Singerheimen i Olden

Forslag om freding: Dalheim/Singerheimen

23. desember 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune føreslår å frede Dalheim, også kjent som Singerheimen, gnr. 86 bnr. 27 i Stryn kommune.

Les meir ›
Kart over området der det vart gjort arkeologiske undersøkingar ved Blåskavlen i Aurland.

Har funne flotte fangstanlegg i Aurlandsfjella

17. desember 2019

I haust dokumenterte arkeologar frå Universitetsmuseet i Bergen og Sogn og Fjordane fylkeskommune fleire førhistoriske fangstminne i område kring Blåskavlen Aurlandsfjellet.

Les meir ›
 72tmqnx 6z 3

Nye årringsdaterte bygg frå før 1650

13. desember 2019

Fylkeskommunen har teke årringsprøvar av to bygg i Guddalen i Fjaler i haust. Begge viser seg å vere frå før 1650, og Riksantikvaren vurderer no å frede bygga.

Les meir ›
Foto frå utdeling av fylkeskulturprisen 2019 til Ann Lundekvam og Bjørg Hovland

Tok imot den siste fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane

10. desember 2019

Ann Lundekvam og Bjørg Hovland tok imot fylkeskulturprisen under fylkestinget 10. desember. Dei får prisen for arbeidet sitt med drakt- og bunadstradisjonar i fylket.

Les meir ›
jzr 25m 327l

Fylkeskulturprisen til Ann Lundekvam og Bjørg Hovland

29. november 2019

Fylkeskulturprisen for 2019 går til Ann Lundekvam frå Gaular og Bjørg Hovland frå Luster. Dei får prisen for langvarig og stort arbeid med å ta vare på og føre vidare kunnskap om drakt- og bunadstradisjonar i fylket.

Les meir ›
y 7y 55gvmgp

Har den beste kulturelle skulesekken i landet

28. november 2019

Sogn og Fjordane er på førsteplass på Norsk kulturindeks 2018 når det gjeld tilbodet i Den kulturelle skulesekken (DKS).

Les meir ›
Fire jenter i svart står p åscena og dansar og syng

Løft for ung kultur

27. november 2019

Åtte prosjekt i fylket har fått støtte til arbeidet med å løfte og utvikle arbeidet med UKM.

Les meir ›
Foto av fem menn som sit oppå kassar med dagsturhyttebrosjyrer. Dei held også brosjyrer i hendene.

Praktbrosjyren om dagsturhyttene er klar

19. november 2019

I desse dagar er den 76 sider store brosjyren om dagsturhyttene i Sogn og Fjordane på veg ut til deg. Her får du turskildringar og fantastiske bilete av dei 26 dagsturhyttene våre.

Les meir ›
Illustrasjonsfoto av frivillig arbeid

Konferanse for å betre samspelet mellom kommunar og frivillige

07. november 2019

19. november er kommunar og frivillige organisasjonar inviterte til konferanse om frivilligpolitikk. Målet er auka frivillig engasjement og tettare samspel.

Les meir ›
Foto av ungdomar som står og held planter og spadar osv., medan dei ser ut til å få instruksjonar frå ei kvinne.

Auka samspel mellom kommunar og frivillige

01. november 2019

Sogn og Fjordane og Noreg er rå på frivillig arbeid. Men har vi ein heilskapleg politikk for frivilligheita? Er samspelet mellom kommunar og frivillige organisasjonar godt nok? Det skriv Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge og Åge Avedal i Sogn og Fjordane fylkeskommune om på kulturbloggen.

Les meir ›
 645ue 3argz

Inviterer Bjørgvin bispedømme til å delta i arbeidet på Selja

15. oktober 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke initiativ til eit prosjekt for å gjere klosterskatten på Selja betre kjent og inviterer no biskopen i Bjørgvin inn i styringsgruppa for prosjektet.

Les meir ›
Illustrasjon frå den visuelle identiteten til Vestland fylkeskommune. Illustrasjonen har blå bakgrunn og visualiserer eit kart sett ovanfrå.

Vestland får spreke fylkesfargar

15. oktober 2019

I samband med konstituerande fylkesting blir dei første smakebitane av Vestland fylke sin visuelle identitet presentert. Det nye fylket får spreke fargar og visuelle tilleggselement i fugleperspektiv.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarkjeda for Vestland.

Ny fylkesordførarkjede for Vestland er klar

14. oktober 2019

16 motiv frå heile Vestland dannar den rykande ferske fylkesordførarkjeda som den nye fylkesordføraren får overrekt i Håkonshallen tysdag kveld. Motiva er nøye valde. Her skal det vere noko som alle kan kjenne seg igjen i. Her er alt frå fjordhest og sild, til Bryggen og bru. Og ein QR-kode.

Les meir ›
Singerheimen i Olden

Ope møte om Singerheimen

04. oktober 2019

Det er stort engasjement rundt Singerheimen i Olden og framtida til eigedomen. No inviterer Sogn og Fjordane fylkeskommune til ope møte 15. oktober.

Les meir ›
v 7e 8h 2gk 2u

Vestland får to UKM-festivalar i 2020

03. oktober 2019

Den store Ung kultur møtest (UKM)-helga i Vestland i 2020 blir 24.–26. april. Då blir det UKM Vestland-festival i Nordfjordhallen i Måløy og på Voss kulturhus på Voss.

Les meir ›
 7yutjcnfk 6

Seks kunstnarar har fått kunstnarstipend

02. oktober 2019

Seks kunstnarar frå fylket har fått stipend frå Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2019. Stipenda er fordelte på tre arbeidsstipend og tre stipend til unge kunstnarar i etableringsfasen.

Les meir ›
Fotocollage med fire tidlegare vinnarar av fylkeskulturprisen for Sogn og Fjordane: Ove Henning Solheim/Dans utan grenser, Kari Støfringsdal, Sigrid Moldestad og Teaterfestivalen i Fjaler.

Føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2019

30. september 2019

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin, som du rett og slett meiner burde få den siste fylkeskulturprisen for Sogn og Fjordane?

Les meir ›
Foto av ungdomar som står og held planter og spadar osv., medan dei ser ut til å få instruksjonar frå ei kvinne.

Konferanse: Kommunar og frivilligheit i samspel

23. september 2019

Frivillig engasjement er med å skape gode lokalsamfunn. Sogn og Fjordane fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer 19. november til konferanse på Gloppen Hotell. Tema er korleis kommunane og frivilligheita kan spele kvarandre gode.

Les meir ›
xugsya 3ves

Gulatingseminaret 27. september 2019

17. september 2019

Kvar låg Gulatinget? Velkomen til eit seminar om kjelder og kjeldeverdi!

Les meir på gulatinget.no ›
Foto frå dagsturhytta Eikjabu i Luster

Forfattarmøte på dagsturhyttene

13. september 2019

Forfattar Anders Totland er på turné på fleire dagsturhytter i indre Sogn for å møte og diskutere klima med ungdomsskuleelevar.

Les meir ›
Foto frå signeringa av samarbeidsavtale mellom verdsarvområde i Noreg og Alaska. Representantane er samla framfor ein bre, med norsk og amerikansk flagg.

Verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap samarbeider med Alaska

11. september 2019

Verdsarvområda Glacier Bay National Park i Alaska og Vestnorsk fjordlandskap har signert ein samarbeidsavtale.

Les meir ›
Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes og dei andre konferansedeltakarane frå komande Vestland fylke.

Verdsarv i demokrati- og fredsperspektiv

11. september 2019

 Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes deltok saman med ein delegasjon frå framtidige Vestland fylkeskommune på den nordiske verdsarvkonferansen i Stockholm 1.–4. september.

Les meir ›
Illustrasjonsfoto: ein ungdom ser i virtuelle briller

Hey Google! Skjønar du nynorsk?

01. august 2019

I dag lærer små barn å halde nettbrett, skei og gaffel på same tid. Det gjer noko med språket.

Les meir ›
Bilete frå framsyning. To kvinner sit og speler fiolin og cello, ein mann  står og speler på glas. Mellom dei heng ein jordklode.

Skulesekken pakka med plastkunst og klimakonsert

08. august 2019

Den kulturelle skulesekken (DKS) er i år pakka med eit stort utval engasjerande og varierte opplevingar – mellom anna fleire produksjonar som set klima- og miljøproblema under debatt.

Les meir ›
To personar som ser på eit spegelblankt kunstverk på bakken.

Vil løfte kunst i offentlege rom

02. juli 2019

Kvifor er kunst viktig i fellesromma våre? Korleis involvere og bruke kunst i stadutvikling og som del av planarbeid og utbygging? 19. september blir det seminar om desse spørsmåla i Førde.

Les meir ›
Foto frå teaterfestivalen i Fjaler 2017. Biletet syner fleire personar som bevegar seg oppå fjorden i store, blanke ballar.

11 millionar til kultur og folkehelse

01. juli 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune tildelte i juni over elleve millionar kroner til kultur- og folkehelsetiltak i fylket. 

Les meir ›
Illustrasjonsfoto av frivillig arbeid

Støtte til arbeid med lokal frivilligpolitikk

01. juli 2019

Frivillig sektor er stor i Noreg, men få kommunar har vedteke ein eigen politikk for frivilligheita. Vi ønskjer å hjelpe kommunane med dette. Her finn du ressursar som kan nyttast til å løfte arbeidet med lokal frivilligpolitikk.

Les meir ›
Tre personar står ute ved eit turskilt der det står Soleide 2,5 km. Frodige buskar og skog bak dei.

300 000 kroner til turskilt og stibygging

27. juni 2019

Turstiar skal utbetrast og skiltinga skal bli lik i heile fylket. Til dette vert det gitt ei gåve på 300 000 kroner frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto frå inne i ein fotballhall.

Felles anleggspolitikk i Vestland

25. juni 2019

I 2020 skal Vestland fylkeskommune fordele omlag 220 mill. kr. i spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Anleggspolitikken og kriteria som skal liggje til grunn for fordelinga er no klare.

Les meir ›
qua 7hjassb

Gulatingslova tilgjengeleg på nett

24. juni 2019

Det einaste komplette pergamenthandskriftet av den eldre Gulatingslova har for første gong vorte digitalisert. Den digitale utgåva er publisert på heimesida til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Fem finkledde personar står ved ein plakett utanfor Urnes stavkyrkje.

Urnes stavkyrkje 40 år på verdsarvlista

24. juni 2019

I 2019 er det 40 år sidan Urnes stavkyrkje vart innskriven på UNESCO si verdsarvliste, som den første i Noreg. Jubileet vart høgtideleg markert denne helga.

Les meir ›
Foto av to jenter som syng på ei scene.

Klare for UKM-festivalen 2019

21. juni 2019

Måndag 24. juni reiser 20 ungdommar frå Sogn og Fjordane til UKM-festivalen i Stjørdal.

Les meir ›
Ivar Kvalen, Sveinung Rotevatn, Karen Marie Hjelmeseter, Eva Moberg ved Wittgenstein-huset i Skjolden, folk i bakgrunnen.

Freding av Wittgenstein-huset i Skjolden

20. juni 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har i dag varsla oppstart av fredingssak for den verdskjende filosofen Ludwig Wittgenstein sitt hus i Skjolden i Luster kommune.

Les meir ›
lmmz 4qh 3hx

Dagsturhyttejakt

19. juni 2019

No kan du "samle" dagsturhytter og vinne ein flott premie. Bli med på dagsturhyttejakt gjennom appen DNT SjekkUT! 

Les meir ›
Førdefestivalen

Tolv millionar til kunst og kultur

29. mai 2019

Norsk kulturråd har så langt i 2019 løyvd meir enn 12 millionar til kunst- og kulturføremål i Sogn og Fjordane. Sjå kven som har fått tilskott.

Les meir ›
Singerheimen i Olden

Startar arbeidet med freding av Singerheimen

24. mai 2019

Fylkeskommunen vurderer Singerheimen/Dalheim i Stryn kommune som eit kulturminne av nasjonal interesse, og varslar i dag oppstart av fredingssak for eigedomen.

Les meir ›
Foto av dagsturhytta på Vinjaåsen i Aurland, med utsikt mot Aurlandsfjorden, der eit cruiseskip kjem rundt neset.

