Illustrasjonsfoto av ein person som sit og jobbar med ein svart pc. Vi ser berre hendene til personen, og biletet er teke ovanfrå. Rundt pc-en ligg det briller, blyant, penn og diverse bøker.

Første inntak til vidaregåande var klart 4. juli

Sjekk om du har fått tilbod om skuleplass på Vigo.no.

Som ny elev treng du berbar pc frå første skuledag. Les meir her om kva du treng og kva du kan få av oss.

 5vtfukgluh

Best i landet på gjennomføring

Sogn og Fjordane er best på gjennomføring i vidaregåande opplæring både på studiespesialiserande og yrkesfag. Fire av fem elevar har gjennomført opplæringa etter fem år.

To ungdomar står på taket av fylkeshuset i Bergen og held ein modell av fylkesvåpenet for Vestland med utsikt over byen i bakgrunnen.

Slik ser det ut: Fylkesvåpen for Vestland endeleg vedtatt

– Dette er eit flott fylkesvåpen som vil vere samlande for heile Vestland, seier leiar i fellesnemnda Anne Gine Hestetun om fylkesvåpenet som vart samrøystes vedteke i fylkestinget både i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Illustrasjonsfoto av frivillig arbeid

Støttar arbeid med frivilligpolitikk i kommunane

Frivillig sektor er stor i Noreg. Likevel har få kommunar vedtatt ein eigen politikk for frivilligheita. Vi ønskjer å hjelpe kommunane i arbeidet med å utvikle heilskapleg frivilligpolitikk.

12. juli 2019 |  Les meir ›
Ungdom som betalar for seg på buss

To nye bussavgangar til hausten

Frå skulestart set fylkeskommunen opp nye bussavgangar frå Dale og Sandane etter skuletid.

10. juli 2019 |  Les meir ›
Steinvik Fiskefarm

Utlysing av fondsmidlar i MAREKO

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar frå MAREKO (Marint rekrutterings- og kompetansehevingsfond), med søknadsfrist 1. september 2019.

05. juli 2019 |  Les meir ›