og Lærdal, fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Oppland, Statens vegvesen, EU m.m.

Feira gamal og ny veg over Filefjellet

29. september 2017

Det var vegfest i Lærdal og Vang 29. september. Då var det avduking av plakett for og feiring av europeisk pris til Kongevegen og ikkje minst opning av ny delstrekning på E16 over Filefjellet.

Les meir ›
totalbilde av gulatinget også kalla tusenårsstaden, publikum sit foran steinrekka og artistar på ei scene foran denne. sommar og sol.

Fylkestinga møtest på historisk grunn

29. september 2017

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane skal ha felles fylkestingsmøte i Gulen 27. oktober 2017. Der skal dei drøfte vegen vidare i prosessen med å bli eitt fylke frå 2020. 

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politikardag og politiske møte i veke 39

19. september 2017

Måndag 25. september er det politikardag. Det er møte i alle hovudutvala, kontrollutvalet og trafikktryggingsutvalet tysdag 26. september. Dagen etter er det møte i fylkesutvalet og finansutvalet.

Les meir ›
Foto av kvit og oransje valurne med riksvåpenet i gull på framsida. I bakgrunnen ser vi avlukke i eit stemmelokale.

Valoppgjeret for stortingsvalet er godkjent

18. september 2017

Fylkesvalstyret har godkjent valoppgjeret 2017 i Sogn og Fjordane. Liv Signe Navarsete (Sp), Ingrid Heggø (Ap) og Frida Melvær (H) og ein utjamningsrepresentant representerer fylket på Stortinget dei neste fire åra.

Les meir ›
Illustrasjon som syner resultatet av skulevalet i Sogn og Fjordane i 2017. Den raude grafen, som syner Arbeidarpartiet, er størst med 26,6 prosent. Deretter følgjer den grøne grafen til Senterpartiet med 20 prosent og den blå grafen til Høgre med 10,4 prosent.

Raudgrønt fleirtal i skulevalet

06. september 2017

Arbeidarpartiet vart vinnaren av skulevalet i Sogn og Fjordane og stakk av med 26,6 prosent av stemmene. På dei neste plassane finn vi Senterpartiet og Høgre med høvesvis 20 og 10,4 prosent.

Les meir ›
Foto frå politisk debatt mellom ungdomspartia på Høgskulen på Vestlandet. Ungdomspolitikarane er samla ståande rundt små, runde bord.

Klima og miljø i sentrum på ungdomsdebatt

05. september 2017

Ungdomspartia har den siste tida turnert skular i heile fylket i samband med haustens skuleval og ikkje minst stortingsval. Måndag 4. september var det debatt på Campus i Sogndal.

Les meir ›
Foto av øydelagt veg i Utvik etter flaum og ekstremver 25. juli 2017. Asfalt er nesten heilt vekke, grus og stein, to hus i bakgrunnen. Sol.

Krev fond for vegreparasjon etter naturskade

29. august 2017

Fylkestinget i Sogn og Fjordane står bak kravet om ei eiga ordning for reparasjon av fylkesveganlegg og infrastruktur, som har blitt skada som følgje av ekstremvêr og klimaendringar.

Les meir ›
Foto som syner plassen utanfor Stryn vidaregåande skule. Det sit elevar ved mange av borda på plassen.

Over 4000 elevar deltek i skulevalet

25. august 2017

Før stortingsvalet 11. september er det tid for skuleval på dei vidaregåande skulane. Skulevalet gir ofte ein god peikepinn om trenden ved det ordinære valet.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 35

23. august 2017

Det er møte i fagopplæringsnemnda 28, august, i kontrollutvalet 29. august og i hovudutval for opplæring 30. august.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 23. august

22. august 2017

Det er møte i fylkesutvalet onsdag 23. august. Møtet er på Fylkeshuset og startar kl. 08.30.

Les meir ›
Foto av dei fire fylkesordførarane på Vestlandet på havbruksmessa Aqua-Nor i Trondheim. På veggen bak dei ser vi fylkesvåpena til Hordaland og Sogn og Fjordane og delar av logoen til Rogaland.

Vellukka arrangement under Aqua-Nor

21. august 2017

Over 20 utstillarar frå heile Vestlandet var representerte på vestlandsstanden på havbruksmessa Aqua-Nor sist veke. Fellesstanden vart godt besøkt under messa.  