Vi får 74 millionar i spelemidlar

10. mai 2019

Kulturdepartementet har no fordelt spelemidlane for 2019. Sogn og Fjordane får i år 14 millionar kroner meir enn i fjor.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarkjeda for Sogn og Fjordane

Søkjer designar for nytt fylkesordførarkjede

06. mai 2019

Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer profesjonelle kunsthandverkarar eller designarar for utforming av nytt fylkesordførarkjede og møteklubber til Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
exhnk 6au 66

Fylkeskommunen får midlar til å kartleggje fiskeplassar

06. mai 2019

75 000 kr i tilskot frå Kartverket sikrar at Sogn og Fjordane fylkeskommune kan kartlegge tilgjengelegheita til fiskeplassar ved fleire av dei større fiskevatna i fylket.

Les meir ›
Foto av hovudbygningen på Harastølen i Luster.

Fire millionar kroner til Harastølen

03. mai 2019

Hovudutval for næring og kultur har løyvd fire millionar kroner til istandsetjingstiltak for å ta vare på kulturhistoriske verdiar på Harastølen/Lyster sanatorium.

Les meir ›
Foto frå hjartestien i Trivselsskogen på Sandane. Det er lagt ned steinheller med hjarteform på stien gjennom skogen.

Sogn og Fjordane prioriterer friluftslivet

30. april 2019

Sogn og Fjordane er det fylket i landet som i 2018 brukte mest midlar på friluftsliv per innbyggjar.

Les meir ›
Bilete av dagsturhytta Gyttakvia.

Offisielle opningar av dagsturhytter

25. april 2019

Denne veka er det opningsarrangement ved fire av dagsturhyttene. Det vert musikk, underhaldning og aktivitetar for ungane. Ta turen om du er i Stryn, Måløy, Førde eller Sogndal.

Les meir ›
jpx 7fbdkv 6

Kulturfestivalen 2019

09. april 2019

Den 31. kulturfestivalen for utviklingshemma vart arrangert i Førde 29. til 31. mars. Dette var eit fantastisk arrangement med vel 100 deltakarar frå heile Sogn og Fjordane. Her er fleire bilete frå helga.

Les meir ›
Foto av to jenter som syng på ei scene.

Fylte Nordfjordhallen med ung kunst og kultur

01. april 2019

UKM-festivalen Sogn og Fjordane 2019 er over. 250 ungdommar frå heile fylket har fylt Nordfjordhallen med liv og røre frå start til slutt.

Les meir ›
Foto av tre unge jenter som sit i ei trapp, med teglsteinsveggar bak. Ho som sit fremst held eit diplom der det står Årets turbokommune 2019.

Turboprisen 2019 til Gulen kommune

31. mars 2019

Gulen kommune får i år den nasjonale Turboprisen for arbeidet sitt med UKM. Kommune har hatt auke i deltakartalet på lokalmønstringa si kvart år sidan 2015.

Les meir ›
Nærbilete av to unge jenter, Rakel Sørhaug og Frida Bjørnereim, som sit i Ungdommens ressursgruppe Sogn og Fjordane.

Klart for årets UKM-festival Sogn og Fjordane

28. mars 2019

Blitz frå Fjaler, Hans Høie frå Gulen og konferansier Camilla Liseth frå Selje er nokre av ungdommane du møter i Nordfjordhallen i helga. Då er det nemleg tid for årets UKM-festival for Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av Karen Marie som står på talarstolen.

Vil ha fleire kulturoppgåver til fylkeskommunane

26. mars 2019

Hovudutval for næring og kultur i Sogn og Fjordane vil ha eit forpliktande samarbeid mellom fylkeskommunane og staten for snarleg overføring av fleire kulturoppgåver. Dette kom fram då Kulturmeldinga vart drøfta i møte 19. mars.

Les meir ›
Foto av Karen Espelund.

– Vestland må bli ein bjellesau for kulturlivet

22. mars 2019

– Den nye fylkeskommunen må bli ein bjellesau for kulturlivet, sa fylkesdirektør Karen Espelund på den første kulturkonferansen for Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
Foto av fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl.

Populært fylkesarkiv

22. mars 2019

Fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl fekk 99 søkjarar til seks stillingar. Interessa for offentleg arkiv og digitalisering er stor.

Les meir ›
Foto frå inne i ein fotballhall.

Søknadsrekord om spelemidlar – igjen

21. mars 2019

Fylkeskommunen har i år godkjent spelemiddelsøknadar om til saman 364 millionar, noko som betyr ny rekord for fylket i år igjen. Det har vore nærast ei dobling i søknadssum dei tre siste åra.

Les meir ›
Foto frå teaterfestivalen i Fjaler 2017. Biletet syner fleire personar som bevegar seg oppå fjorden i store, blanke ballar.

Sjå opptak av kulturkonferansen

21. mars 2019

Kulturkonferansen Vestland – Ein ny region veks vart arrangert i Bergen 21. mars. No kan du sjå konferansen i opptak.

Les meir ›
 5fsgefdlzm

Ung kultur møtest i Vågsøy

13. mars 2019

UKM-festival Sogn og Fjordane vert arrangert i Nordfjordhallen 29.–31. mars. 230 ungdommar frå heile fylket skal vise kva dei kan, knyte kontaktar og få inspirasjon gjennom ei heil helg.

Les meir ›
Foto av veteranbåten DS Stavenes.

Nesten fem millionar til tre veteranbåtar

12. mars 2019

DS Stavenes, MS Stangfjord og MS Solundir får til saman over 4,9 millionar kroner når Riksantikvaren no kjem med årets tildeling til fartøyvern.

Les meir ›
Bilete frå markering av kvinnestemmerettsjubileum med utstilling, musikk og underhaldning, inne og ute på Sunnfjord Museum.

Søk driftsstøtte til kunst, kultur og idrett i Vestland

01. mars 2019

Aktørar innan kunst-, kultur-, frilufts- og idrettsfeltet kan no søkje driftstilskot for 2020 frå Vestland fylkeskommune. Søknadsfristen er 1. april 2019. 

Les meir ›
 547dq 6nqna

Tilskot til kultur og folkehelse 2019

08. februar 2019

Søk fylkeskommunen om kulturmidlar, kunstnarstipend eller folkehelsemidlar innan 1. mars, eller søk om tilskot til kulturbygg innan 30. april. 

Les meir ›
Foto frå teaterfestivalen i Fjaler 2017. Biletet syner fleire personar som bevegar seg oppå fjorden i store, blanke ballar.

Kulturkonferansen Vestland – Ein ny region veks fram

24. januar 2019

Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer til felles kulturkonferanse i Bergen torsdag 21. mars. Dette blir den første av mange regionale møteplassar for kultur i nye Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
Idrettsanlegg med ballbinge og utsikt mot fjord og skog.

Søknadsrekord til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i fylket

24. januar 2019

Då søknadsfristen for spelemidlar gjekk ut 15. januar 2019 hadde Sogn og Fjordane fylkeskommune fått inn 284 søknader til ein samla søknadssum på 373 millionar kroner frå alle kommunane i fylket.

Les meir ›
Arlen Bidne, Sveinung Rotevatn og Karen Marie Hjelmeseter står oppstilt ved ein vegg og smiler.

Vil mobilisere engasjement for kulturminne

14. januar 2019

Fylkeskommunen var godt representert då Klima- og miljødepartementet arrangerte innspelsmøte i Førde i samband med den komande stortingsmeldinga om kulturminnepolitikk. 

Les meir ›
Fire menn som står på ein grøn kunstgrasbane i solskinn. Fjell og hus i bakgrunnen. Dei fire er Trond Teigene, Svein Olav Myklebust, Frank Tore Tveit, Tore Dvergsdal.

Nye 510 000 kr til fotballen sin kamp mot mikroplast

20. desember 2018

Til våren får idrettsparkane i Fjaler, Vik og Eid nye skorister til å samle opp gummikuler frå kunstgras. Fylkeskommunen, fotballkrinsen og sparebankane bidreg med pengar.

Les meir ›
Tre bilete frå trivselsskogen i Gloppen. Bileta viser utebenker og -bord, sti med hjartesteinar og foss ved sti.

Trivselsskogen på Sandane kåra til beste turruta i fylket

19. desember 2018

Trivselsskogen vert finalisten frå Sogn og Fjordane når den mest populære turruta i landet skal kårast under Stikonferansen i mars.

Les meir ›
bilete i svart kvitt av fire jenter som står ved sjøkanten, går over i fargebilete av den moderne båten Vision of the Fjords, samt fjord og fjell.

Eit nytt fylkesarkiv

14. desember 2018

Frå og med 01.01.2020 eksisterer ikkje Sogn og Fjordane fylkeskommune lenger. Kva då med fylkesarkivet i Sogn og Fjordane? Dette spørsmålet stiller fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl på kulturbloggen denne veka. 

Les meir ›
Ingrid Hansen og Miriam Prestøy Lie i Teaterfestivalen tek imot fylkeskulturprisenfrå Jenny Følling og Karen Marie Hjelmeseter i Firdasalen på Fylkeshuset. Dei smiler og held fram diplom og bukett.

Teaterfestival tok imot fylkeskulturprisen

04. desember 2018

Teaterfestivalen i Fjaler har tilført det profesjonelle kulturlivet i Sogn og Fjordane nye dimensjonar. Tysdag fekk festivalen fylkeskulturprisen for 2018.

Les meir ›
thpvygux 76

Opning av dagsturhytta i Lærdal

03. desember 2018

Dagsturhytta på Mjølkeflaten i Lærdal vart formelt opna fredag 30. november. Dette vart markert med seremoniell klypping av snor, samt musikkinnslag og talar. Aleksander Øren Heen stod for helsinga frå fylkeskommunen. 

Les meir ›
cxf 2juuc 8g

Har du innspel til kulturminnepolitikken?

27. november 2018

Regjeringa har no starta arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Denne meldinga skal danne grunnlag for ein diskusjon i Stortinget om kva som skal vere framtidas kulturminneforvaltning.

Les meir ›
Foto frå teaterfestivalen i Fjaler 2017. Biletet syner fleire personar som bevegar seg oppå fjorden i store, blanke ballar.

Teaterfestivalen i Fjaler får Fylkeskulturprisen 2018

20. november 2018

Hovudutval for næring og kultur har i dag vedteke at Fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane skal tildelast Teaterfestivalen i Fjaler.

Les meir ›
Foto frå Bakka i Nærøyfjorden. Biletet er teke nede ved fjorden, og vi ser eit par naust og kyrkja i bakgrunnen. Skodda heng nedover fjellsidene, og fjelltoppane har fått eit snødryss.

Søk om tilskot til kulturminne i verdsarvområde

16. november 2018

Eig du kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden? No kan du søkje om tilskot til istandsetjing.

Les meir ›
Dagsturhytta på Leikanger ein fin haustdag i oktober. Hytta er svart og trekanta med store vindauge mot fjorden.

Halvparten av dagsturhyttene på plass

14. november 2018

13 av dei 26 planlagde dagsturhyttene i Sogn og Fjordane er no plasserte ut på sentrale turmål i kommunane. Fleire hytter er på veg denne veka og i tida fram mot jul.

Les meir ›
Logoane til NRK, Norges idrettsforbund og Teaterfestivalen i Fjaler

Tre kandidatar innstilt til fylkeskulturprisen

14. november 2018

Hovudutval for næring og kultur avgjer 20. november kven som får fylkeskulturprisen for 2018. Innstillingsnemnda har no innstilt tre kandidatar.

Les meir ›
Lillian Samdal har fått arbeidsstipend

Sju kunstnarar har fått kunstnarstipend

09. november 2018

Sju kunstnarar frå fylket har fått stipend frå Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2018. Stipenda er fordelt på fire arbeidsstipend og tre stipend til unge kunstnarar i etableringsfasen.

Les meir ›
Absence Crew på Kulturfestivalen for funksjonshemma 2018 i Førde. To dansarar på ei utescene, den eine står på hovudet, den andre på hendene.

Kulturfestivalen 2019

09. november 2018

Kulturfestivalen for utviklingshemma i Sogn og Fjordane er ein unik og inkluderande kulturfestival for alle som likar musikk og kultur.
29.–31. mars inviterer vi til ny festival.

