Gulen kommune

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020

Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

Kart og statistikk som viser endringar i folketal mellom 2007 og 2016

Endringar i folkemengde på grunnkrets

Kart som synar endringar med nabokommunar

Kart som synar endringar uten nabokommunar

Kart som synar endringar med stolpediagram

Kvartalsvis folketalsutvikling dei siste åra 

Kvartalsvis folketalsutvikling dei siste åra

Folketalsframskriving

Folketalsframskriving for ulike aldersgrupper frå 2016 til 2040
Framskriving av eldre

Sysselsette personar etter næring 2000–2008/2008–2014

Sysselsette personar etter næring 2000- 2008
Sysselsette personar etter næring ny inndeling

Flytting blant sysselsette

Fråflytting og tilflytting
Flytting etter alder
Flytting etter kjønn

Arbeidsmarknad

Arbeidsløysa
Stillingstilgangen

Kvar kjem innvandrarane frå

Kvar kjem innvandrarane frå 

Integreringa i kommunen

Faktaark for integrering i kommunen (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Søkjar og opplæringsstatistikk

Søkjar og opplæringsstatistikk 2014-2015

Dialogmøte

Dialogmøte Hafs

Kommuneframskriving

Kommunevise framskrivingar

Aktuell kommuneside i rapporten «Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane»

Demografi og næringsutvikling i Sogn og Fjordane

Aktuell kommuneside i rapporten «Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Hordaland og Sogn og Fjordane»

Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar 

Tannhelse

Pasientar med cariesfri (utan hol i tennene).

Folkehelseprofil

Folkehelseprofil

Folkehelsestatistikk

Folkehelsestatistikk

 Aktuell side for kommunen frå Statistisk sentralbyrå

SSB sin side om Gulen kommune


 

 

 

 

 

Del dette:

Kontakt

Jo Tore Kristoffersen
Rådgjevar
Jo.Tore.Kristoffersen@sfj.no
415 68 944

Relaterte lenker