Brage Solberg Losnegård sit på ein stein i Kvernsteinsparken på Hyllestad. Foto: Sigrid Solberg.

Foto: Sigrid Solberg.

Forvaltningsplanar

Forvaltningsplanen gir oversikt over viktige problemstillingar som vedkjem tilhøvet mellom vern og bruk, og planane skisserer tiltak som kan gjennomførast for å fremje ei balansert forvaltning innanfor dei rammene som verneføremålet set.

Område rundt Urnes stavkyrkje og Kvernsteinsparken i Hyllestad er ikkje verna etter naturmangfoldslova men er område med stor kulturhistorisk verdi.

Forvaltningsplanar er heimla i Naturmangfoldslova.

Sjå menyen til venstre for å lese meir om forvaltningsplanane for Urnes stavkyrkje og Kvernsteinsparken.

Del dette:

Kontakt

Torbjørn Hasund
Rådgjevar
Torbjorn.Hasund@sfj.no
930 04 685

Relaterte lenker