Les meir ›
Amtskart frå 1889. Kjelde:kartverket.no

Wikiverkstad for lokalhistorieinteresserte

07. november 2018

Torsdag 22. november vert det wikiverkstad på fylkeshuset på Leikanger. Fylkeskommunen, Fylkesarkivet og HIFO Sogn og Fjordane inviterer lokalhistorieinteresserte til å bli med på ein digital skrivedugnad på lokalhistoriewiki.no. 

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling opnar språkkonferansen i Førde 2018. Det står Treng vi norsk? på lerretet bak henne.

– Det er vi som har ansvar for vårt språk

02. november 2018

Vi må ta aktive grep for å sikre norsk språk generelt, og nynorsk spesielt, sa fylkesordførar Jenny Følling ved opninga av språkkonferansen «Treng vi norsk?» i Førde 1. november. Her kan du lese meir og sjå bilete frå konferansen.

Les meir ›
Gut i fotballtrøye på fotballbane med skule i bakgrunnen.

Skule+fotball=sant

31. oktober 2018

Hanne Stedje stakk av med sigeren i fotokonkurransen #skulenmin. Vinnarbiletet er frå Tangen skule i Årdal. 

Les meir ›
Grafisk element for kultur, bølgje med felespelar og stavkyrkje

24 forslag til kven som fortener kulturpris

30. oktober 2018

Fristen for å føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2018 gjekk ut 15. oktober. Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått inn 24 forslag til kven som bør få årets pris.

Les meir ›
bilete frå tur til Selje kloster

Satsar på Selja som berekraftig reisemål

30. oktober 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har starta opp eit prosjekt for å utvikle Selje kloster som eit attraktivt og berekraftig reisemål. PwC har fått ansvar for å leie forprosjektet som skal vere ferdig våren 2019.

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter, fotografert framfor eit abstrakt kunstverk på Kviknes Hotel i Balestrand.

Fylkeskommunen vil ha «kultur for alle»

29. oktober 2018

Regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019–2027, «Kultur for alle», vart vedteken i fylkestinget 19. oktober. Planen set ambisiøse målsetningar for kulturfeltet i Sogn og Fjordane og det nye Vestland fylke.

Les meir ›
Bilete av ein steinmur som går langs fjellsida og avsluttar ved eit stup.

Førhistorisk styrtfangst kring Fresvikbreen

18. oktober 2018

Arkeologar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen har i haust dokumentert og registrert fangstanlegg på sørsida av Fresvikbreen.

Les meir ›
Deltakarar på Fylkesting for ungdom 2018

Inviterer til Fagsamling om ungdomsarbeid

02. oktober 2018

18.–19. oktober inviterer fylkeskommunen til Fagsamling om ungdomsarbeid. Dette er ei årleg samling for dei i kommunane som jobbar med UKM, ungdomsråd og Dans uten grenser.

Les meir ›
Foto av Kristin Sønnerheim som nettopp har fått fylkeskulturprisen 2017. Ho held diplomet og ein blomsterbukett i hendene og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

Føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2018

02. oktober 2018

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin, som du rett og slett meiner burde få fylkeskulturprisen 2018? No ynskjer fylkeskommunen framlegg til kandidatar.

Les meir ›
Innbyding til språkkonferanse i Førde 2018 med teksten «Treng vi norsk? Ein konferanse om framtida for det norske språket» og bilete av føredragshaldarane.

Treng vi norsk? Ein konferanse om framtida for det norske språket

17. september 2018

Nynorskfylket Sogn og Fjordane skipar til språkkonferanse i Førde 1. november. På programmet står mellom andre Trine Skei Grande og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Les meir ›
npj 8gbqj 6n

UKM-festivalen 2019 til Vågsøy

14. september 2018

UKM-festivalen Sogn og Fjordane vert i 2019 arrangert 29.–31. mars i Nordfjordhallen i Måløy. Vågsøy kommune er hovudarrangør for festivalen.

Les meir ›
Fire menn som står på ein grøn kunstgrasbane i solskinn. Fjell og hus i bakgrunnen. Dei fire er Trond Teigene, Svein Olav Myklebust, Frank Tore Tveit, Tore Dvergsdal.

No får fylket dei grønaste kunstgrasbanene i landet

14. september 2018

Eit samarbeid mellom Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, fylkeskommunen og NFF Sogn og Fjordane sikrar at kunstgrasbanene i fylket får naudsynt utstyr til å redusere sitt miljøavtrykk.

Les meir ›
Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane

«Freda av Riksantikvaren» – kveldsmøte på Tysse 20. august

17. august 2018

Riksantikvaren, i samarbeid Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fortidsminneforeningen, inviterer til ope kveldsmøte med føredrag og debatt om fredning og forvaltning av freda bygningar.

Les meir ›
Frå produksjonen Verken fugl eller fisk – i eit hav av plast, Den kulturelle skulesekken. Vi ser skuleborn som leitar i plastbitar på eit bord.

Inviterer til konferanse om kultur for barn og unge

16. august 2018

Fylkeskommunen og Norsk kulturskuleråd Sogn og Fjordane inviterer til konferansen Felles barn, felles ansvar 20.– 21. september. Målgruppa alle som arbeider med kultur for, av og med barn og unge i kommunane.

Les meir ›
Rolf Losnegård held framsyning framføre dagsturhytta på Sandane. Mange sit i regntøy og høyrer på.

Gilgamesh kom til Eid og Gloppen

27. juni 2018

Fylkesbiblioteket og folkebiblioteka i Sogn og Fjordane har lagt ut på dagsturhytteturné! Eid og Gloppen var først ut med framsyning av «Gilgamesh – kongen som nekta å døy» av og med Rolf Losnegård.

Les meir ›
Portrett av Bård Vegar Solhjell og Olaug Nilssen

Bård Vegard Solhjell og Olaug Nilssen til Førdekonferansen

25. juni 2018

Ytringsfridom – vilkår og grenser er tema på Førdekonferansen torsdag 5. juli. 

Les meir ›
cc 3ksujdzu

Desse reiser til UKM-festivalen frå Sogn og Fjordane

22. juni 2018

Måndag 25. juni reiser 24 ungdommar frå fylket til UKM-festivalen i Trondheim.

Les meir ›
Heidi Vallestad og Anne Lilleaasen på Fredingsmarkering på Flatheim

Fredingsmarkering for Storehuset på Flatheim

21. juni 2018

Laurdag 9. juni var det markering av fredinga av Storehuset frå Eldalen som no står på Flatheim i Gaular kommune.

Les meir ›
Foto av det gamle storehuset på Flatheim i Gaular. Vi ser huset med torvtak bak nokre lilla revebjøller, som står fremst i biletet.

Fredingsmarkering i Gaular laurdag 9. juni

05. juni 2018

9. juni kl 15 vert fredinga av Storehuset på Flatheim markert med ope hus, omvising, enkel servering og helsingar. Alle er velkomne til markeringa.

Les meir ›
Grunnlovsmarkering 1814-2014 på Tusenårsstaden Gulatinget

Gje oss dine innspel til ny kulturplan!

01. juni 2018

Regional plan for kultur 2019–2027 er no lagt ut på høyring. Les høyringsutkastet og send oss ditt innspel her.

Les meir ›
Grunnlovsmarkering 1814-2014 på Tusenårsstaden Gulatinget

Høyring – Regional plan for kultur

01. juni 2018

Regional plan for kultur er no lagt ut på høyring. Fristen for å kome med innspel til planen er 1. september 2018. Fristen for innspel til handlingsprogrammet er 1. oktober.

Les meir ›
Til venstre eit bilete av redningsskøyta Risør II. Til høgre eit bilete av Kinn kyrkje.

Opning av Kystpilegrimsleia i Sogn og Fjordane på Kinn

30. mai 2018

Opningseglasen for den nye, nasjonale pilegrimsleia frå Egersund til Trondheim legg innom Florø og Kinn. Laurdag 16. juni vert opninga av leia markert av fylkesordføraren.

Les meir ›
ASVO-bandet frå Årdal på Kulturfestivalen for utviklingshemma 2018. Åtte musikarar med ulike instrument på scenen på Elvetorget i Førde, publikum står rundt.

Feira 30 år med kulturfestival i Sogn og Fjordane

29. mai 2018

Kulturfestivalen for utviklingshemma rundar 30 år. Laurdag 26. mai feira festivalen jubileet med konsert på Elvetorget i Førde.

Les meir ›
Foto av ein eldre mann og ei eldre dame, som sit på ein benk i parken ved elva i Førde. Det er grønt gras og sol.

Får støtte til kartlegging av tilgjengelege turvegar

16. mai 2018

Fylkeskommunen har fått tildelt 100 000 kroner frå Kartverket til å kartleggje tilgjengelegheit og universell utforming av sentrumsnære turvegar i 11 kommunar i fylket.

Les meir ›
Karen Marie Hjelmeseter og Atle Skrede ved opninga av dagsturhytta Eikjabu i Luster. Dei smiler og gjev tommel opp framfor skiltet på hytta.

Opna dagsturhytta i Luster

15. mai 2018

Over 150 møtte opp til den offisielle opninga av Eikjabu på Ytre Eikum, den første dagsturhytta ved sjøen.

Les meir ›
xum 8hea 4dp

Rekordmykje spelemidlar til Sogn og Fjordane

09. mai 2018

Fredag førre veke kunngjorde Kulturdepartementet fordelinga av spelemidlar til idrettsføremål. Sogn og Fjordane får nesten 60 millionar kroner, ein auke på over 10 prosent frå i fjor.

Les meir ›
Luison og Cuba opptrer for skuleelevar på Spetakkel 2018 på Westcon i Florø

Laga SPETAKKEL for 3300 elevar

08. mai 2018

3300 Sunnfjord-elevar fekk oppleve litt av det store mangfaldet i Den kulturelle skulesekken på festivalen SPETAKKEL 2018 i slutten av april.

Les meir ›
Bilete av Kinn kyrkje, ei kyrkje i stein frå mellomalderen.

Vil ha bevaringsprogram for mellomalderkyrkjer

23. april 2018

Hovudutval for næring og kultur bed Riksantikvaren om å støtte vedlikehald av Kinn kyrkje og dei andre steinkyrkjene frå mellomalderen.

Les meir ›
Vinnarane av kulturlandskapsprisen 2018, Roald Lunde, Jon Erling Oppedal, med blomar og diplom saman med fylkesordførar Jenny Følling og landbruksdirektør Christian Kjellestad.

Kulturlandskapspris til trio frå Leikanger

17. april 2018

Lars Grinde, Roald Lunde og Jon Erling Oppedal får Kulturlandskapsprisen 2018 for deira arbeid med landbruk og skjøtsel i det nasjonalt utvalde kulturlandskapet Grinde–Engjasete.

Les meir ›
Bilete av bandet Jacob's Dream frå Luster på UKM-festivalen 2018. Fem ungdomar på scenen med gitar, trommer, piano og bass. Proft lysshow. Publikum i salen.

Ung kultur møttest i Høyanger

16. april 2018

300 ungdommar frå heile fylket har denne helga fylt Høyanger med liv og røre på UKM-festivalen Sogn og Fjordane 2018.

Les meir ›
Bilete frå Firda vgs. Tre personar i forgrunnen: Tim Smithies og Ralph Lister frå EU-prosjektet Rural touring, og Øyvind Sunde Høstaker frå Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane.

Engelskmenn let seg imponere av Den kulturelle skulesekken

12. april 2018

Korleis turnere med kunst og kultur på bygda? Dette er temaet for EU-prosjektet Rural Touring, med aktørar frå seks land. Denne veka var representantar frå prosjektet i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av dei fem ungdommane som utgjer Ungdommens ressursgruppe i Sogn og Fjordane i 2017. Det er fire jenter og ein gut. Alle har på seg svarte gensarar eller t-skjorter med teksten UKM på brystet.

Klart for UKM-festivalen i Høyanger

10. april 2018

I helga er det endeleg tid for årets UKM-festival for Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Anders Honningdal vann publikumsprisen på Sogndal filmfestival 2018. Portrett frå prisutdelinga.

Ung hordalending vann publikumspris på filmfestival

06. april 2018

Anders Honningdal vart den store vinnaren i kortfilmkonkurransen på Sogndal filmfestival 2018. Arrangementet vart avvikla med gallakveld i Sogndal kulturhus torsdag kveld.

