lmmz 4qh 3hx

Dagsturhyttejakt

No kan du "samle" dagsturhytter og vinne ein flott premie. Bli med på dagsturhyttejakt gjennom appen DNT SjekkUT! 

Kvar einaste tur til ei dagsturhytte betrar trivsel og helse. For å motivere flest mogeleg til å gå på tur, tilbyr Sparebanken Sogn og Fjordane ein premie til alle som samlar besøk frå minst fem dagsturhytter. Dei sprekaste og ivrigaste som rekk over alle 26 hyttene kan få ein ekstra fin premie! 

I juli 2019 fekk dagsturhyttene brosjyre og stempel slik at ein kan registrere kva for hytte ein har vore på. 

Dagsturhyttejakta går no over på appen DNT SjekkUT!

Om du allereie har byrja å stemple turar i ei brosjyre, treng du ikkje ta alle desse turane om att. Du tar då vare på brosjyren og tar med deg både den og appen når du skal hente ut premien din i banken.

Kom i gang:

  1. Last ned appen på Google play (Android) eller App Store (iPhone).
  2. Logg inn med din DNT-brukar eller registrer deg. Du treng ikkje å verte medlem i turlaget for å bruke appen.
  3. Søk etter «dagsturhyttene» i søkefeltet til høgre og vel denne.
  4. Klikk på «bli med» og du er med i dagsturhyttejakta!

Korleis registrerer eg eit besøk?

For å få registrert eit hyttebesøk kan du vere maks 100 meter frå hytta. For å få besøket registrert vel du enten «besøk» eller «besøk med selfie». Du kan òg skrive i gjesteboka til hytta. Dette vil då andre kunne sjå og du kan velje å dele det med venar i sosiale medium.

cq-940.png

Hente ut premie

Du bestemmer sjølv om du vil ha liten premie når du har besøkt fem dagsturhytter, eller ein større premie når du har besøkt 26 dagsturhytter. Når du har nådd målet ditt, går du til nærmaste filial av Sparebanken Sogn og Fjordane og viser fram appen (evt. saman med brosjyren). For å finne din nærmaste bank-filialar gå inn på ssf.no

Dagsturhyttene er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Sparebanken Sogn og Fjordane og kommunane i Sogn og Fjordane. 

Del dette:

Relaterte lenker