Samlebilete av politikarane som sit i fylkesutvalet 2015-19. Foto: Oskar Andersen.
Samlebilete av politikarane som sit i fylkesutvalet 2015-19. Foto: Oskar Andersen.

Framme f.v.: Helen Hjertaas (Ap), fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes (Ap), fylkesordførar Jenny Følling (Sp), Gunhild Berge Stang (V) og Karen Marie Hjelmeseter (Sp), som er førstevara for Krf og Sp. Bak f.v.: Bjørn Hollevik (H), Hilmar Høl (Ap), Sigurd E. Reksnes (Sp) og Aleksander Øren Heen (Sp). Trude Brosvik (Krf) var ikkje tilstades. Foto: Oskar Andersen.

Fylkesutvalet

Fylkesutvalet er arbeidsutvalet til fylkestinget. Utvalet tek avgjerdsler i saker det har delegert mynde til og kjem elles med innstillingar til fylkestinget.

Fylkesutvalet har ni medlemer og kjem saman om lag ein gong i månaden. Fylkesordføraren leiar møta i fylkesutvalet.

Desse sit i fylkesutvalet 2015–19:

Del dette:

Kontakt

Jenny Følling
Fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Marit Silje Husabø
Utvalssekretær
marit.silje.husabo@sfj.no
971 73 379

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568