Les meir ›
ta 6uu 56s 5d

Ung kultur møtest i Høyanger

27. mars 2018

UKM-festival Sogn og Fjordane vert arrangert i Høyanger 13.–15. april. 230 ungdommar frå heile fylket skal vise kva dei kan, knyte kontaktar og få inspirasjon gjennom ei heil helg.

Les meir ›
Portrettfoto av Frøydis Geithus

Snart klart for Sogndal filmfestival

26. mars 2018

Medielinja på Sogndal vgs skipar til filmfestivalen for trettande gong 5.–6. april.

Les meir ›
Ingeborg Nebelung

Henrik Syse og Olaug Nilsen til Møteplass kultur, musikk og fritid

23. mars 2018

Fredag 25. mai er det tid for å stoppe opp, ta turen til Scandic Sunnfjord Hotel og få med seg konferansen Møteplass kultur, musikk og fritid. (OBS: Avlyst)

Les meir ›
z 7ex 6j 6h 44

Sju millionar kroner til freda bygningar i fylket

22. mars 2018

Hovudutval for næring og kultur har fordelt over sju millionar kroner til ulike prosjekt for å setje i stand freda og fredingsverdige bygningar i Sogn og Fjordane. Sjå kva bygningar som får tilskot.

Les meir ›
dnrrucft 2m

Glimt frå Kulturkonferansen 2018

15. mars 2018

Tema for Kulturkonferansen 2018 var Kulturelle ressursar i kommunane. Begge dagane var fylt av gode historiar, og døme frå kommunane. Det var også  gode diskusjonar og refleksjonar om kva gode kulturelle ressursar er eller kan vera, frivilligheit og kulturell og kreativ næring. Her er smakebitar frå konferansen, både i form av presentasjonar frå innlegga og bilete. 

Les meir ›
Foto av det gamle storehuset på Flatheim i Gaular. Vi ser huset med torvtak bak nokre lilla revebjøller, som står fremst i biletet.

Fredingsmarkering i Gaular avlyst

27. februar 2018

Fredinga av Storehuset på Flatheim i Gaular skulle markerast laurdag 3. mars, men er no avlyst på grunn av sjukdom. Det blir markering seinare i år.

Les meir ›
Fotocollage med ulike bilete med tema kultur, t.d. ein duo på ei scene, ein mann med gitar som opptrer i ein gymsal framfor ungar og små ungar på eit bibliotek.

Meld deg på kulturkonferansen 2018

26. februar 2018

Kulturkonferansen 2018 vert arrangert 7. og 8. mars på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde. Tema i år er kulturelle ressursar i kommunane, frivilligheit og kulturell og kreativ næring.

Les meir ›
Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane

Søk kulturmidlar, folkehelsemidlar og tilskot til kulturbygg

13. februar 2018

Tida er inne for å søkje dei fylkeskommunale kulturmidlane, kunstnarstipend og folkehelsemidlane. Vi lyser samstundes ut midlane i den desentraliserte ordninga for tilskot til kulturbygg.

Les meir ›
Foto av jente som dansar under UKM-festivalen 2017. Det er mørkt rundt ho, men noko raudt lys i bakgrunnen.

Fylkeskommunen søkjer ny UKM-arrangør

09. februar 2018

UKM-festivalen Sogn og Fjordane er det største årlege UKM-arrangementet i fylket. No er vi på jakt etter ny arrangør for 2019-festivalen.

Les meir ›
Fire barn leiter etter bøker i ein kasse med barnebøker

Barn i Sogn og Fjordane låner mest bøker

29. januar 2018

Innbyggarane i Sogn og Fjordane er dei flittigaste lånarane av barnebøker i landet. Det syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

Les meir ›
Foto av dagsturhytta i Trivselsskogen på Sandane. Det ligg eit snølag på og rundt hytta, og vi har utsikt ned mot Sandane.

Rekordhøg søknadssum om spelemidlar – igjen

25. januar 2018

Kommunar, lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane har dei siste åra for alvor fått opp augo for spelemiddelordninga. I år søkjer vi om 242 millionar kroner, dobbelt så mykje som for fire år sidan.

Les meir ›
Fotocollage med fire bilete frå kulturfestivalen for utviklingshemma. Det er mykje fargar og bilete av folk på scener, som dansar osv. Midt på collagen står det 30 år med kulturfestivalen med lilla skrift på kvit bakgrunn.

30 år med kulturfestival for utviklingshemma

24. januar 2018

Kulturfestivalen i Sogn og Fjordane har i 30 år vore ein unik og inkluderande kulturfestival for alle som likar musikk og moro. I mai inviterer vi til ny festival – og jubileum.

Les meir ›
Foto av ein liten, lyshåra gut, ca. 2-3 år, som sit på skuldrene til ein vaksen mann og held for augene hans.

Sjumilsstegkonferansen 2018 – Klart vi kan

22. januar 2018

Sjumilsstegsarbeidet skal legge til rette for at barn og unge blir tekne vare på frå helsestasjon til fullført utdanning. Den årlege sjumilsstegskonferansen vert i år arrangert 14. og 15. mars i på Hotel Alexandra i Loen.

Les meir ›
Pressefoto av komikar Maria Stavang.

Kjend YouTubar til Sogndal Filmfestival

16. januar 2018

Tredjeklassingane ved medium og kommunikasjon ved Sogndal vidaregåande skule inviterer til filmfestival igjen i april og lokkar med YouTubar og komikar Maria Stavang som føredragshaldar.

Les meir ›
Foto av musikkgruppa Bart Clavier. Dei poserer ute med fjell og kvit himmel i bakgrunnen. Det er tre menn og ei kvinne som held og spelar på ulike instument.

Konferansar om Den kulturelle spaserstokken

20. desember 2017

På nyåret inviterer Sogn og Fjordane fylkeskommune til gratis konferansar om Den kulturelle spaserstokken i både Sogndal og Førde. Her vert det lagt opp til både inspirasjon og dialog om vegen vidare for spaserstokken her i fylket.

Les meir ›
Foto av blåserekke frå UKM-festivalen 2017. Vi ser nokre ungdomar som spelar ulike messinginstrument og som har notestativ framfro seg.

UKM 2018 er i gang

14. desember 2017

Er du mellom 13 og 20 år og ønskjer å delta i UKM? No kan du melde deg på UKM 2018!

Les meir ›
ufnv 2ljfxb

Innspelsmøte til ny kulturmelding

11. desember 2017

Ønskjer du å kome med innspel til den nye kulturmeldinga, som Kulturdepartementet har starta arbeidet med? 17. januar 2018 arrangerer fylkeskommunen og departementet eit regionalt innspelsmøte i Førde.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling som klypper snora og opnar den første dagsturhytta i fylket saman med ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad og Kaja Johannessen Skrede. Dei står utanfor hytta og er kledde for tur og ruskevêr.

No er den første dagsturhytta opna

08. desember 2017

Den første dagsturhytta i fylket vart opna med hytteboogie, då Good Time Charlie spelte opp til opningskonsert i Trivselsskogen på Sandane.

Les meir ›
Foto av Kristin Sønnerheim som nettopp har fått fylkeskulturprisen 2017. Ho held diplomet og ein blomsterbukett i hendene og er flankert av fylkesordførar Jenny Følling og leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.

«Mor Aurlandsdalen» heidra med fylkeskulturprisen

05. desember 2017

Kristin Sønnerheim har lagt ned mykje arbeid for å gjere Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta. I ein alder av 85 år får ho fylkeskulturprisen som takk for innsatsen.

Les meir ›
vkkfqncmrk

Samarbeider om musikkterapi

28. november 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune blir medlem i POLYFON – kunnskapsklynge for musikkterapi. Målet er å gjere Vestlandet til ein nasjonal og internasjonal føregangsregion innan temaet.

Les meir ›
YouTubar kjem til Sogndal Filmfestival

Sogndal Filmfestival 2018

24. november 2017

Den 5. og 6. april arrangerer medie- og kommunikasjon på Sogndal vidaregåande skule kortfilmfestivalen Sogndal Filmfestival for 13. gong på rad.

Les meir ›
Foto frå garden Sinjarheim i Aurlandsdalen. Vi ser fleire av bygningane på garden og fleire personar som går rundt på og et nista si på området.

Fylkeskulturprisen 2017 til Kristin Sønnerheim

21. november 2017

Kristin Sønnerheim går under kallenamnet Mor Aurlandsdalen. I over 50 år har ho stelt og rydda stien gjennom dalen med handemakt. No får ho fylkeskulturprisen for innsatsen sin.

Les meir ›
Foto frå UKM-festivalen i Høyanger i 2017. Biletet er av eit rockeband, og vi ser han som spelar tangentar og han som spelar gitar. Dei andre i bakgrunnen. Biletet er teke frå bak på scena.

Vil ha fleire med på UKM

20. november 2017

Jenny Hatlelid Holsæter leiar Ungdommens ressursgruppe (URG), som jobbar med å få fleire ungdomar i Sogn og Fjordane med på UKM – Ung kultur møtest.

Les meir ›
Foto frå Jølster skisenter. Biletet er teke frå oppi bakken, der vi ser traseen dekka med snø, men lite snø utanom anlegget. Vi ser ned mot Vassenden og Jølstravatnet.

Deler ut resten av årets spelemidlar

20. november 2017

Hovudutval for næring og kultur fordeler 21. november 1,75 millionar kroner i spelemidlar til idrettsanlegg rundt om i fylket.

Les meir ›

Presentasjonar frå samling om UKM og ungdomsråd

17. november 2017

Fylkeskommunen arrangerte 26. og 27. oktober ei samling for dei i kommunane som jobbar med UKM og ungdomsråd. Tema var mellom anna ungdomsdemokrati og ungdomsmedverknad. Her finn du presentasjonane frå samlinga.

Les meir ›
Foto som syner ein golfspelar som står krøka med kølla klar til eit lite slag. Det står andre menneske rundt, det er grønt gras og sol.

Justerer prioriteringa av spelemidlar

16. november 2017

Fylkeskommunen går i desse dagar gjennom kva idrettsanlegg i fylket som skal prioriterast for spelemidlar fram til 2023.

Les meir ›
Foto frå Bakka i Nærøyfjorden. Biletet er teke nede ved fjorden, og vi ser eit par naust og kyrkja i bakgrunnen. Skodda heng nedover fjellsidene, og fjelltoppane har fått eit snødryss.

Tilskot til kulturminne i Nærøyfjorden

15. november 2017

Eigarar av kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden kan no søkje om tilskot til istandsetjing av kulturminna sine.

Les meir ›
Foto frå Aurlandsdalen. Biletet syner store steinar i framgrunnen, ei hengebru og ein foss litt lenger oppe i dalen.

Kven får fylkeskulturprisen?

14. november 2017

Hovudutval for næring og kultur avgjer 21. november kven som får fylkeskulturprisen for 2017. Innstillingsnemnda har no innstilt tre kandidatar.

Les meir ›
Foto frå bygginga av dagsturhyttene. Vi ser ei trekantforma hytte som nærmar seg ferdig, og ved sidan av står to menn i oransje arbeidskle. Det står eit stillas ved hytta og ligg litt materialar på bakken.

Dagsturhyttene tek form

08. november 2017

26 like dagsturhytter skal på plass i Sogn og Fjordane i løpet av dette året og neste. Fem vert monterte i haust, og 8. desember opnar den første – i Trivselsskogen på Sandane.

Les meir ›
Foto av ein festkledd sirkusdirektør, Jan-Ketil Smørdal, som snakkar i ein mikrofon. Bak han ser vi den svenske sykkelartisten Malte Knapp, som står på ei gardintrapp for å kome seg opp på den høge sykkelen sin.

15 kandidatar til kulturprisen

08. november 2017

Det var kome inn 15 forslag til årets fylkeskulturpris, då fristen for å føreslå kandidatar gjekk ut 1. november.

Les meir ›
Foto av fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland samla framfor tingveggen på tingstaden Gulatinget i Gulen. Steinhellene i bakgrunnen er lyste opp med grønt lys.

Samla på Gulatinget på ny

01. november 2017

«Hordaland og Sogn og Fjordane blir eitt. Eit kvarttusen år sidan sist. I soga er hundreåra små.» Slik helsa Fridtjov Urdal dei 88 fylkestingsrepresentantane frå dei to fylka, då dei markerte samanslåinga på tingstaden Gulatinget.

