IKT og ressursar

Her kan du lese om elev-pc, IKT reglement og finne program for nedlasting.