Fylkesrådmann Tore Eriksen på kontoret sitt. Han har på seg blå- og kvitstripete skjorte og grå dressjakke. Han ser ut i lufta, men har framfor seg eit raudt hefte. Foto: Oskar Andersen
Fylkesrådmann Tore Eriksen på kontoret sitt. Han har på seg blå- og kvitstripete skjorte og grå dressjakke. Han ser ut i lufta, men har framfor seg eit raudt hefte. Foto: Oskar Andersen

Fylkesrådmann Tore Eriksen. Foto: Oskar Andersen

Administrativ leiing

Fylkesrådmannen er leiar for administrasjonen til fylkeskommunen.

Fylkesrådmannen førebur saker for fylkestinget, fylkesutvalet og hovudutvala og har elles tilsyn med heile den fylkeskommunale forvaltinga.

Tore Eriksen er fylkesrådmann i Sogn og Fjordane fylkeskommune, og er den øvste leiaren for den samla administrasjonen.

Sentraladministrasjonen er plassert i Fylkeshuset i Leikanger og i Førde.

Leiargruppa

Leiargruppa i sentraladministrasjonen er leia av fylkesrådmannen og er samansett av assisterande fylkesrådmann, økonomidirektør, plansjef og fylkesdirektørane. Leiargruppa jobbar i hovudsak med strategiske, prinsipielle og/eller sektorovergripande saker.

Leiargruppa til fylkesrådmannen:

Del dette:

Kontakt

Tore Eriksen
Fylkesrådmann
tore.eriksen@sfj.no
415 30 932

Paal Fosdal
Ass. fylkesrådmann
paal.fosdal@sfj.no
906 39 859

Relaterte lenker