Reiselivskonferansen Fjordane frå Bre til Hav

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Innovasjon Norge Vestland arrangerer reiselivskonferansen Fjordane frå Bre til Hav.
Du kan lese meir om konferansen ved å følgje lenka.

: Hotel Alexandra, Loen
Tid: tirsdag 5. november 10:30 - onsdag 6. november 14:15
https://www.sfj.no/meld-deg-paa-reiselivsk...