foredling
foredling

Foredling av kjøt

Oversikt

 • Maks. deltakerantall: 4
 • Kurslengde: 24 timer
 • Kompetansebevis: Kursbevis for gjennomført kurs i foredling av kjøt
 • Kontaktperson: knut.verbjørnsen@vlfk.no, tlf 415 30 735

Kursinnhold

 • Gjennomgang av maskiner og anna teknisk utstyr 
 • Hygiene, avfallshandtering og internkontroll
 • HACCP rutinar/mattryggleik
 • Mørning og modning av slakt
 • Parterings- og utbeiningsteknikkar på lam, svin og kalv, med fokus på kvalitet, bruksområde og utbytte.
 • Tillaging av biffar, steiker, grytekjøt, sosekjøt, fårikål, malekjøt, pølsedeig
 • Pølseproduksjon
 • Rutinar for reingjering og vask
 • Salting, tørking, røyking, frysing og lagring 
 • Emballering med tillaging av etikett, pris, haldbarheit og sporbarheit

Grunnleggjande praktisk kurs for dei som ønskjer å etablere eiga bedrift. Kurset er eit samarbeid med Kompetansenavet Vest og går over tre heile dagar.

Kursmateriell: Mattilsynet sine krav til kjøtproduksjon og eigeproduserte kompendium.

Oversikt over aktuelle kurs hos Mo Kurssenter:

http://kurs.mokurssenter.no/

Hvis kurset som du er interessert i ikke er med, ta kontakt med oss.

 

Del dette:

Relaterte lenker