Les meir ›
Foto av fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes, ordførar i Flora Ola Teigen og fylkesordførar Jenny Følling mot ei grå bakgrunn. Biletet er teke ute.

Petroleumsrådet i Stavanger

14. august 2017

Petroleumsrådet i Sogn og Fjordane med fylkesordførar Jenny Følling i spissen, var sist veke i Stavanger for å møte sentrale aktørar innan olje- og gassektoren.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 33

11. august 2017

Det er møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd måndag 14. august.

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling sit bak skrivebordet sitt på kontoret på Fylkeshuset ikled svart dressjakke og vinraud topp. ho ser utover over kamera. vi ser sovidt vinterlandskap gjennom store vindauge bak henne. Foto: Thor-Aage Lillestøl/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane – endringar og vegen vidare

10. august 2017

–Utfordringa kjem når vi skal motivere ungdomane til å etablere seg i fylket vårt i vaksen alder. Ungdomen er framtida vår, og vi lyt leggje til rette for at unge arbeidstakarar ser føre seg eit spanande jobbliv utanfor dei store byane våre, seier fylkesordførar Jenny Følling i denne kronikken. 

Les meir ›
fylkesordførar Jenny Følling utandørs på oljeplattforma Gjøa, iført raud vernedress og hjelm og vernebriller, i lag med olje- og energiminister Terje søviknes og ordførar i Flora Ola Teigen og representantar for oljebransjen. Blå himmel og hav bak

Utbygging på oljefelt i Nordsjøen må synast att i fylket

04. august 2017

Stortinget skal våren 2018 vedta plan for utbygging på m.a. Snorre-feltet. – Dette må gje auka aktivitet i Flora-området, sa fylkesordførar Jenny Følling då ho vitja Gjøa-plattforma i lag med olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Les meir ›
Foto av Åshild Kjelsnes på talarstolen i fylkestinget.

Kjelsnes med verv i Nordsjøkommisjonen

03. juli 2017

Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes er valt til vice chair (assisterande leiar) i den marine ressursgruppa i Nordsjøkommisjonen.

Les meir ›
Foto frå ein fullsett stortingssal, med stortingspresident Olemic Thommessen på talarstolen.

Regionreforma – vegen vidare etter stortingsvedtaket

26. juni 2017

​Stortinget vedtok 8. juni at Sogn og Fjordane og Hordaland skal bli eitt fylke frå 1. januar 2020. Det betyr at vi no kan rekne med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kallar saman fylkestinga i dei to fylka til eit fellesmøte.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling flankert av fungerande fylkesordførar Pål Kårbø til venstre og Vegard Salte Flatval i Samfunnsøkonomisk analyse til høgre. Dei står ved ein talarstol med fylkesvåpenet til Hordaland, og bak dei ser vi ein presentasjon med teksten Velkommen til formiddagsmøte om utvalde næringsklynger på Vestlandet - marin, maritim, fornybar og ikkje-fornybar.

Vestlandet størst innanfor marine næringar

23. juni 2017

Fylkesordførar Jenny Følling deltok 23. juni på ein presentasjon av nye nøkkeltal for næringsklynger innan marine og maritime næringar på Vestlandet.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 25 og 26

15. juni 2017

Det er møte i fylkesutvalet og planutvalet 20. juni. Hovudutval for næring og kultur har møte 22. juni og hovudutval for samferdsle 27. juni.

Les meir ›
Foto av fylkesrådmann Tore Eriksen på kontoret. Han blar i eit dokument, og på veggen bak han ser vi tre tidlegare fylkesrådmenn.

Regionreforma – Sogn og Fjordane med i ekspertutvalet

14. juni 2017

Fylkesrådmann Tore Eriksen er med i ekspertutvalet regjeringa har sett ned til å vurdere fleire oppgåver til dei nye fylkeskommunane.

Les meir ›
Foto av ungar som held hendene i vêret på ein topp med utsikt over Florø.

Årsrapport 2016

14. juni 2017

Fylkesrådmannen si oppsummering av 2016, den økonomiske stoda og rapport frå alle sektorane i fylkeskommunen er blant innhaldet i årsrapporten.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget onsdag 14. juni

12. juni 2017

Fylkestinget har møte i Loen 13. og 14. juni. Her kan du sjå opptak av dag nummer to.