Les meir ›
Foto frå filmen Den norske islamisten. Biletet syner regissør Adel Khan Farooq i samtale med Ubaydullah Hussain gatelangs i Oslo. Dei er kledde i tjukke jakkar og lurer, og det ligg litt snø på fortauet.

«Den norske islamisten» på skuleturné

26. oktober 2017

Den kulturelle skulesekken (DKS) skal vise dokumentaren «Den norske islamisten» for førsteklassingane på dei vidaregåande skulane i fylket. Turneen startar i slutten av oktober.

Les meir ›
Foto av statuen av to kvinneskikkelsar som står og skodar utover. Vi ser statuane, grønt gras i framgrunnen og ein blå, litt skyete himmel i bakgrunnen.

Fire kunstnarar har fått kunstnarstipend

19. oktober 2017

Fire kunstnarar frå fylket har fått stipend frå Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2017. Stipenda er fordelt på tre arbeidsstipend og eit stipend til unge kunstnarar i etableringsfasen.

Les meir ›
Foto som syner ei forsamling stort sett eldre damer. Dei sit vende mot venstre, der det føregår noko utanfor biletet. Dei sit ved små bord, med tallerknar og kaffikoppar framfor seg.

Konferanse om Den kulturelle spaserstokken

19. oktober 2017

Det vert gode døme frå fleire kommunar på konferansen om Den kulturelle spaserstokken i Måløy 2. november. I tillegg vert det debatt for å drøfte kva vi vil med ordninga.

Les meir ›
Foto frå presentasjonen av fylkessoga for fylkestinget. Ein av forfattarane Hege Roll-Hansen står på talarstolen, medan dei andre forfattarane står langs veggen.

Presenterte fylkessoga for fylkestinget

17. oktober 2017

Redaktør Ola Svein Stugu og alle forfattarane av «Soga om Sogn og Fjordane» heldt historietime for fylkestinget då dei presenterte fylkessoga og overrekte ho til fylkestinget.

Les meir ›
Gamalt svart-kvitt-foto av mjølkebåten som gjekk til Bygstad meieri tidlegare. Det står ein laste bil fullasta med mjølkespann på kaien, og tre mann er i ferd med å lasta spanna over på båten.

Lanserer soga om Sogn og Fjordane

11. oktober 2017

Nesten sju år har gått sidan fylkestinget slo fast at det skulle skrivast ei fylkessoge. No er verket i fire band klar for lansering rundt om i fylket.

Les meir ›
Foto av to små ungar på eit bibliotek, ein gut med mørkt hår og ei jente med lysare hår. Dei ser begeistra i kvar si bok, og guten peikar på ein av teikningane i boka.

Biblioteka finn nye vegar til lesaren

09. oktober 2017

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek presenterer og delar erfaringar frå prosjektet «Lesarhistoria – ny veg til lesaren» i Oslo 9. november.

Les meir ›
Foto frå Sunnfjord Museum ein strålande sommardag med blå himmel. Vi ser gamle hus med torvtak, blå himmel og har utsikt mot vatnet.

Ny styreleiar for Musea i Sogn og Fjordane

06. oktober 2017

Laura Kvamme er valt som ny styreleiar for Musea i Sogn og Fjordane. Torbjørn Vereide er samstundes valt inn som nytt styremedlem.

Les meir ›
Foto av Ove Henning Solheim som nettopp har teke imot fylkeskulturprisen 2017. Han held diplomet og ein blomsterbukett i handa, og i bakgrunnen ser vi fylkestinget.

Kven fortener årets fylkeskulturpris?

05. oktober 2017

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin, som du rett og slett meiner burde få fylkeskulturprisen 2017?

Les meir ›
Foto av Hotell Mundal i Fjærland. Biletet er teke nede frå vegen, og vi ser opp mot hotellet. Det er blå himme, og trea rundt hotellet er grøne.

Ny fredingssak i Fjærland

05. oktober 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune har starta fredingssak for Hotell Mundal i Fjærland.

Les meir ›
Fotocollage som syner seks foto med tema kultur. Vi ser barn på biblioteket, artistar på både scene og i gymsal, to skulpturar og ungdomar som lagar ting i tre.

Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur

03. oktober 2017

Planprogram for regional plan for kultur er lagt ut på høyring. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.

Les meir ›
Foto frå avduking av plakett for Kongevegen, ved markeringa av at vegen vann den europeiske kulturminneprisen 2017. Plaketten er omringa av representar frå kommunane Vang og Lærdal, fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Oppland, Statens vegvesen, EU m.m.

Feira gamal og ny veg over Filefjellet

29. september 2017

Det var vegfest i Lærdal og Vang 29. september. Då var det avduking av plakett for og feiring av europeisk pris til Kongevegen og ikkje minst opning av ny delstrekning på E16 over Filefjellet.

Les meir ›
Fotocollage med seks bilete med tema skule. Vi ser to gamle skulebygg, ein førsteklassing med rosa ransel, papir der det er skrive med blekk, ein skuleveg på ein bratt sti og eit klasserom med gamaldagse skrivepultar.

Fotokonkurranse: Ta bilete av #skulenmin

29. september 2017

Kva er skule for deg? Fylkeskommunen og fylkesarkivet inviterer til fotokonkurranse med månadlege premiar og ein hovudpremie på 3000 kr.

Les meir ›
Foto av røyrgata og trappene til Kraftanlegg 1 i Høyanger. Biletet er teke ovanfrå, vi har røyr og trapper i framgrunn og utsikt mot Høyanger og verket i bakgrunnen.

Skal utvikle K1 i Høyanger

21. september 2017

Hovudutval for næring og kultur skal i møtet 26. september peike ut fylkeskommunen sin representant i styringsgruppa for prosjektet «K1 Høyanger – ein spektakulær attraksjon i hjartet av Norge».

Les meir ›
Foto av fire personar framføre ein power point, der det står felles barn, felles ansvar. Det er tre menn og ei kvinne, og alle er kledde i skjorter og grå dressjakkar eller blazerar.

Signerte to nasjonale kulturavtaler

19. september 2017

Konferansen «Felles barn, felles ansvar» i Førde sist veke vart åstad for signeringa av viktige avtalar om kultur for barn og unge.

Les meir ›
Foto av gruppa Fjernlys på UKM i 2017. Det er fire unge gutar, som spelar gitar, bass, trommer og syng.

130 til konferanse om barn, unge og kultur

13. september 2017

Felles barn, felles ansvar heiter konferansen som går av stabelen i Førde 14. og 15. september. Her skal tilsette i kommunane dele erfaringar om og få inspirasjon til arbeid med kultur for, av og med barn og unge.

Les meir ›
Foto av ungdomshuset Dæmring i Vågsøy. Det er eit kvitt, forholdsvis lite hus, som ser ut til å vere pynta til 17. mai med raude, kvite og blå ballongar, bjørkeris og norske flagg.

Kulturhus på kartet

13. september 2017

No kan du finne organisasjonseigde hus i Sogn og Fjordane på Fylkesatlas. Kartbasen vert open og tilgjengeleg for alle.

Les meir ›
Foto frå Hafstadparken i Førde. Vi ser mange ungar i aktivitet på fleire fotballbaner.

Idrettsparken – framtidas samlingsstad?

13. september 2017

Årets idrettsanleggskonferanse vert på Skei 18. oktober. Tema er utvikling og drift av idrettsanlegg – og ikkje minst korleis vi kan tenkjer nytt om dette i framtida.

Les meir ›
Foto av Tor Mjelstad i raud gensar, Elisabeth Tonheim i blå gensar og Jørn Holme i blå gensar og grå blazer. Dei smiler, og Tonheim held ein plakett, som det står freda på, mot kameraet.

Markerte fredinga av Heimdalstrand

11. september 2017

Om lag 100 personar fann vegen til kunstnarbustaden Heimdalstrand søndag 10. september for å delta på fredingsmarkeringa. Dei fekk sjå det restaurerte huset og høyre historia knytt til det.

Les meir ›
Foto som syner ein golfspelar som står krøka med kølla klar til eit lite slag. Det står andre menneske rundt, det er grønt gras og sol.

Fagsamling om fysisk aktivitet og kulturbygg

05. september 2017

Alle kommunane i fylket var inviterte på fagsamling om fysisk aktivitet og kulturbygg tysdag 29. august. Tema var hovudsakleg spelemidlar, dagsturhytte-prosjektet, samt synfaringar hjå nybygde idrettsanlegg.

Les meir ›
Foto av ein detalj frå treskjeringsutsmykkinga på eigedomen Heimdalstrand i Balestrand.

Fredingsmarkering på Heimdalstrand

05. september 2017

Det vert markering av fredinga av eigedomen Heimdalstrand i Balestrand søndag 10. september. Arrangementet er ope for dei som har lyst å delta.

Les meir ›
Logo: Lokale kulturminneplanar

Kulturminneplansamling 6. og 7. september

25. august 2017

Fylkeskommunen invitere alle kommunane som har delteke i prosjektet «Lokale kulturminneplanar» til samling i Førde onsdag 6. og torsdag 7. september.

Les meir ›
Foto av ein som sit bøygd over eit hol i marka og driv med metallsøking. Han har på seg blå arbeidsklede og ei grå lue. Ved sidan av han ligg ein metallsøkar og ein spade.

Ny rettleiar for privat bruk av metallsøkar

17. august 2017

Metallsøking fører til funn av mange arkeologiske gjenstandar som er viktige for forsking, formidling og forvaltning. No er det kome ein nasjonal rettleiar for privat bruk av metallsøkar.

Les meir ›
Foto frå den eventyraktige teaterførestillinga Karma, som er del av Den kulturelle skulesekken skuleåret 2017-18. Vi ser ein hareliknande figur som sit på ein stor stein i mørkt vinterlandskap. Det står nokre bartre og eit bittelite sirkustelt like ved. I trea heng det lyslenker og vimpelrekker.

Nytt program i Den kulturelle skulesekken

17. august 2017

Den kulturelle skulesekken er i år pakka med eit stort utval engasjerande og varierte opplevingar. Det blir mellom anna kubanske rytmar, samisk verdsmusikk, nynorsk thrillerteater, tidsreiser og museumsbesøk.

Les meir ›
Foto av ein eldre mann og ei eldre kvinne som sit på ein benk ved eit bord i ein veldig grøn park. Det er sol, og vi ser ei elv renne roleg forbi.

Fagdag om musikk i eldreomsorga

16. august 2017

Nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga inviterer til fagdag på Skei i Jølster 27. september. Musikk er hovudtema, og deltakarane kan velje mellom to ulike seminar.

Les meir ›
Foto frå ein konsert på Førdefestivalen, ein mann og ei kvinne på ein mørk scne med litt blått lys. Han spelar gitar og ho syng.

Ny festivalstrategi

07. juli 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune har for første gong laga ein eigen festivalstrategi, som prioriterer seks festivalar i fylket.

Les meir ›
Skjermbilete av Fauske-album på Flickr.com

Fylkesarkivet med verda som arena

07. juli 2017

Den digitale teknologiutviklinga og bruk av sosiale medieplattformar gjer at fylkesarkivet sitt kjeldemateriale når ut til brukarar rundt om i heile verda. Fylkesarkivet vel å legge ut mykje materiale fritt tilgjengeleg på nett, og legg på den måten til rette for bruk og deling langt ut over fylkesgrensene.  

Les meir ›
Foto frå UKM-festivalen i 2017. Vi ser eit rockeband på scena, med dansande vokalist og gitaristar som rockar med.

Korleis står det til med kulturen i Sogn og Fjordane?

05. juli 2017

Sogn og Fjordane er det ellevte beste kulturfylket i landet, ifølgje Norsk kulturindeks 2016. Blant kommunane i fylket kjem Gloppen best ut. Kva kjenneteiknar eigentleg gode kulturkommunar?

Les meir ›
Foto frå Via Ferrata i Loen. Vi ser ein gjeng med klatrarar bakfrå på veg oppover bratt fjell. På noppen er det eit norsk flagg langs fjellsida.

