Fjord1 og Sogn og Fjordane Energi orienterte fylkestinget

Fylkestinget hadde 6. juni sitt årlege møte med Fjord1 og Sogn og Fjordane Energi. Representantar frå selskapa orienterte om hovudtrekka i årsmelding og årsrekneskap, samt om andre relevante og viktige saker, inkludert informasjon om utbytte til eigarane.

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes innleidde orienteringane med eigarvurderingar av dei to selskapa:

Fylkesordføraren si eigarvurderinga av Fjord1
Fylkesordføraren si eigarvurdering av SFE

Konsernsjef Ole Schanke Eikum i SFE og administrerande direktør Leif Øverland i Fjord1 tok så over:

Presentasjonen til Fjord1
Presentasjonen til Sogn og Fjordane Energi

Sogn og Fjordane fylkeskommune eig 48,15 prosent i Sogn og Fjordane Energi og 59 prosent i Fjord1.

Årsrapport 2011 Fjord1
Årsrapport 2011 Sogn og Fjordane Energi

Del dette:

Relaterte lenker