Les meir ›
Foto av konsernsjef Johannes Rauboti i Sogn og Fjordane Energi på talarstolen framfor fylkestinget. Bak han ser vi ein presentasjon på veggen, med teksten Sogn og Fjordane Energi AS.

Sogn og Fjordane Energi møtte fylkestinget

13. juni 2017

Sogn og Fjordane Energi (SFE) orienterte 13. juni fylkestinget om driftsåret 2016 i selskapet, om hovudtrekka i årsmeldinga og rekneskapen og andre relevante saker.

Les meir ›
Foto: Blak-ah, Wikipedia

Fylkesordføraren presenterte topp ti-liste

13. juni 2017

Fylkesordførar Jenny Følling heldt i dag sin halvårlege tale til fylkestinget. Ho tok opp aktuelle tema  for fylket og presenterte ei topp ti-liste over positive satsingar i fylket.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget tysdag 13. juni

12. juni 2017

Fylkestinget har møte i Loen 13. og 14. juni. Her kan du sjå opptak av første dagen.

Les meir ›
Fylkesordførar ved skrivebordet med vindauge i bakgrunnen

Arbeider vidare for interessene til fylket

09. juni 2017

Med 96 mot 73 røyster vedtok Stortinget i går å slå saman fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Hordaland. Fylkesordføraren registrerer at det er delte meiningar om vedtaket.

Les meir ›
Foto: Ingvild Ramstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møte i fylkestinget 13. og 14. juni

06. juni 2017

Fylkestinget var samla på Hotel Alexandra i Loen 13. og 14. juni. Her kan du sjå opptak av begge møtedagane.

Les meir ›
Gut vert behandla i tannlegestol

Viktig å behalde tannhelsetenesta

06. juni 2017

Fylkesordførar Jenny Følling er glad for at Stortinget tek omsyn til innspela som er kome frå fylkeskommunane når det gjeld å behalde tannhelsetenesta her.

Les meir ›
kart over sørnorge, ny inndeling Hordaland og Sogn og Fjordane slått saman til Vestlandsfylket

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – ein seier

02. juni 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfesta 2. juni at hovudsetet for fylkesmannsembetet i regionen Vestlandet skal vere på Leikanger. Dette oppfyller eit viktig punkt i den framforhandla intensjonsplanen mellom Sogn og Fjordane og Hordaland. 

Les meir ›
Foto av hurtigbåten MS Vingtor i fart på fjorden. Det er sommar, og vi ser bebyggelse i det fjerne.

Vil utvide sommarruta Bergen–Flåm

31. mai 2017

Fylkesutvalet tilrår fylkestinget å utvide sesongen på ekspressbåten Bergen–Flåm–Bergen med inntil ein månad i kvar retning.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politiske møte i veke 22

24. mai 2017

Det er møte i alle hovudutvala og kontrollutvalet 30. mai. Fylkesutvalet har møte dagen etter. Alle møta er på Fylkeshuset.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politikardag 29. mai

22. mai 2017

Det vert orienteringar om ei rekke aktuelle tema på politikardagen på Fylkeshuset 29. mai 2017.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling ved eit møtebord. Ho har på seg blå jakke og grått skjerf. På bordet framføre seg har ho ein kaffikopp og eit papir. I framkant i biletet ser vi to pc-ar.

Fylkesutvalet avslutta nedsalet av Fjord1

12. mai 2017

I møtet 12. mai fullførte fylkesutvalet fylkeskommunen sin avtale med Havilafjord AS om salet av Fjord1 AS.

Les meir ›
Foto av ferja MF Lote på veg over ein fjord i skumringa. Foto: Fjord1

Møte i Vestlandsrådet Sogndal 11. mai

11. mai 2017

Aktuelle saker på møtet i Vestlandsrådet i Sogndal 11. mai er mellom anna marin strategi for fylka og rammer for ferjeflåten.

Les meir ›
Foto som syner pengar på eit bord, 50-lappar, 200-lappar, ein 500-lapp og ein del myntar i ulik valør. Foto: NRK Beta

Revidert nasjonalbudsjett for 2017

11. mai 2017

I dag kan du følgje framlegging av revidert nasjonalbudsjett for 2017 direkte. Regjeringa legg også fram kommuneproposisjonen for 2018 i dag.

Les meir ›
Nærbilete som syner vallistene til eit stortings- eller fylkesval. Listene ligg i bunkar, og vi ser blant anna Venstre-lista og Senterparti-lista.

