Forvaltningsplanar

Forvaltningsplanen handlar om tilhøvet mellom vern og bruk, for å fremje ei balansert forvaltning innafor rammene satt av verneføremålet.

Område rundt Urnes stavkyrkje og Kvernsteinsparken i Hyllestad er ikkje verna etter naturmangfoldslova men er område med stor kulturhistorisk verdi.

Forvaltningsplanar er heimla i Naturmangfoldslova.

 

 

Del dette:

Relaterte lenker