Hilde Bjørkum tek i mot fylkeskulturprisen 2015 frå leiar av hovudutval for kultur og næring Karen Marie Hjelmeseter (t.h.) og fylkesordførar Jenny Følling (t.v.).
Hilde Bjørkum tek i mot fylkeskulturprisen 2015 frå leiar av hovudutval for kultur og næring Karen Marie Hjelmeseter (t.h.) og fylkesordførar Jenny Følling (t.v.).

Fylkeskulturprisen gjekk i fjor til Hilde Bjørkum for arbeidet med Førdefestivalen. Foto: Matias Helgheim/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkeskulturprisen 2016

Kjenner du nokon som fortener ekstra merksemd for kulturinnsatsen sin? No kan du føreslå kandidatar til fylkeskulturprisen 2016.

Fylkeskulturprisen går til einskildpersonar, lag og organisasjonar i fylket. Kandidaten må ha vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege, ha talent eller vise kreativitet og evne til nyskaping. Prisen er på 50 000 kr og eit diplom. Utdelinga skjer på møtet i fylkestinget i desember.

Du kan sende forslaget til kandidatar, med grunngjeving, i skjemaet under. Du kan også føreslå kandidatar på e-post til postmottak.kultur@sfj.no eller per post til Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga, postboks 173, 6801 Førde,

Fristen for å nominere kandidatar er 1. november 2016.

Meir om fylkeskulturprisen og oversikt over tidlegare vinnarar her.

For meir informasjon

Eva Kristin Svidal
rådgjevar
eva.kristin.svidal@sfj.no
911 69 693

Fylkeskulturprisen 2019

Kontaktinformasjon til den som nominerer:

Vedlegg

Du kan sende eventuelle vedlegg til postmottak.kultur@sfj.no. Merk med kva nominasjon vedlegget gjeld.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00