14 godkjende lister til stortingsvalet

10. mai 2017

Fylkesvalstyret godkjende i møtet 3. mai alle dei innkomne listeframlegga til stortingsvalet 11. september i år.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Møte i fylkesutvalet 12. mai

08. mai 2017

Det vert møte i fylkesutvalet fredag 12. mai. Møtet vert avvikla som telefonmøte.

Les meir ›
Foto som syner fylkesordførarane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Rogaland, Jon Aasen, Jenny Følling og Solveig Tengesdal, saman med stortingspolitikar Knut Arild Hareide.

Kjempar for Vestlandet i NTP til siste slutt

05. mai 2017

Vestlandsrådet stod saman for felles samferdslesaker i møtet med stortingsrepresentantar og andre fredag. Det er enno mogleg å påverke prioriteringane i Nasjonal transportplan (NTP) i retning viktige saker for Vestlandet.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling og fungerande fylkesvaraordførar i Hordaland, Roald Kvamme. Biletet er teke inne i Stortinget.

I Stortinget med regionreforma som tema

03. mai 2017

Fleire oppgåver til regionane og lokalisering av leiinga for Fylkesmannen var blant tema då fylkesordførar Jenny Følling og fungerande fylkesvaraordførar Roald Kvamme i Hordaland vitja Stortinget 2. mai.

Les meir ›
Foto av dei fire fylkesordførarane i Vestlandsrådet 2017. Vi ser Pål Kårbø i Hordaland, Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, Jenny Følling i Sogn og Fjordane og Jon Aasen i Møre og Romsdal.

Saman for samferdsla på Vestlandet

03. mai 2017

Eit samla vestland inviterer stortingspolitikar til møte om Nasjonal transportplan (NTP) for å kjempe for dei viktigaste samferdslesakene i landsdelen. Ferjefri E39, skredsikring, ferjedrift og vegvedlikehald er viktige tema på møtet i regi av Vestlandsrådet.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politiske møte i veke 18

27. april 2017

Det er møte i fylkesutvalet, finansutvalet, planutvalet og fylkesvalstyret onsdag 3. mai.

Les meir ›

Sjå opptak av fylkestinget

26. april 2017

Det var møte i fylkestinget 26. april. Her kan du sjå opptak frå møtet i fylkestingssalen på Leikanger.

Les meir ›
Foto: Kristin Rundsveen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kjempar for samferdsla i fylket

25. april 2017

Nasjonal transportplan (NTP) og prosjekt i Sogn og Fjordane stod på dagsorden då fylkeskommunen fekk taletid på høyringa i transport- og kommunikasjonskomiteen 25. april.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politiske møte i veke 17

18. april 2017

Onsdag 26. april er det møte i fylkestinget, fylkesutvalet, kontrollutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd.

Les meir ›
Foto av eit Dash 8-100 Widerøe-fly, som står parkert på rullebana. Det er folk på veg inn i flyet, og i bakgrunnen ser vi snødekte fjelltoppar.

Fylkesordføraren fryktar flyrutekjøp

06. april 2017

Fylkesordførar Jenny Følling hadde venta meir konkrete oppgåver i stortingsmeldinga om regionreforma. Og ho fryktar at ansvaret for flyrutekjøp blir overført til regionane utan nok midlar.

Les meir ›
fylkesordførar Jenny Følling og fylkesmann Anne Karin Hamre sit ved eit bord og smiler til kameraet, inne, med pennar i hendene og to signerte dokument foran seg på bordet.

Samarbeidsavtale med Fylkesmannen

03. april 2017

Fleire samanfallande målsetjingar og ansvarsområde gjer at Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i fylket har fornya samarbeidsavtalen mellom organisasjonane.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

14 listeframlegg til stortingsvalet

31. mars 2017

Då fristen gjekk ut 31. mars klokka 12, var det kome inn 14 listeframlegg til stortingsvalet 11. september 2017. Tre nykomarar stiller til val.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 14

27. mars 2017

Det er møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd måndag 3. april. Dagen etter er det møte i hovudutval for næring og kultur.

Les meir ›
Medlemane i ungdomspolitisk utval 2017/2018, frå venstre Njål Eliasson, Tomas Haugnes, Ole Martini, Tora Ørnes Tvedt og Kamilla Rivedal.

