Årsmeldingar

Alle dokumenta kan lastast ned i PDF-versjon. Last ned gratis PDF-lesar frå Adobe her.

2019

Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Fylkesrådet for eldre
2018
Årsrapport 2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Fylkesrådet for eldre
Kontrollutvalet
Vestlandsrådet (Rogaland fk.)
2017
Årsrapport 2017 Sogn og Fjordane fylkekommune
  Årsrapport issuu-format
Fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Fylkesrådet for eldre
Vestlandsrådet
 
2016
Årsrapport for 2016 Sogn og Fjordane fylkeskommune
  Årsrapport for 2016 issuu-format
Årsmelding for fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Årsmelding for eldrerådet
Årsmelding for Vestlandsrådet
2015
Årsrapport for 2015 Sogn og Fjordane fylkekommune
Årsrapport for 2015 i issuu-format
Årsmelding for 2015 fylkesrådet for eldre
Årsmelding for 2015 fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Årsmelding for 2015 Vestlandsrådet
Årsmelding for 2015 Kontrollutvalet

 

 

2014
Årsrapport for 2014 Sogn og Fjordane fylkeskommune
Årsrapport for 2014 i issuu-format
Årsmelding 2014 for fylkesrådet for funksjonshemma
Årsmelding 2014 for fylkesrådet for eldre
Årsmelding 2014 for Vestlandsrådet
Årsmelding skuleåret 2014-2015 Elev - og lærlingombodet
Årsmelding 2014 for kontrollutvalet
2013
Årsrapport for 2013 Sogn og Fjordane fylkeskommune
Årsmelding for 2013 i issuu-format
Årsmelding 2013 for fylkesrådet for eldre
Årsmelding 2013 for fylkesrådet for funksjonshemma
Årsmelding 2013 for kontrollutvalet
Årsmelding 2013 for Vestlandsrådet

 

2012
Årsrapport for 2012 for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Årsrapport for 2012 i issuu-format 
Årsmelding 2012 for hovudutval for kultur
Årsmelding 2012 for hovudutval for plan og næring
Årsmelding 2012 for hovudutval for samferdsle
Årsmelding 2012 og tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring
Årsmelding 2012 for fylkesrådet for eldre
Årsmelding 2012 for fylkesrådet for funksjonshemma
Årsmelding 2012 for tannhelsetenesta
Årsmelding 2012 for kontrollutvalet

 

2011
Årsrapport for 2011 for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Årsmelding 2011 for hovudutval for kultur
Årsmelding 2011 for hovudutval for plan og næring
Årsmelding 2011 for hovudutval for samferdsle
Årsmelding 2011 for hovudutval for opplæring
Årsmelding 2011 for fylkesrådet for eldre
Årsmelding 2011 for fylkesrådet for funksjonshemma
Årsmelding 2011 for tannhelsetenesta
Årsmelding 2011 for kontrollutvalet

 

2010
Årsrapport 2010 for Sogn og Fjordane fylkeskommune
Årsmelding 2010 for hovudutval for kultur
Årsmelding 2010 for hovudutval for opplæring
Årsmelding 2010 for hovudutval for plan og næring
Årsmelding 2010 for hovudutval for samferdsle
Årsmelding 2010 for elev- og lærlingombodet - skuleåret 2010-2011
Årsmelding 2010 for forbrukarutvalet i Sogn og Fjordane
 
2009
Årsrapport 2009 for Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette:

Relaterte lenker