Ingrid Hansen og Miriam Prestøy Lie i Teaterfestivalen tek imot fylkeskulturprisenfrå Jenny Følling og Karen Marie Hjelmeseter i Firdasalen på Fylkeshuset. Dei smiler og held fram diplom og bukett.
Ingrid Hansen og Miriam Prestøy Lie i Teaterfestivalen tek imot fylkeskulturprisenfrå Jenny Følling og Karen Marie Hjelmeseter i Firdasalen på Fylkeshuset. Dei smiler og held fram diplom og bukett.

Teaterfestivalen i Fjaler fekk fylkeskulturprisen i 2018. Frå venstre Karen Marie Hjelmeseter, Ingrid Hansen, Jenny Følling og Miriam Prestøy Lie. Foto: Runar B. Mæland/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan kvart år dele ut ein fylkeskulturpris. Føremålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i fylket.

Prisen er på 50 000 kroner, og vert delt ut av fylkesordføraren i samband med eit fylkestingsete.

Hovudutval for kultur avgjer om prisen skal delast ut og kven som skal få han. Frist for å sende inn forslag til kandidatar er 15. oktober. Her kan du sende inn forslag til kven du meiner fortener prisen.

Tidlegare vinnarar

 • 2018: Teaterfestivalen i Fjaler
 • 2017: Kristin Sønnerheim
 • 2016: Ove Henning Solheim og Dans Utan Grenser
 • 2015: Hilde Bjørkum
 • 2014: Kari Støfringsdal
 • 2013: Malakoff Rockfestival
 • 2012: Bremanger musikklag
 • 2011: Kari og Claus Kvamme 
 • 2010: Sigrid Terese Moldestad
 • 2009: Nedre Jølster Bilelag
 • 2008: Oddbjørn Hjelmeset
 • 2007: Oddvar Torsheim
 • 2006: Norsk Forbund for utviklingshemma
 • 2005: Kari Standal Pavelich/Michael Pavelich
 • 2004: Signe Lise Larsson Bergheim, Gloppen Leyeune Avdal, Årdal og Jorunn Reina, Førde
 • 2003: Norvald Tveit
 • 2002: Gruppa FABEL
 • 2001: Sigmund Eikås
 • 2000: Terje Ness
 • 1999: Musikkprosjekta i Årdal
 • 1998: Knut Rumohr
 • 1997: Vevringutstillinga
 • 1996: Leikanger Mannskor
 • 1995: Dale U.L.
 • 1994: Ludvig Eikaas
 • 1993: Kinnaspelet
 • 1992: Helge Bydal/Martinius Grov
 • 1991: Oddleif Fagerheim
 • 1990: Gloppen Jentekor
 • 1989: Honndalstausene
 • 1988: Audhild Viken
 • 1987: Rolf Losnegård/Jon Tolaas
 • 1986: Olav Stedje
 • 1985: Olaf Befring/Svein Brandsøy
 • 1984: Sundagsskulearbeidet
 • 1983: Rolf Myklebust
 • 1982: Siv Jørstad/Inge Rotevatn
 • 1981: Per Knut Aaland/Fotballgruppa i Sogndal I.L.
 • 1980: Ragnar Vigdal

Retningsliner

Retningslinene for tildeling av fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane vart vedteke i hovudutval for kultur, sak 55/13: 

Formål

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan kvart år dele ut ein fylkeskulturpris. Føremålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i fylket. Kulturprisen kan gjevast til personar, lag og organisasjonar:

 • som høyrer heime i fylket
 • som viser evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege
 • som har talent, viser kreativitet og evne til nyskaping

Ein vil særleg vere oppteken av at prisen skal vere til inspirasjon for aktørar som står sentralt i arbeid med å halde ved like og vidareutvikle det kulturelle mangfaldet i fylket.

Søknad og handsaming

Hovudutval for kultur avgjer om prisen skal delast ut og kven som skal få den. Ei innstillingsnemnd utpeika av hovudutval for kultur vurderer og innstiller kandidat(ar) til fylkeskulturprisen.

Tildelinga av fylkeskulturprisen vert offentleggjort når hovudutval for kultur har gjort vedtaket sitt. Utdelinga skjer i samband med ei fylkestingsamling kvart år. Grunngjevinga frå hovudutvalet vert lagt fram av leiaren i hovudutvalet, medan fylkesordføraren står for sjølve utdelinga.

 

Fylkeskulturprisen 2019

Kontaktinformasjon til den som nominerer:
Vedlegg

Du kan sende eventuelle vedlegg til postmottak.kultur@sfj.no. Merk med kva nominasjon vedlegget gjeld.

Del dette:

Kontakt

Ingebjørg Erikstad
ass. fylkesdirektør
Næring og kultur
ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00