Heim/Mo og Øyrane vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Helse- og oppvekstfag
ingressbilete helse 1024x384

Helse- og oppvekstfag

På HO møter du tilsette med høg fagleg og pedagogisk kompetanse.

Vi legg vekt på

  • Gode relasjonar og godt arbeids- og læringsmiljø
  • Høg fagleg kvalitet på opplæringa
  • Relevans og yrkesretting av fellesfaga
  • Elevmedverknad i opplæring og vurdering.

Gjennom samarbeid mellom HO, Opplæringskontor for offentleg sektor og kommunar, har ein etablert praksisplassar av høg fagleg kvalitet, og er i prosess med å etablere nye lærebedrifter.

For opplæring i HO er det krav om politiattest for praksis/ opplæring i bedrift.
For arbeidssøkjande fagarbeidarar er det med få unnatak krav om politiattest.
Med fagbrev har du tilgong til eit breidt spekter av vidareutdanningar og fylgjeleg utvida moglegheiter på arbeidsmarknaden. 

Helse- og oppvekstfag er eit yrkesfag og Mo og Øyrane vidaregåande skule tilbyr slike kurs:

 

Etter å ha fullført yrkesfagleg opplæring i helse- og oppvekstfag kan du ta vidare utdanning: 

 

Kontakt

Kristiansen, Reidun.jpg

Avdelingsleiar HO, EL, SS

Reidun Kristiansen
reidun.kristiansen@vlfk.no

57 63 74 04 / 91694011

Relaterte lenker