Fagopplæringsnemnda

Fylkesutvalet oppnemnde ny fagopplæringsnemnd for perioden 2011-2015 i møte 30. november 2011, sak 128/11.

Nemnda har 11 medlemmar og ein observatør. Vedtaket seier også at nemnda skal velje eit arbeidsutval på 3 medlemmar.
Dei politiske representantane i nemnda skal komme frå hovudutval for opplæring og hovudutval for plan og næring. Fagopplæringsnemnda skal vera rådgjevande organ for hovudutvala i saker som vedkjem fag- og yrkesopplæringa.

Samansetjing fagopplæringsnemnda:

Holger Aasen – LO, leiar
Arvid Langeland – NHO, nestleiar
Torfinn Moen – KS
Helge Schei – VIRKE
Kari Daltveit - LO
Hildegunn Tretteteig – YS
Rune Hovland – lærarorganisasjonane
Gunn Åmdal Mongstad – hovudutval for opplæring
Bjørn Hollevik – hovudutval for plan og næring
Martin Børve Moen – lærlingrepresentant
Kristin Eide – elevrepresentant

Observatør:

Jan Erik Øygard - opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU)

Arbeidsutval

I konstituerande møte i fagopplæringsnemnda den 24. januar 2012 blei det og valt arbeidsutval. Arbeidsutvalet er valt for 2 år:

Arvid Langeland – LO
Holger Aasen – NHO
Gunn Åmdal Mongstad – hovudutval for opplæring

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568