Via Ferrata kan få spelemidlar

30. juni 2017

Klatreanlegg som ønskjer å etablere Via Ferrata kan no søkje tilskot frå spelemiddelordninga. Det er klart etter at Kulturdepartementet har oppdatert føresegnene for ordninga.

Les meir ›
Foto av ordførar i Luster, Ivar Kvalen og ordførar i Voss, Hans-Erik Ringkjøb ved Meridianstøtta i Hammerfest. Dei står framfor støtta, som er ein jordklode plassert oppå ein høg sokkel.

Verdsarvforum 2017

16. juni 2017

Norges verdensarv arrangerte årets verdsarvforum i Hammerfest 12.–14. juni. Der deltok representantar frå begge verdsarvområda i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Klare for UKM-festivalen 2017

13. juni 2017

20 ungdomar frå Sogn og Fjordane reiser onsdag 21. juni til UKM-festivalen i Sandnes.

Les meir ›
Foto frå turstien som blir laga i Trivselsskogen i Gloppen. Vi skimtar sola mellom trea. Stien er ikkje ferdig, men det er rydda skog og lagt på pukk, så vi ser kvar han går.

Gaular får mest spelemidlar per innbyggjar

01. juni 2017

Spelemidlane til Sogn og Fjordane er fordelte, og Gaular toppar lista over flest kroner per innbyggjar. I den andre enden av skalaen finn vi Selje, som ikkje søkte om tilskot i år.

Les meir ›
Mann med blå skjorte i profil

Kan vi måle kultur?

01. juni 2017

Fylkesdirektør for næring og kultur, Jan Heggheim, diskuterer måling av kultur og kulturinnsats på kulturbloggen denne veka.

Les meir ›
Foto av eit sverd som vart funne i arkeologiske utgravingar i Øvstedalen i Sogndal i 2016. Sverdet er bøygd og knekt i tre delar.

Mytar og fakta om kulturminne

29. mai 2017

Kronikk av fylkesdirektør for næring og kultur, Jan Heggheim.

Les meir ›
Praksisstudentane Solveig Karin Brekke og Sandra Sognnes. Foto Heidi Hattestein/Firdaposten.

Musikk-kafé i Florø

29. mai 2017

To masterstudentar frå Universitetet i Bergen har i fire veker vore i praksis hjå nærings- og kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dei har mellom anna vore med å arrangere musikk-kafé i Florø, i samarbeid med den kommunale tiltakstenesta innan rus og psykiatri. 

Les meir ›
Foto frå Bevægelseshuset Spiralen i den danske byen Kalundborg. Det syner ein ung mann som spring i ei joggeløype med humpar. Til venstre litt bak han ser vi ein boksering og folk som driv med andre aktivitetar.

100 millionar til nytenking innan fysisk aktivitet

19. mai 2017

Kva med eit anlegg som er tilrettelagt for boksing, buldring og bordtennis – samstundes?

Les meir ›
Foto frå utdelinga av europeiske kulturminneprisar i Finland i mai 2017. Ordførarane i Vang og Lærdal står saman med fylkesordførarane frå Sogn og Fjordane og Oppland og ein representant frå vegvesenet. Alle er festkledde, og fylkesordførar Jenny Følling står i midten og held prisen til Kongevegen over Filefjell.

Prisdryss over Kongevegen

16. mai 2017

Kongevegen over Filefjell fekk Grand Prix-prisen frå fagjuryen og andreplass i publikumsprisen under European Heritage Awards Ceremony i Finland 15. mai.

Les meir ›
Foto som syner medlemane i verdsarvrådet for Urnes stavkyrkje på trappa framfor kyrkja. Biletet er teke i vårsola, og alle har sol i ansiktet.

Skal vidareutvikle verdsarvområdet på Ornes

08. mai 2017

Verdsarvrådet for Urnes stavkyrkje og tilhøyrande område arbeider blant anna med å etablere eit verdsarvsenter på Ornes.

Les meir ›
Illustrasjon som syner dagsturhytta som skal byggjast i alle kommunane i fylket. Hytta har form som ein trekant, men blant anna trappetrinn på taket ute.

Søkjer byggmeister til dagsturhyttene

03. mai 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune har lyst ut anbod om bygging, frakt og montering av dagsturhytter i alle kommunane i fylket.

Les meir ›
Oversiktbilete av idrettsplassen i Hyen.

Får historisk mykje i spelemidlar

28. april 2017

Regjeringa har løyvd 53 266 000 kroner av spelemidlane til Sogn og Fjordane. Det er meir enn ei dobling frå 2012.

Les meir ›
Illustrasjon av dagsturhytta, snitt av hytta.

Har fått midlar til nynorske turbibliotek

28. april 2017

Fylkesbiblioteket har fått støtte frå Nasjonalbiblioteket til prosjektet Nynorske turbibliotek i Sogn og Fjordane. Biblioteka skal inn i dagsturhyttene som skal byggast i alle kommunane våre.

Les meir ›
Bilde med program for konferanse om musikkterapi

Vellukka konferanse om musikk og psykisk helse

27. april 2017

24. april arrangerte Høgskulen på Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune konferanse om musikkterapi, rus og psykisk helse. Konferansen hadde 136 deltakarar. Her er ei oversikt over presentasjonane og ei oppsummering frå dagen. 

Les meir ›
Foto frå utdelinga av kulturlandskapsprisen 2017. Prisvinnar Leif Magne Sylvarnes står mellom landbruksdirektør Christian Rekkedal og fylkesordførar Jenny Følling. Han held eit diplom og blomster.

Kulturlandskapsprisen til Leif Magne Sylvarnes

26. april 2017

Sylvarnes får prisen for arbeidet sitt med landbruk og skjøtsel på den veglause garden Sylvarnes i Vik kommune.

Les meir ›
Band. Mann syng og spelar i gitar. I bakgrunnen spelar ei kvinne trommer og ein mann bass.

Konferanse om musikk og psykisk helse

05. april 2017

Høgskulen på Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til konferanse om musikkterapi, rus og psykisk helse måndag 24. april i Førde. På programmet finn du sentrale forelesarar innan fagfeltet.

Les meir ›
Foto av Kongevegen over Filefjell, med den raude logoen til Europa Nostra oppe i høgre hjørne.

Europeisk kulturminnepris til Kongevegen

05. april 2017

Kongevegen over Filefjell har fått EUs kulturminnepris/Europa Nostra-pris i kategorien Bevaring.

Les meir ›
Foto frå UKM-festivalen 2017. Biletet er av bandet Jackbow frå Eid og er teke frå bak trommeslagaren. Vi ser vokalisten og gitaristen i bakgrunnen og publikum bak der att.

Fylte Høyanger med ung kunst og kultur

03. april 2017

UKM-festivalen Sogn og Fjordane 2017 er over. 300 ungdommar frå heile fylket har fylt Høyanger med liv og røre frå start til slutt.

Les meir ›
Foto frå tildelinga av Turboprisen 2017 til kommunane Sogndal, Leikanger og Luster. I midten står Hilde Breiskalbakken, som tok imot prisen. Ho er flankert av Eva Kristin Svidal i fylkeskommunen og Jenny Hatlelid Holsæter, som leiar Ungdommens ressursgruppe.

Turboprisen 2017 til Sogndal, Leikanger og Luster

03. april 2017

UKM Norge deler i år ut Turboprisen til Sogndal, Leikanger og Luster for det gode arbeidet dei gjorde då dei arrangerte felles UKM-mønstring i februar.

Les meir ›
Foto frå UKM-festivalen 2016. Vi ser ungdomar på ei scene, ei jente syng og fleire gutar spelar ulike instrument.

Klart for UKM-festivalen i Høyanger

29. mars 2017

Gruppa A thousand pandas frå Bremanger, dansaren Jeanne Nsabimbona frå Vik og konferansier Solveig Djupegot frå Gloppen i Høyanger er blant dei du møter i Høyanger i helga. Då er det nemleg tid for årets UKM-festival for Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto frå skianlegget på Jølster. Biletet er teke i skumringa frå litt oppe i bakken. Til venstre i biletet ser vi ein liten gut med slalåmski, blå jakke, svart bukse og hjelm. Til høgre står ein vaksen mann med svart jakke og oransje bukse.

Kartlegg tilgjenge i fire skianlegg

24. mars 2017

Fylkeskommunen skal no undersøkje kor tilgjengelege skianlegga i Luster, Sogndal, på Eid og Jølster er for personar med funksjonsnedsetting.

Les meir ›
deltakarar høyrer på innleiar på Kulturkonferansen 2017

Glimt frå Kulturkonferansen 2017

24. mars 2017

To dagar, 20 innleiarar og over 90 deltakarar. Kulturkonferansen 2017 har gitt mange gode diskusjonar og refleksjonar rundt kultur og kulturpolitikk i reformtider. Her er nokre smakebitar frå konferansen.

Les meir ›
Bilde frå innsida av kuppelen på riksdagsbygningen i Berlin

Søk kunstnaropphald i Berlin

21. mars 2017

Lærdal næringsutvikling i samarbeid med Hardanger kunstlag ønsker å sende kunstarar i Sogn og Fjordane på kunstnaropphald i Berlin. Søknadsfrist for opphald i perioden juli - august - september er 10. april. 

Les meir ›
Foto som syner ei gravemaskin som er i ferd med å rydda plass til ein tursti i skogen.

Rekordstor søknadssum

17. mars 2017

Fylkeskommunen har godkjent spelemiddelsøknadar om til saman 211 millionar. Søknadssummen har aldri vore høgare, og i 2014 var summen på 124 millionar.

Les meir ›
Vegarbeidarar ferdigstiller riksveg 15 ved Holmøyneset. Foto Isak Isaksen Hellebust ca 1911. Kjelde: Fylkesarkivet

Ny plan for kulturarv i Eid

16. mars 2017

Eid kommune har denne veka kunngjort den ferske kulturminneplanen sin. Planen inneheld mellom anna ein handlingsdel med tiltak for å kartlegge, synleggjere og sikre kulturminna i kommunen.

Les meir ›
Foto frå UKM- Ung kultur møtest - festivalen 2016. Vi ser ein gut som spelar piano på ei scene, det er mørkt, men med lysprikkar over scena. Han blir filma av to ungdomar.

Ung kultur møtest i Høyanger

15. mars 2017

UKM-festival Sogn og Fjordane vert arrangert i Høyanger 31. mars–2. april.

Les meir ›
Foto frå då hovudutvalet for næring og kultur var på synfaring på Heimdalstrand i Balestrand. Vi ser hovudhuset på eigedomen med eit stilas stilt opp på framsida. I framkanten ser vi folk som undersøker eigedomen.

Løyvde pengar til og besøkte Heimdalstrand

09. mars 2017

Hovudutval for næring og kultur løyvde 7. mars 420 000 kr til eigedomen Heimdalstrand i Balestrand og hadde også ei synfaring på den freda eigedomen.

Les meir ›
Eit kor med tre eldre kvinner i front syng på Gulatinget i samband med Grunnlovsjubileet i 2014.

SAMAN: konferanse om brukar - og pårørandemedverknad i eldreomsorga

06. mars 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane og Høgskulen på Vestlandet inviterer til konferanse om brukar- og pårørandemedverknad i eldreomsorga torsdag 06. april på Thon Hotel Jølster på Skei. 

Les meir ›
Foto av Gro-bygget i Hornindal. Nygget er raudt med vindauge på heile eine langsida. I framgrunnen ser vi litt av eit vatn, og framfor bygget står bord og benkar og fleire store tre.

Lokale kulturminneplanar gav statlege kroner

02. mars 2017

Gro-bygget i Hornindal, Selje kloster og Kystpilegrimsleia har fått til saman 750 000 kr i statlege verdiskapingsmidlar frå Riksantikvaren.

Les meir ›
Foto av høgdegarden Ormelid i Luster. Biletet syner hovudhuset, fjøsen og stabburet ein sommardag. Graset er grønt, himmelen blå, og i bakgrunnen er det fjell med enkelte små snøflekkar.

Fordeler 6,2 millionar kroner til freda bygg

28. februar 2017

Fylkesdirektøren føreslår å løyve over 1,1 million kroner til Ormelid i Luster når hovudutvalet for næring og kultur skal fordele 6,2 millionar kroner til freda bygningar 7. mars.

