Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane
Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane

Foto: Elisabeth Haugland

«Freda av Riksantikvaren» – kveldsmøte på Tysse 20. august

Riksantikvaren, i samarbeid Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fortidsminneforeningen, inviterer til ope kveldsmøte med føredrag og debatt om fredning og forvaltning av freda bygningar.

Stad: Lillingstonheimen på Tysse
Tid: Måndag 20. august kl. 18.30–20.00
Enkel servering. Velkommen!

Del dette:

Kontakt

Arlen Synnøve Bidne
seniorrådgjevar, nærings- og kulturavdelinga
Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no
415 30 934

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00