Foto av dagsturhytta i Trivselsskogen på Sandane. Biletet er teke når det er mørkt, og vi ser lysa frå Sandane sentrum i det fjerne. Det ligg eit snølag på og rundt hytta, og vi har utsikt ned mot Sandane.

Dagsturhytta i Gloppen var den første til å bli opna og ligg på staden Draumekvila i Trivselsskogen på Sandane. (Foto: Geir Skagen)

Dagsturhytta

Kvar kommune i Sogn og Fjordane får si eiga dagsturhytte, med nynorsk turbibliotek, på eit turmål i kommunen.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga til Sparebanken Sogn og Fjordane og kommunane sjølve. Utgangspunktet er visjonen i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv: Fysisk aktivitet for alle.

Presentasjonsfilm

Film frå monteringa av hytta på Ytre Eikum i Luster. Laga av Falkeblikk Film Productions.

 

Kommune Plassering Status
Askvoll Nyksvatnet På plass
Aurland Vinjaåsen På plass
Balestrand Balastølen På plass
Bremanger Veten På plass
Eid Naustdalskamben På plass
Fjaler Bygdeheia På plass
Flora Fløgjen ved Hatlesetnipa På plass
Førde Viefjellet På plass
Gaular Kårstadskaret På plass
Gloppen Draumekvila i Trivselsskogen På plass
Gulen Løypingsåsen På plass
Hornindal Nakkebruna På plass
Hyllestad Sørefjordsvatnet På plass
Høyanger Synken På plass
Jølster Fugledalen På plass
Leikanger Eggjahaugane På plass
Luster Ytre Eikum På plass
Lærdal Mjølkeflaten På plass
Naustdal Steinkorsen På plass
Selje Risnakken På plass
Sogndal Stedjeåsen På plass
Solund Avløypeneset På plass
Stryn Kloppemyra På plass
Vik Liabu På plass
Vågsøy Kletten På plass
Årdal Moakamben På plass

 

Lågterskeltilbod

Dagsturhytta er eit lågterskeltilbod for turgåarar. Ho er om lag 15 kvadratmeter og er ein plass for å ete matpakka si, få litt varme i seg og bla i bøker. 

Som standard har hyttene verken varme, straum eller sanitæranlegg. Ein del kommunar har bestemt seg for å byggje ein utedo i tilknyting til hytta. Om lag halvparten av kommunane vil også installere solcellepanel i hytta, medan andre igjen utstyrer hytta med varmeomn.

Plasseringa av hyttene er valt/skal veljast ut av administrasjonen i kommunen – eller ved hjelp av lokalt engasjement.

Nynorsk turbibliotek

Hyttene er utstyrte med eit minibibliotek med bøker til bruk på staden, for å stimulere til lesing og for å gjere kjent god, nynorsk barnelitteratur. Boksamlinga er sett saman av hovudsakleg barnebøker.

Folkebiblioteka har tilsynet med turbiblioteka i kommunane sine og supplerer med eigne bøker om friluftsliv, natur, segner og eventyr, lokale kulturminne, turmat, dyreliv, dikt og anna.

Fylkesbiblioteket har søkt og fått midlar frå Nasjonalbiblioteket til eit toårig prosjekt for å skape aktivitet og stimulere til bruk av både hyttene og turbiblioteka, og for å prøve ut kombinasjonen kultur og fysisk aktivitet/tur. Målgruppene er barnehagar, skular og flyktningar.


Foto av det nynorske turbiblioteket inni dagsturhytta på Sandane.
Turbiblioteket i hytta i Trivselsskogen på Sandane.

 

Bygd i Masfjorden

Hytta er teikna av Rojo arkitekter i Trondheim og bygd av Reknes Byggjevarer. Dei byggjer hyttene på lageret sitt i Masfjorden, før dei blir frakta til stadane der dei skal monterast.

Dagsturhyttene er i hovudsak finansierte ved hjelp av spelemidlar, med pengar frå Sparebankstiftinga og momsrefusjon.

Kontaktperson:

Atle Skrede
rådgjevar fysisk aktivitet
atle.skrede@sfj.no
415 30 716

Del dette:

Relaterte lenker