Les meir ›
Fotocollage som syner eit stort bilete av myntar i midten. På sidene er det fire mindre bilete som syner ein ungdom som spelar slagverk, ei jente som leikar i eit klatrestativ, eit turskilt og nokon som dansar gamaldans.

Finn fram i jungelen av tilskot

27. februar 2017

Er du engasjert i frivillig sektor? Bli med på gratis samling 1. april for å lære meir om kvar du kan sikre deg pengar, og korleis du søkjer.

Les meir ›
Foto som syner danseelevar på Firda vidaregåande skule. Det er eit mørkt rom, og dansarane sit på stolar. Alle er kledde i dongeribukse eller svart bukse og mørk topp. Og alle held høgrearmen oppover mot venstre.

Kva med kulturpolitikken i reformtider?

27. februar 2017

Kommunar kan bli større, og dagens fylke kan bli til større regionar. Men kva skjer med kulturpolitikken og den lokale kulturutviklinga oppi det heile?

Les meir ›
\\\\\\\

Samling om tilskotsordningar for frivillig sektor

22. februar 2017

Fylkeskommunen inviterer saman med Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Gjensidigestiftelsen frivillig sektor i Sogn og Fjordane til samling om tilskotsordningar. Samlinga vert laurdag 1. april på Thon Hotel Jølster, Skei.

Les meir ›
Foto frå førestilling i Den kulturelle skulesekken. Tre karar opptrer i ein gymsal med ungar rundt seg. Dei spelar gitar, fele og cello.

Samlar kunst og kultur i Kulturtanken

19. februar 2017

Kulturtanken er den nye statlege etaten for kunst og kultur til barn og unge i skulealder. Tanken rommar Den kulturelle skulesekken og alt som tidlegare låg under Rikskonsertane.

Les meir ›
Kvinne med hund på tur til Molden i Luster kommune. Utsikt utover Lustrafjorden og fjella på andre sida.

Statleg sikring av friluftsområde: regionsamling

20. februar 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til samling tysdag 28. februar på Gloppen Hotell. 

Les meir ›
Foto av Hennebygda samfunnshus i Eid kommune. Bygget er raudt, og det står tre bilar parkerte framføre.

To millionar til lokale kulturbygg

19. februar 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Huset i Bygda og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane samarbeider om utvikling av kulturbygg og lyser no ut til saman to millionar kroner.

Les meir ›
Seks jenter i jeans og svarte toppar dansar på ei scene.

Meld deg på kulturkonferansen 2017

17. februar 2017

Velkomen til Kulturkonferansen 2017. Den går av stabelen 23. og 24. mars på Scandic Sunnfjord Hotell. Tema i år er «Kulturpolitikk i reformtider».

Les meir ›
Bilete i svart-kvitt av maskiner og arbeidarar inne på ullvarefabrikken.

Kulturminne på dagsorden

17. februar 2017

Denne veka vart Stryn sin kulturminneplan lagt ut på høyring. Fleire kommunar i fylket jobbar med å utarbeide kulturminneplanar. Målet med dette er å styrke kompetansen om kulturminne i kommunane og få betre oversikt over verneverdige kulturminne.

Les meir ›
Foto av fire jenter i småskulealder som står på ei utescene og syng. Dei er kledde sommarkjolar, og fleire har blomster i håret.

Tilskot til kulturarbeid og lokale kulturbygg

16. februar 2017

Fylkeskommunen lyser no ut kulturmidlar, kunstnarstipend og tilskot til kulturbygg for 2017.

Les meir ›
To kvinner syng voggesongar sittande ved sidan av ei vogge.

Same kvar vi kjem frå i verda, syng vi for borna våre

13. februar 2017

10. juli 2016 var konserten "Sulla meg litt du mamma mi - grenselause voggesongar" på programmet til Førdefestivalen. Konserten var laga av og framført med innvandrarkvinner busett i Sogn og Fjordane. 

Les meir ›
Portrettfoto av artist Thea Hjelmeland. Ho står framfor nokre busker, rett rett i kameraet, har pynt i øyrene, håret og rundt halsen og har på seg ein svart topp.

Thea spelar for over 4000 elevar

31. januar 2017

Thea Hjelmeland spelar i desse dagar for over 4000 elevar ved dei vidaregåande skulane i fylket. Den kritikarroste artisten frå Førde er på turné med Den kulturelle skulesekken (DKS).

Les meir ›
To barn står mellom statuane på Gulatinget.

Sjumilsstegkonferansen "God nok" 2017

30. januar 2017

15. – 16. mars inviterer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV, Høgskulen på Vestlandet til Sjumilsstegkonferansen 2017. 

Les meir ›
Foto som syner ungdomar som spelar sandvolleyball ein sommardag. Biletet er frå Kristiansand, det er overskya, og vi ser havet i bakgrunnen.

Rekordhøg søknadssum om spelemidlar

26. januar 2017

Sogn og Fjordane søkjer i år om 218 millionar kroner i spelemidlar, 1981 kroner per innbyggjar. Det er meir enn nokon gong, og berre Nord-Trøndelag søkjer om meir per innbyggjar.

Les meir ›
Skulebilete av born i Skor skule. Lærar var Orlaug Sognnes. Det var samla skule. Skulen vart nedlagd ca. 1965. Huset er i dag samlingshus for grenda. Til høgre ser vi skulehuset, til venstre uthuset.

Kurs i digital formidling

25. januar 2017

Onsdag 18. januar heldt skuleprosjektet «Skulen min» kurs i digital formidling i Hyllestad kommune. 

Les meir ›
Foto av ungdommens ressursgruppe i Sogn og Fjordane. Dei fem ungdomane - fire jenter og ein gut - ser i kameraet og held rundt kvarandre. Alle er kledde i svarte t-skjorter med UKM-logoen på brystet.

Her er URG Sogn og Fjordane

23. januar 2017

Ungdommens ressursgruppe (URG) i Sogn og Fjordane er fem ungdomar som skal vere med å utvikle UKM – Ung kultur møtest.

Les meir ›
Foto av eit sverd som vart funne i arkeologiske utgravingar i Øvstedalen i Sogndal i 2016. Sverdet er bøygd og knekt i tre delar.

Spennande arkeologiske funn

20. januar 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringar i Øvstedalen i Sogndal hausten 2016. Det resulterte i fleire nye, arkeologiske funn.

Les meir ›
Bilete som syner sommarhuset på eigedomen Heimdalstrand i Balestrand. Huset er brunt og med tydeleg dragestil. Foto: Arlen Bidne/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Heimdalstrand er freda

11. januar 2017

Riksantikvaren har vedtatt å frede eigedomen og kunstnarbustaden Heimdalstrand i Balestrand kommune.

Les meir ›
Foto av seks born og ungdomar som spelarar ulike messinginstrument på ei scene. Dei er kledde i svart og kvitt, har notestativ framfor seg, og i taket heng det raude og blå runde lampar.

Bli med på UKM 2017

10. januar 2017

Det vert lokalmønstringar for UKM (Ung kultur møtest) i dei fleste kommunane i fylket frå slutten av januar til midten av mars.

Les meir ›
Foto av assisterande fylkesdirektør for næring og kultur, Ingebjørg Erikstad, fylkesmusikar Oddbjørn Ramstad og rådgjevar Øyvind Lyslo frå markeringa av at Ramstad gir seg som fylkesmusikar. Ramstad held ein blomsterbukett. I bakgrunnen ser vi eit

Gir seg etter 28 år som fylkesmusikar

21. desember 2016

Oddbjørn Ramstad har spreidd musikkglede med både trekkspel og toradar i sine 28 år som fylkesmusikar.

Les meir ›
Fotocollage av reportarar på jobb for TV Bra, ein nett-tv-kanal av og for utviklingshemma. Tre jenter og ein gut med mikrofon, og ein annan gut som held eit kamera. Nedst i høgre hjørne er det eit felt der det står Når stemmer møtes, skapes forandring.

TV Bra etablerer seg i Sogn og Fjordane

20. desember 2016

– Dette er den beste julegåva vi kunne ha fått, seier musikkterapeut Jorunn Bakke Nydal om at TV Bra – ein nett-tv-kanal av og med utviklingshemma – no etablerer seg på heile Vestlandet.

Les meir ›
Illustrasjon av dagsturhytta sett utanfrå. I framgrunnen ser vi ei lita jente som prøver å fange ein sommarfugl. Den trekantforma hytta er like bak jenta.

Slik blir "Sogn og Fjordane-hytta"

19. desember 2016

Rojo arkitekter  i Trondheim skal teikne dagsturhytta som skal byggast på turmål i alle kommunane i Sogn og Fjordane. Stiftinga til Sparebanken Sogn og Fjordane har løyvd 5,2 millionar kroner til prosjektet.

Les meir ›
Siv Liset står i foajeen til Kystmuseet i Florø og fortel om korleis det var å vere elev og lærar då det var jul i skulehuset.

Jul i skulehuset

15. desember 2016

Onsdag 07.12.07 arrangerte prosjektet "Lev vel", Flora historielag og Sogn og Fjordane fylkeskommune den tredje forteljarkafeen på Kystmuseet i Florø. 

Les meir ›
Bilete av hender som held ein penn

Kulturminneplansamling

15. desember 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer kommunar som jobbar med lokale kulturminneplanar til samling i Førde tysdag 24. og onsdag 25. januar. 

Les meir ›
Foto av Siri Ingvaldsen og Ove Eide på Sogndal folkebibliotek. Vi ser bokhyller i bakgrunnen.

Ny nettstad og litterær kanon

09. desember 2016

Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane lanserer i dag nettstaden forfattarar.sfj.no, og Ove Eide presenterer framlegget sitt til litterær kanon for fylket.

Les meir ›
Portrettfoto av Tone Winje som er styreleiar for Førdefestivalen. Ho har på seg svart skinnjakke og kvitt skjerf. Det lysebrune håret heng laust og ho har på kvite perleøyredobbar og rosa leppestift.

Ny styreleiar for Førdefestivalen

09. desember 2016

Tone Winje er oppnemnt som ny styreleiar for Førdefestivalen for perioden 2017–2018.

Les meir ›
To gult utkledde personar på scena under Kulturfestivalen 2016

Kulturfestivalen 2017

08. desember 2016

24.–26. mars 2017 er det klart for den 29. kulturfestivalen for utviklingshemma i Sogn og Fjordane. 

Les meir ›
Foto av Ove Henning Solheim, som tok imot fylkeskulturprisen 2016 på vegne av seg sjølv og Dans Uten Grenser. Han held ein blomsterbukett i ei hand og diplomet for prisen i den andre. Bak han ser vi ein fullsett fylkestingssal.

Tok imot fylkeskulturprisen

06. desember 2016

Ove Henning Solheim fekk i dag det handfaste beviset på at han sjølv og Dans Uten Grenser er årets vinnarar av fylkeskulturprisen.

Les meir ›
Arild F. Nybø

21 vil teikne dagsturhytte

24. november 2016

Fylkeskommune mottok 21 forslag i arkitektkonkurransen for å teikne dagsturhytta for Sogn og Fjordane innan fristen.

Les meir ›
Foto som syner ei jente og ein gut som dansar. Guten er kledd i svart og held jenta, som er kledd i kvitt, opp-ned. Bak dei ser me ungdomar som er publikum.

Fylkeskulturpris til dans

22. november 2016

Prisvinnar Ove Henning Solheim og Dans Uten Grenser har 10 års jubileum i Sogn og Fjordane i 2016, og set ungdom i sentrum. Fylkeskulturprisen 2016 blir delt ut under fylkestinget 6. desember.

Les meir ›
totalbilde av tom, nybygd ballbinge, vinter og snø, Naustdal

Restmidlar til seks anlegg

22. november 2016

Etter tildeling av 47 millionar kroner i spelemidlar tidlegare i år står det pengar att. Difor får no seks nye anlegg støtte på til saman 1,245 millionar.

Les meir ›
Foto av Nærøyfjorden i sol.

Kurs i søknadsskriving

15. november 2016

Skal du søkje om tilskot til kulturminne i verdsarvområdet i Nærøyfjorden? Fylkeskommunen og Nærøyfjorden Verdsarvpark hjelper deg med søknaden 24. november.

Les meir ›
Sirkusdirektør Jan Ketil Smørdal på scena i smoking. Han står med ein mikrofon, og bak han står ein artist som er på veg opp på ein einhjulssykkel. Det er mørkt på scena, med eit sterkt grønt lys i bakgrunnen.

