Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkestinget 10
16
Fylkesutvalet 28
25
26
09
13
06
03
15
24
17
Fylkesutvalet som klagenemnd 25
26
06
24
Hovudutval for opplæring 11
25
22
13
02
26
Hovudutval for samferdsle 09
25
12
13
02
Finansutvalet 28
25
26
06
Kontrollutvalet 10
25
16
12
23
26
Planutvalet 28
03
17
Fagopplæringsnemnda 12
11
Fylkesrådet for funksjonshemma 23
20
09
Fylkesrådet for eldre 18
19
Trafikktryggingsutvalet 03
09
10
10
Hovudsamarbeidsutvalet 18
27
Hovudutval for plan og næring 08
27
17
25
09
05
13
02
Hovudutval for kultur 10
25
13
02
15
25

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568