Nytt ungdomspolitisk utval

26. mars 2017

Fylkesting for ungdom 2017 har valt nytt ungdomspolitisk utval for 2017/2018.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 13

21. mars 2017

Hovudutval for opplæring skal justere opplæringstilbodet i møtet 29. mars. Det er også møte i hovudutval for samferdsle og kontrollutvalet i veke 13.

Les meir ›
Foto frå vegen over Hemsedalsfjellet. Vegen er berre, men det ligg snø i terrenget.

Nøgd med at næringslivet vann fram

20. mars 2017

Fylkesordførar Jenny Følling er nøgd med at Hemsedalsfjellet blir hovudvegsamband for næringstransport. Men ho slår også fast at det står att ein knallhard kamp om kronene.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarane Jenny Følling i Sogn og Fjordane og Pål Kårbø i Hordaland då dei underteikna intensjonsplanen for samanslåing av fylka. Kårbø er kledd i blå skjorte og dress, Følling i raud topp.

Følling og Kårbø møter i departementet

16. mars 2017

Fylkesordførarane i Sogn og Fjordane og Hordaland møter fredag 17. mars i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å følgje opp intensjonsavtalen om samanslåing av fylka.

Les meir ›
Foto som syner deltakarane på eit samarbeidsmøte mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen, UDI, IMDi, KS og Nav. Dei er stilte opp på ein balkong på Statens hus, og i bakgrunnen ser vi Leikanger.

Samde om nytt integreringsprosjekt

07. mars 2017

Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Nav og KS i Sogn og Fjordane vil samarbeide med statlege etatar om eit nytt prosjekt for meir heilskapleg integrering av arbeidsinnvandrarar og asylsøkjarar.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 10

07. mars 2017

Det var møte i fylkesutvalet og finansutvalet 6. mars og i hovudutval for næring og kultur 7. mars. No er møtebøkene klare.

Les meir ›
dirigentbordet i møte i Vestlandsrådet, frå venstre ser vi fylkesrådmann i Sogn og Fjordane fylkeskommune Tore Eriksen, fylkesordførar Jenny Følling og rådssekretær Ole Inge Gjerald.

Sogn og Fjordane leiar Vestlandsrådet

28. februar 2017

Jenny Følling og Sogn og Fjordane fylkeskommune tok over leiinga av Vestlandsrådet 1. januar 2017.  Viktige saker i år vil vere arbeidet med Nasjonal transportplan og næringsutvikling basert på naturressursane på Vestlandet.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 10

28. februar 2017

Det er møte i fylkesutvalet og finansutvalet måndag 6. mars. Dagen etter er det møte i hovudutval for næring og kultur.

Les meir ›
Fylkesordførar ved skrivebordet med vindauge i bakgrunnen

Samarbeidspartia går for ti regionar

22. februar 2017

– Ti regionar er som venta utifrå signal frå Stortinget, men berre halve jobben er gjort. Dei må levere på oppgåvesida, og leiinga for fylkesmannsembetet må leggast til Sogn og Fjordane, seier fylkesordføraren.

Les meir ›
Foto av Jenny Følling på møte i Europarådet sin Congress Monitoring Committe. Biletet er frå møtesalen med mykje folk rundt. Følling ser i kameraet, har øyretelefonar på og pc og papir framføre seg på bordet.

Fylkesordføraren med Europarådet til Athen

21. februar 2017

Fylkesordføraren sit i hovudstyret til KS og er i regi av det også delegat i Europarådet sin Congress Monitoring Committe, som torsdag 16. februar hadde møte i Athen.

Les meir ›
Fellesbilde av deltakarar på fylkesting for ungdom 2016, teke utanfor Thon Hotel Jølster på Skei.

Fylkesting for ungdom 2017

14. februar 2017

Fylkesting for ungdom 2017 vert arrangert 24. til 26. mars på Thon Hotel Jølster.

Les meir ›
Fylkesordføraren møtte idrettspresidenten

Fylkesordføraren møtte idrettspresidenten

10. februar 2017

- Tidlig innsats er utruleg viktig, og vi må nå alle sosiale grupper sa fylkesordførar Jenny Følling i møte med mellom andre idrettspresident Tom Tvedt.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Kontrollerer innkjøpa i fylkeskommunen

10. februar 2017

Kontrollutvalet har bestilt ein forvaltningsrevisjon for å vurdere om innkjøpa i fylkeskommunen er i samsvar med lov om offentlege anskaffingar. 

Les meir ›

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568