Kven får fylkeskulturprisen?

15. november 2016

Hovudutval for næring og kultur avgjer 22. november kven som får fylkeskulturprisen for 2016.

Les meir ›
Bilete frå Fylkesting for ungdom 2013

Nettverkssamling 2016

14. november 2016

19. og 20. november er det nettverkssamling for ungdomsråd på Skei i Jølster.

Les meir ›
Fridtjov Urdal fortel om skulekvardagen sin

Fridtjov Urdal fortel frå si eiga skuletid

11. november 2016

Prosjektet "Lev vel", Flora historielag og Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerte Forteljarkafe på Kystmuseet 6. oktober. Fridtjov Urdal haldt eit innlegg om si eiga skuletid som prosjektet "Skulen min" har fått lov til å transkribere og publisere her. God lesing! 

Les meir ›
Tre jenter hoppar paradis i Sogndalsfjøra.

Då klokka klang

07. november 2016

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane markerer den nasjonale Arkivdagen med temaet «Då klokka klang».

Les meir ›
Foto av tre unge menn som opptrer under ei førestilling i Den kulturelle skulesekken. Dei spelar gitar, cello og fele, er kledde i dongeribukse og sjkorter. Framsyninga er i ein gymsal, og publikum er ungar i barneskulealder.

Best i landet på DKS

07. november 2016

Sogn og Fjordane fylke har fått førsteplass på Norsk kulturindeks 2016 når det gjeld tilbod i Den kulturelle skulesekken (DKS). Vi deler førsteplassen med Telemark fylke.

Les meir ›
Foto som syner ei jente og ein gut som dansar. Guten er kledd i svart og held jenta, som er kledd i kvitt, opp-ned. Bak dei ser me ungdomar som er publikum.

15 kandidatar til kulturprisen

04. november 2016

Fristen for å nominere kandidatar til fylkeskulturprisen 2016 gjekk ut 1. november. Det har kome inn 15 forslag til prisen.

Les meir ›
Foto som syner ein liten gut med oransje armringar og kvit badebukse i svevet frå eit av stupebrettet i badeanlegget i Trivselshagen på Sandane. Foto: Edvin-Andre Hugvik.

Innspel til anleggsutvikling

01. november 2016

Hovudutval for næring og kultur har gitt innspel til utviklinga av den statlege politikken om etablering av idrettsanlegg.

Les meir ›
Somarstova på heimdalstrand

Vil frede Heimdalstrand

28. oktober 2016

Hovudutval for næring og kultur vil frede eigedomen Heimdalstrand i Balestrand. Riksantikvaren tek den endelege avgjersla.

Les meir ›
Foto som syner grunneigar Johannes Vedvik som viser fram plassen der Luster kommune vil plassere dagsturhytta si. Vedvik er i båt og peikar inn mot land, hytta skal liggje ved sjøen i Ytre Eikum.

Alle vil ha dagsturhytte

21. oktober 2016

Alle kommunane fylket har sagt ja til å byggje ei dagsturhytte, tre kommunar vil til og med ha to. Over 70 arkitektkontor har meldt si interesse for å vere med å teikne hytta.

Les meir ›
Sissel Ørstavik Aase

”Du må starte frå grunnen av…”

20. oktober 2016

Sissel Ørstavik Aase har skrive ei masteroppgåve i folkehelsevitskap, der temaet er knytt til Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt arbeid med kultur og helse. 

Les meir ›
Inne i ein ballbinge med gut i blå drakt

Tilskot til ballbingar

19. oktober 2016

Det er mogleg å få dekka ein stor del av kostnaden ved rehabilitering av ballbinge gjennom spelemiddelordningar. Vi er no i siste året der ein og kan få 10 000 kr i støtte frå Sparebankstiftinga til utskifting av kunstgras i bingen.

Les meir ›
Raudt stort hus med parkering med bilar i framgrunn

Konferanse om kulturbygg

13. oktober 2016

Huset i bygda inviterer til konferanse for alle som er engasjerte i eit av dei 400 lokale kulturbygga i fylket. Konferansen skal gje inspirasjon  til utvikling av aktiviteten i  bygga, korleis ein kan skape gode møteplassar lokalt, og tips til søknadsskriving.

Les meir ›
Ser ut over eit vatn med ryggar til turgåarar i front

Turhytter for dei fleste

12. oktober 2016

Nye dagsturhytter skal få folk i fylket ut på tur – og ned i stolen med nynorsk litteratur. Målet er minst ei dagsturhytte i kvar kommune i fylket.

Les meir ›
Fridtjov Urdal fortel om skulekvardagen sin

Forteljarkafe på Kystmuseet

07. oktober 2016

Den første Forteljarkafeen gjekk av stabelen onsdag 6. oktober på Kystmuseet i Florø. 

Les meir ›
Gruppebilde av hovudutval for næring og kultur

Hovudutvalsmøte i Kaupanger

07. oktober 2016

Utvalet var på bedriftsbesøk og fekk eit innblikk i breidda i nærings- og kultursatsingar i Kaupanger. 

Les meir ›
Tre kvinner i eit rom

Utviklingsavtale om kulturbygg

23. september 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune har inngått utviklingsavtale med Sogn og Fjordane ungdomslag. Målet er å finne samarbeidsformer som gjer at kompetansen i begge organisasjonane vert nytta og utvikla til beste for begge partar og for samfunnet.

Les meir ›
Hilde Bjørkum tek i mot fylkeskulturprisen 2015 frå leiar av hovudutval for kultur og næring Karen Marie Hjelmeseter (t.h.) og fylkesordførar Jenny Følling (t.v.).

Fylkeskulturprisen 2016

03. oktober 2016

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin? No kan du føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2016.

Les meir ›
Foto av Åshild Kjelsnes på Island, i samband med nordisk verdsarvkonferanse 2016. Biletet syner Kjelsnes utanfor besøkssenteret på Heimaey, den største av Vestmannaøyene.

Nordisk verdsarvkonferanse

29. september 2016

Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes deltok på den nordiske verdsarvkonferansen i Reykjavik 21.–23. september. Hovudtema var turisme i verdsarvstadane og samarbeid mellom dei.

Les meir ›
Skodespelarar på teaterscene i gamaldagse klede

Ny styreleiar for SoFT

28. september 2016

Rasmus Mo frå Sogndal er innstilt som ny styreleiar for Sogn og Fjordane teater.

Les meir ›
Invitasjon konferanse Sang samlar oss

Song for inkludering

20. september 2016

I kva grad kan song vere ein integreringsarena? Bli inspirert og skaff deg ny kompetanse på konferansen «Sang for inkludering og integrering» i oktober.

Les meir ›
Byporten i Høyanger sett frå samfunnshuset

Samling for Kulturnettverk Sogn i Høyanger

14. september 2016

Førre veke var fylkeskommunen med på samlinga til Kulturnettverk Sogn i Høyanger. Status, oppfølging og vidare arbeid med Lokale kulturminneplanar var hovudtema for møtet. 

Les meir ›
Hoddevik Grendehus. Foto: Huset i bygda

Skulehus og kulturbygg

14. september 2016

I mange kommunar er tidlegare skulehus no vorte kulturbygg. Fylkeskommunen deltek på «Huset i Bygda» sine regionsamlingar i Selje og Vågsøy i september. Der skal vi snakke om arbeidet med prosjektet «Skulen min». Kartlegginga av skulehus og historieformidling er sentrale tema. 

Les meir ›
Logo: Lokale kulturminneplanar

Kulturminnesatsing i kommunane

13. september 2016

Fylkeskommunen vidarefører satsinga på lokale kulturminneplanar. Ny prosjektleiar er tilsett i eitt år frå 15. august 2016. I denne perioden skal kommunane få hjelp til å kome i mål med sine kulturminneplanar.

Les meir ›
To jenter omlag 11 år gamle sit i lag i sofa på eit bibliotek og les i ei opa bok med barneteikningar, to lukka bøker på fanget

Biblioteka: Barn les meir

29. august 2016

Det blir lånt ut fleire barnebøker i fylket, e-boklånet veks, og talet på arrangement i biblioteka aukar stadig. Dette syner folkebibliotekstatistikken 2015 for Sogn og Fjordane, gjennomgått av fylkesbiblioteket. 

Les meir ›
Jenny Følling og Jan Geir Solheim

Nyopning av Kongevegen

27. august 2016

Denne helga markerer vi nyopninga av den gamle ferdselsvegen mellom Sogn og Valdres, Kongevegen over Filefjell. Fylkeskommunen har hatt koordineringsansvar for verdiskapingsdelen av prosjektet som har restaurert Kongevegen. Fylkesordførar Jenny Følling skriv om dette på Kulturbloggen.

Les meir ›
Kurs i spelemidlar og infrastrukturmidlar til reiselivet hausten 2016, illustrasjonsfoto.

Presentasjonar frå kurs i spelemidlar og infrastrukturmidlar

26. august 2016

Her finn du presentasjonar og nyttig informasjon frå kursa i spelemidlar og midlar til infrastruktur til reiselivet som nærings- og kulturavdelinga har arrangert i august.

Les meir ›
Illustrasjon:Mosaikk med bilder av kvinner i rammer.

Kvinneforbilde

18. august 2016

I litt over hundre år har kvinner hatt full stemmerett. Både før og etter 1913 har kvinnekamp vorte kjempa på mange ulike arenaer. Kvinnene i Sogn og Fjordane har tradisjonelt ikkje gitt så høg lyd frå seg. Men også vi har «pionerkvinner» som har sett sine spor, bana vegen for dei verdiane og den plassen kvinner i dag har, i sine lokalsamfunn og i det store samfunnsbiletet. Kvinneforbilder. Vi presenterer nokre av desse på Instagram og Facebook. Du kan nominere dine eigne kvinnelege forbilde! Merk ditt bilete #kvinneforbilde 

Les meir på kvinnestemmer.net.

Les meir ›
To menn står foran eit kvitt hus og ser mot kamera, den eine har ein lampeskjerm over hovudet

Talenta kjem heimatt med skulesekken

12. august 2016

Vi kan by på dans, eksotisk musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur når vi no opnar årets kulturelle skulesekk for elevane i fylket.

Les meir ›
Kvinne i folkemengde smilar

Musikk i eldreomsorga

09. august 2016

Fylkeskommunen, høgskulen og Utviklingssenter for sjukeheim og heimeteneste i Sogn og Fjordane inviterer til konferansen «Når orda sluttar», om musikk og musikkterapi i eldreomsorga. Målet er å motivere kommunane til å tenkje tverrfagleg i eldreomsorga, samt å heve musikkkompetansen blant helsepersonell.

Les meir ›
Skjermdump_skular i Solund

Den tidlege skulehistoria i Solund

29. juli 2016

Startskotet for folkeskulen gjekk ved innføringa av konfirmasjonen i 1736. Ingen kunne konfirmerast utan å ha fått undervisning i kristendom. Men det gjekk lang tid før kommunane kunne tilby god og stabil utdanning til alle born. I Solund fekk dei sitt første skulehus på Indrevær i 1844. 

Les meir ›
Skjermdump av KulturnettSFJ på Instagram

Kulturnett på Instagram

28. juli 2016

Historiske bilete er ein fantastisk skatt frå fortida. Gjennom foto kan ein få eit innblikk i ei tid som for mange er ukjend og framand. Kulturnett SFJ ønskjer å dele historiske foto på nett, og har difor etablert ein Instagram-konto: kulturnettsfj

Les meir ›
Sagaløypa_1024x768

Sagaløypa – eit innblikk i fortida

19. juli 2016

Vi har alle høyrt ei og anna historie om stadane som betyr noko for oss. Det som har skjedd før er med å forme staden slik som den er i dag. Kvar stad har sine særtrekk som gjer den litt annleis enn andre stadar. Sagaløypa som opnar 21. juli, tar deg med gjennom Nordfjordeid si kulturhistorie og gjev deg eit innblikk i fortida.

Les meir ›

Nettverksarbeid i eldreomsorga

08. juli 2016

Ein ny rapport om nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga viser at nettverksarbeidet har vore positivt og meinigsfullt for praksisfeltet.

Les meir ›

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00