Frie inntekter (skatt og rammetilskot)

I framlegget til statsbudsjett ligg det inne 1,95 milliard i frie inntekter til Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Det er ikkje framlegg til endringar i kostnadsnøklane for fylkeskommunane for 2011.

I framlegget til statsbudsjett som regjeringa legg fram i dag, er det lagt opp til 1,95 milliard i frie inntekter til Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Korrigert for oppgåveendringar og så vidare, er dette som venta

Del dette:

Relaterte lenker