Hybel - leige og rettar

Skulen har ikkje ei organisert hybelformidling. Kontoret har ei liste som utleigarar kan registrere seg på, men denne er ikkje kvalitetssikra. Vi råder difor alle elevar om å nytte standard husleigekontrakt frå Forbrukerrådet.