Fagseminar om fysisk aktivitet og folkehelse i samband med Helse Førde Stafetten

Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Vardar for folkehelse inviterte saman med Helse Førde til fagseminar med tema “Fysisk aktivitet for betre folkehelse”. Seminaret er utsett og vil verte sett opp att til hausten.

For meir informasjon, ta kontakt med
Emma Bjørnsen
Fagkoordinator folkehelse
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telefon: 95 81 98 41
E-post: emma.bjornsen@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker