Heim/Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Helsetenesta

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar Birgitte Wåge Nygård er å treffe kvar mandag og onsdag frå kl. 09.00 - 11.50. Ho har kontor i 2.etg i A-fløya.

Om du treng snakke med helsesjukepleiaren eller berre gjere ei avtale, så send SMS eller ring 479 70 311

Du vil og finne eigen helsestasjon for ungdom i kjellaren på Rådhuset i Måløy, inngang vis a vis Måløy Brygge.
Denne er åpen kvar onsdag fra kl. 14.30 til 16.30.

 

Kontakt

Birgitte Wåge Nygård
Helsesjukepleiar

479 70 311