Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Presentasjonar frå politikardagen 17. november

Det var politikardag på Skei fredag 17. november. Ei rekke aktørar frå heile fylket heldt orienteringar for fylkespolitikarane. Her finn du presentasjonane frå samlinga.

 1. Rassikring på fv. 722 Sunde–Flo, ved rassikringsgruppa Flo
 2. Fv. 724 Olden–Briksdal, kontaktutvalet for Olden og Oldedalen
 3. Innspel til Regional transportplan frå Stryn kommune, ved ordførar Sven Flo
 4. Fylkesveg 57 Dale–Storehaug, ved Arve Helle
 5. Innspel til Regional transportplan frå Vågsøy kommune, ved ordførar Kristin Maurstad
 6. Viktige samferdsleprosjekt for Flora kommune, ved ordførar Ola Teigen
 7. Kystvegen, innspel frå Førde og Naustdal, ved ordførar i Førde, Olve Grotle
 8. Innspel til Regional transportplan frå Selje kommune, ved varaordførar Jan Vidar Smenes
 9. Atløysambandet, ved ordførar i Askvoll Ole André Klausen
 10. Gang- og sykkelveg på fv. 615 Sandane–Fitje, ved ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad
 11. Midtvegen 615 AS – Kvifor ruste opp fv. 615, ved Olav Klungre
 12. Innspel til regional transportplan frå Sogn regionråd, ved Ivar Kvalen
 13. Orientering om Sognebåten, ved Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord
 14. Komposittlinje ved Måløy vidaregåande skule, ved dagleg leiar Frode Lindvik i Strukturplast AS
 15. Gaularfjellet, ved ordførar i Balestrand, Harald Offerdal

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568