Fagskulestudent

Fagskulen i Sogn og Fjordane tilbyr fagskuleutdanning i tekniske og maritime fag.

Fagskuleutdanninga er eit tilbod for dei som har fagbrev eller lang relevant praksis, og som ønskjer å kvalifisere seg til mellomleiarstillingar i næringslivet.

Fagskulen i Sogn og Fjordane har to avdelingar:

  • Avdelinga i Førde tilbyr 2-årig utdanning i elkraft, bygg, anlegg, automatisering og maskinteknikk. Det er også mogeleg å gjennomføre nokre av utdanningane samlingsbasert 

  • Avdelinga i Måløy tilbyr to-årig dekks- og maskinoffiserutdanning, som gir kompetanse som dekksoffiser (styrmann) eller maskinoffiser (maskinist)

Fagskulen i Sogn og Fjordane

 

Del dette:

Relaterte lenker

Eksterne lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00