Heim/Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Bibliotek
Sjakkturnering i biblioteket

Sjakkturnering i biblioteket

Bibliotek

Biblioteket har bøker, lydbøker, aviser, blad, filmar og spel. Biblioteket skal vere ein stad der elevar og lærarar kan finne alle typar informasjon.

Biblioteket kan hjelpe deg å finne den informasjonen du treng

Søk i bibliotekbasen til Flora vgs.

Du kan også få opplæring i kjeldekritikk og i å vurdere den informasjonen du finn.

VIKO, NTNU sine gode nettsider om oppgåveskriving

Søk & Skriv, lærer deg om informasjonssøk.

Du må hugse å ta med deg lånekortet, sidan alt utlån blir registrert på data. Vi har og sjølvbetjent utlånsmaskin. Elevane vil bli gitt opplæring i bruk av biblioteket. Målet er at elevane sjølv skal kunne finne fram i samlinga, men bibliotekaren er til stades for å gje hjelp og rettleiing i alle typar spørsmål. Bibliotekaren administrerer også inn- og utlevering av lærebøker.

Skulen har bibliotekar i heil stilling som også har skulemiljø og informasjon som fokusområde. Biblioteket kan òg skaffe bøker og artiklar frå andre bibliotek der det er naudsynt. Biblioteket er ope heile skuledagen. Bibliotekar og informasjonsmedarbeidar: Tine Holvik tine.holvik@vlfk.no

Utlånsreglar

  • Det Nasjonale lånekortet kan nyttast til utlån, ellers er alle noverande elevar i systemet og dei kan låne ved å vise studiebesviset på mobilen.
  • Lånetida er 4 veker for bøker/lydbøker. 1 dag for filmar.
  • Du leverer bøkene til bibliotekaren, eller legg dei i innleveringskassa ved biblioteket.
  • Oppslagsverk, aviser eller siste nummer av eit tidskrift er ikkje til heimlån. Dette skal bli brukt på skulen eller du kan ta ein kopi.

Ordensreglar

Biblioteket skal vere ein triveleg plass for alle. Derfor er det viktig at du:

  • Ryddar opp etter deg.
  • Mat og drikke høyrer ikkje heime i biblioteket.
  • Det skal være arbeidsro i biblioteket.

 

 

Kontakt

Tine Holvik
Bibliotek- og informasjonsarbeider
tine.holvik@vlfk.no
57 63 76 77

97 16 88 09

Tine Holvik

Relaterte lenker