Siste sjanse til å søkje midlar frå Marint verdiskapingsfond

Marint verdiskapingsfond har midlar som primært skal nyttast til delfinansiering av underprosjekt som skal legge til rette for ei meir berekraftig utvikling av akvakulturnæringa i fylket. Sekundært kan fondet vurdere tiltak som kan auke marin verdiskaping.

Tiltak og prosjekt som får støtte skal ha
- ei klar forankring i Sogn og Fjordane
- bidra til ei berekraftig forvaltning og/eller auka lokal verdiskaping

Tid: tirsdag 20. august - 23:45
Annet
https://www.sfj.no/marint-verdiskapingfond...