Foto av ungar som held hendene i vêret på ein topp med utsikt over Florø.
Foto av ungar som held hendene i vêret på ein topp med utsikt over Florø.

Foto: Arne Stubhaug/NRK

Årsrapport 2016

Fylkesrådmannen si oppsummering av 2016, den økonomiske stoda og rapport frå alle sektorane i fylkeskommunen er blant innhaldet i årsrapporten.

Folketalsvekst, regionreform og eigarskap er blant tema fylkesrådmannen tek opp i forordet sitt. Regionreforma har også fått sitt eige kapittel i rapporten, ved sidan av blant anna kapittel som klima og miljø, likestilling, likeverd og mangfald og eigne kapittel for sektorane næring og kultur, opplæring og samferdsle.

Fylkestinget fekk årsrapporten til orientering i møtet i Loen 13. og 14. juni. Hovudutvala og fylkesutvalet har handsama rapporten tidlegare.

Les heile årsrapporten som issuu.

Eller last han ned som pdf.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713