Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Foto: Fjord1

Fjord1: Felles uttale

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fjord1 gjev ein felles uttale om prossessen rundt salet av fylkeskommunen sine aksjar i Fjord1. Partane er einige i alle vesentlege spørsmål i saka.

På bakgrunn av den pågående mediedekning av forholdet mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og styret i Fjord1 vil vi som henholdsvis fylkesordfører og styreleder meddele følgende:

Til fylkesutvalgets møte på Hermansverk 13. april 2016, var styreleder i Fjord 1, Pål W. Lorentzen, anmodet om å orientere om utviklingen i selskapet. Siden dette gjaldt fylkeskommunens økonomiske interesser var møtet lukket.

Lorentzen ga en bred orientering om virksomheten og kom i denne forbindelse også inn på Fjord 1–styrets forhold til konflikten mellom eierne og salgsprosessen når det gjelder Torghatten. Lorentzen understreket overfor fylkesutvalget det nøytralitetskrav som gjelder for Fjord 1-styret i den foreliggende situasjon og at styret og eiere her har ulike roller å spille. Han fremla i denne forbindelse fire eksterne juridiske utredninger som han hadde innhentet for å kvalitetssikre styrets vurderinger. Disse ble unndratt offentlighet.

Både fylkesordfører og styreleder beklager sterkt at slike dokumenter blir lekket til media.

Det kan slås fast at fylkesordfører og styreleder har en felles oppfatning av styrets og eiers ulike roller i den forliggende situasjon. De har gjensidig full respekt for at dette i ulike situasjoner kan lede til ulike oppfatninger. Slike meningsforskjeller har det imidlertid vært lite av underveis.

Fylkesordfører og styreleder konstaterer at det i dag ikke foreligger noen uenighet i vesentlige spørsmål. Salget til Torghatten er til behandling i Konkurransetilsynet som etter hvert forventes å avklare veien videre.

Fylkeskommunen og styret i Fjord 1 forholder seg til dette.

 

Jenny E. Følling                                Pål W. Lorentzen

fylkesordfører                                   styreleder

(sign.)                                              (sign.)

Del dette:

Relaterte lenker