Foto som syner steinete sjøbotn.
Foto som syner steinete sjøbotn.

Foto: Liquid Art/Wikimedia Commons

Marine grunnkart frå Sogn og Fjordane

Fylkeskommunen har saman med ei rekke andre aktørar har fått utarbeidd marine grunnkart for kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Karta og prosjektet vart presentert i Flora 1. mars.

Slik finn du marine grunnkart frå Sogn og Fjordane

Norges geologiske undersøkelser (NGU) har kartlagt havbotnen i store delar av Sogn og Fjordane i svært høg oppløysing. NGU sin serie med marine grunnkart i målestokk 1:20 000 omfattar blant anna kart over botntypar, helling, ankringsforhold, gravbarheit, botnfellingsområder og havbotnterreng. Karta er fritt tilgjengelege for alle. NGU har tilrettelagt dataa for ulike bruksgrupper, og marine grunnkart kan både studerast på internett, brukast i eigne karttenester og lastast ned for vidare analysar.

Detaljert framgongsmåte for bruk av marine grunnkart finn du her.

Dette er ei rettleiing for dei som ynskjer tilgang til dei marine grunnkarta til NGU. Før du byrjar, bør du tenke gjennom korleis du brukar dataa:

Her ligg presentasjonar frå møtet i Flora 1. mars

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00